MapRaid

From Wazeopedia
Home HomeAplikacja AplikacjaEdytowanie EdytowanieSpołeczność SpołecznośćPomoc PomocMapRaid (Nalot na mapę, Najazd na mapę) to ograniczone czasowo wydarzenie, podczas którego edytorzy mapy łączą się, aby rozwiązać MP, UR, dodać i zaktualizować „Miejsca”, naprawić problemy z łącznością, dodać brakujące drogi i dodać /edytować dane o ograniczeniach prędkości w określonym z góry obszarze mapy. MapRaids zapewniają ulepszenia samego edytora - co skutkuje lepszym wyszukiwaniem, routingiem i nawigacją. Inne korzyści to m.in. zwiększona komunikacja między społecznością i jej menedżerem w siedzibie Waze oraz skoncentrowana platforma mentorska. Zobacz poniżej więcej informacji na temat MapRaidów i Mentoringu. Razem „Najeźdźcy” szybko (i znacznie) poprawiają ogólny stan mapy swoich obszarów. Jednym z najcenniejszych aspektów MapRaidu jest zdolność do wzmocnienia społeczności edytorów map poprzez wspólny cel. Na koniec MapRaidu wiodący uczestnicy są prezentowani w Galerii Sław MapRaid (MapRaid Hall of Fame).

MapRaid nie jest wyścigiem - nie liczy się ilość wykonanych edycji a ich jakość. W WME uruchomiony jest system blokujący zliczanie edycji masowych, korzystanie z narzędzi do masowych edycji może grozić wykluczeniem z MapRaidu i zablokowaniem możliwości edycji.

W WME działa automat mający na celu wykrywanie edytorów robiących edycje masowe, tzw. “Point Hunters” - łapaczy punktów. Po wykryciu takiego osobnika system w pierwszej kolejności blokuje naliczanie punktów. Przy braku poprawy edytor wykluczany jest z MapRaidu, nie ma też możliwości wzięcia udziału w MapRaidach światowych. Blokowana jest możliwość awansu, “recydywa” skutkuje blokadą możliwości edycji.

Jak to działa

Po podjęciu decyzji o lokalizacji, czasie i ustaleniu listy edytorów HQ Waze zapewnia MapRaiderom uprawnienia do edycji, lokalne statystyki map (MP, Connectivity Score, URs) i inne istotne informacje dotyczące obszaru MapRaidu. Kontakty z HQ Waze mogą również pomagać w przydzielaniu i organizowaniu obszaru i są dostępne dla ogólnej obsługi MapRaidu.

Korzyści MapRaidu

 • Poprawia mapę szybko i znacząco.
 • Wzrost wyników łączności.
 • Odpowiada i rozwiązuje raporty użytkowników (UR).
 • Naprawia automatycznie generowane problemy z mapami (MP).
 • Szybsze aktualizacje oczekujących „Miejsc”.
 • Ustanawia kulturę mentoringu w społeczności.
 • Możliwość uczenia się od doświadczonych edytorów.
 • Możliwość poznawania nowych obszarów edycji.
 • Wzmocnienie relacji w społeczności.
 • Łączenie większej liczby ludzi i wzmacnianie społeczności.
 • Uznanie od Waze przez HOF (Hall of Fame)

Uruchamianie MapRaidu

Globalny lub lokalny Champ może zainicjować MapRaid na określonym obszarze swojego kraju. Jeśli inny członek społeczności chce rozpocząć MapRaid, musi powiadomić o tym jednego z Champów swojej społeczności. Champ pomaga znaleźć kilku edytorów map do wzięcia udziału, zdecydować o czasie najazdu i poinformować o tym swojego menedżera społeczności Waze HQ, wypełniając formularz żądania MapRaidu.

Krok 1 - Zidentyfikuj potrzebny obszar

MapRaid może mieć miejsce w dużym mieście, konkretnej części dużego miasta lub nawet na bardziej wiejskim obszarze, na którym niewielu Wazerów jest aktywnych. Jeśli nie masz określonego obszaru, skontaktuj się ze społecznością lokalną za pośrednictwem forów społeczności, aby uzyskać sugestie.

Krok 2 - Zaangażuj społeczność

Jeśli nie jesteś Waze Champ, skontaktuj się z lokalnym Champ, aby rozpocząć MapRaid. Jeśli jesteś Waze Champ, zacznij od zidentyfikowania ludzi w Twojej społeczności, którzy będą chcieli z tobą współpracować.
Sugeruje się, aby zaangażować użytkowników z różnymi poziomami edycji. Edytorzy wysokiego poziomu mogą upewnić się, że mapy są poprawnie edytowane i zaoferować opiekę mentorską. Mniej doświadczeni edytorzy mają szansę zdobyć wiedzę i poznać lokalną społeczność.

Krok 3 – Skontaktuj się z Waze

Jako lokalny Champ skontaktujesz się z Waze, przesyłając Formularz zgłoszenia MapRaidu i udostępnij wszystkie przygotowane wcześniej informacje, jak lokalizacja, daty i zaangażowanych edytorów.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z przywódcą lokalnej społeczności lub menedżerem społeczności Waze.

Mentoring i MapRaidy

Podział mapy dla Mentoringu podczas NYR MapRaid

MapRaid jest podatnym gruntem do angażowania nowych i / lub mniej doświadczonych edytorów map poprzez wdrożenie programu mentoringu. Każdy MapRaid jest inny, podobnie jak każda społeczność i wymaga zastosowania wielu różnych stylów programów mentorskich.

Jedna z najpopularniejszych metod została wykonana podczas pierwszego MapRaid w Indonezji. Społeczność wykorzystała model segmentacji mapy do zorganizowania i podzielenia mapy na osiem obszarów. W tej metodzie do każdego segmentu przypisany jest mentor (czyli doświadczony edytor map ze społeczności) i podopieczny (jeden lub więcej mniej doświadczonych edytorów). Komunikacja między mentorem / podopiecznym jest następnie zarządzana za pomocą arkuszy kalkulacyjnych poszczególnych segmentów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź MapRaid and Mentoring Forum.

Historia

Społeczność hiszpańska była jedną z pierwszych społeczności, która przeprowadziła inicjatywę edycji opartej na czasie. Został on nazwany jako WoW i odbył się w Tordesillas w czerwcu 2012 r.. Pierwszy oficjalnie nazwany MapRaid został zainicjowany przez indonezyjską społeczność edytorów, a następnie beta w społeczności Filipińczyków. Wyniki były świetny w obu obszarach testowych; zapewniając społeczności lokalnej znaczny spadek problemów z mapami, próśb o aktualizację i oczekujące „miejsca”. Filipiński MapRaid trwał tydzień i zaowocował odpowiedzią na 226 zapytań użytkowników, naprawiono 194 problemy z mapami (pozostawiając zero). Zasadniczo roczny wzrost wyniku łączności o 1% jest pozytywny dla społeczności o równej wielkości i powierzchni. Po tygodniowym MapRaid społeczność Filipińczyków odnotowała 2,05% wzrost wyniku łączności.

Poprzednie MapRaidy i Statystyki

Do tej pory na całym świecie było 26 MapRaidów. Wiele z nich ma własne strony wiki z instrukcjami przed nalotem i wynikami po nalocie.

Całkowita liczba uczestników MapRaid na całym świecie:
 • Menadżerowie Champ MR: 59
 • Najeźdźcy: 906
 • Kraje: 15
Skumulowane statystyki mapy:
 • Edytowane segmenty: 1,642,389 (!)
 • Utworzone segmenty: 412,407
 • Ilość rozwiązanych MP: 9,872
 • Ilość rozwiązanych UR: 68,760
 • Liczba zaktualizowanych miejsc: 98,378
 • Total amount of increase in connectivity score: 48.9%. (Average improvement per MapRaid: 1.88%)
Galeria Sław MapMaid (MapRaid Hall of Fame)

Na koniec każdego MapRaidu HQ Waze tworzy Galerię Sław (Hall of Fame) pokazującą statystyki dotyczące liderów tego nalotu i wzrost wyniku łączności. Te galerie sław są publikowane na stronie MapRaid Halls of Fame forum

ChileHOF.png

Tradycje

Każda MapRaid ma swój własny charakter, ale istnieją pewne tradycje, które wywołują poczucie wspólnoty i zapewniają szczyptę humoru.

Memy MapRaid

Większość MapRaidów ma z nimi związane memy. Tradycja ta została zapoczątkowana przez HQ Waze i szybko została zaadoptowana przez społeczność jako świetny sposób na rozpowszechnianie informacji i wzbudzanie entuzjazmu społeczności w związku z nadchodzącym nalotem. Istnieją również memy, które pokazują efekty MapRaidu.

Formacja Wazera

Tradycja zapoczątkowana podczas nowojorskiego MapRaid, w którym uczestnicy zbierają się w szyku na mapie, by stworzyć „Raid Selfie”. Oto ten, który zaczął wszystko:

MapRaidNYFormation.jpg

Plany na przyszlość

Waze będzie również inicjować przed nalotami dla większych społeczności i obszarów wydarzenia zwane „Map & Seek”. Będzie to okazja dla użytkowników do oznaczenia UR i MP oraz dodania miejsc do zatwierdzenia.

MapRaidy zostały ostatnio wykorzystane do poprawy ogólnej jakości map i tras, ale mogą być stosowane do organizowania wysiłków w różnych obszarach, w tym: mentoringu nowych edytorów, dodawaniu miejsc do określonego obszaru (PlaceRaid), czyszczeniu mapy, odświeżaniu przestarzałych map, naprawianiu numerów domów, itp. Więc bądź kreatywny!