Kategorie dróg w Polsce

From Wazeopedia
Ta nowa strona jest obecnie w trakcie modyfikacji. Przedstawione informacje należy uznać za wersję roboczą, która nie jest jeszcze gotowa do użycia. Treść jest przygotowywana przez jednego lub więcej użytkowników. Nie wprowadzaj żadnych zmian zanim nie przejrzysz tego forum.
Home HomeAplikacja AplikacjaEdytowanie EdytowanieSpołeczność SpołecznośćPomoc Pomoc


Dla zachowania jednolitego nazewnictwa dróg w Polsce poniżej przedstawione zostały odpowiedniki dróg w Polsce, z prośbą o ich stosowanie w trakcie tworzenia:

Nazwa angielska Nazwa polska WME Oznaczenie na mapie Widoczność w kliencie
Freeways Autostrady i drogi ekspresowe  Autostrada  Tabliczka A1.pngTabliczka S5.png Widoczne
Major Highways Drogi krajowe  Droga krajowa  Tabliczka DK2.png Widoczne
Minor Highways Drogi wojewódzkie  Droga wojewódzka  Tabliczka DW180.png Widoczne
Ramps Wjazdy, zjazdy, ślimaki  Wjazd/Zjazd bezkolizyjny  Przewidziane do odwzorowywania skrzyżowań bezkolizyjnych, organizacji wjazdów i zjazdów na autostrady i drogi szybkiego ruchu. W nazwie ulicy należy podać nazwę węzła, np. Poznań Zachód Widoczne (bez nazwy)
Primary streets Drogi powiatowe (utwardzone) i miejskie przelotowe  Główna ulica  Często stanowią połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Zwykle zaznaczane na żółto, bez numeracji. Widoczne
Streets Drogi gminne, zwykłe ulice  Ulica  Na mapach oznaczane na biało Widoczne
Service roads Drogi wewnętrzne, osiedlowe  Droga wewnętrzna  Widoczne
Dirt roads / 4X4 Trails Drogi gruntowe  Off road / Bezdroża  Widoczne
Parking Lot Road Parkingi Widoczne
Private Road Drogi prywatne, prawie to samo co Service roads  Droga prywatna  Widoczne
Walking Trails Ścieżki dla pieszych  |   |   | Ścieżka dla pieszych |   |   |  Widoczne (bez nazwy)
Pedestrian Boardwalk Deptak  |  |  |  |  | Deptak |  |  |  |  |  ?
Stairway Schody  | | | Schody | | |  ?
Railroad Tory, szyny  |-|-|-|-|-|-|-|-|-| Tory, szyny |-|-|-|-|-|-|-|-|-|  Nie
Runway/Taxiway Pasy startowe / drogi kołowania  ⁃        ⁃        ⁃ Pas startowy / Droga kołowania ⁃        ⁃        ⁃  Nie

Drogi dwujezdniowe tworzymy jako 2 równoległe drogi jednokierunkowe.

Zobacz też:

  1. Jak sprawdzić kategorię drogi?