Nazywanie ulic

From Wazeopedia
Ta nowa strona jest obecnie w trakcie modyfikacji. Przedstawione informacje należy uznać za wersję roboczą, która nie jest jeszcze gotowa do użycia. Treść jest przygotowywana przez jednego lub więcej użytkowników. Nie wprowadzaj żadnych zmian zanim nie przejrzysz tego forum.


Home HomeAplikacja AplikacjaEdytowanie EdytowanieSpołeczność SpołecznośćPomoc Pomoc


UWAGA

Opis nieaktualny. Nowe wytyczne dotyczące nazewnictwa ulic dostępne tutaj: https://www.waze.com/wiki/Drogi

Zasady nazywania ulic w Polsce nie są trudne. Robimy to dokładnie tak samo jak we wszystkich innych mapach, czy to papierowych czy internetowych.

Nazwy ulic w miastach

Poniżej kilka podstawowych zasad dotyczących nadawania nazw ulicom:

 • jeśli mamy do czynienia z ulicą to słowo "ulica" pomijamy,
 • jeśli mamy do czynienia z aleją/alejami na początku dodajemy "Aleja" lub "Aleje" pisane wielką literą,
 • jeśli mamy do czynienia z rondem, placem, mostem itp. robimy dokładnie tak samo (np. Most Poniatowskiego),
 • jeśli ulica to imię i nazwisko jakiejś osoby to imię/imiona piszemy przed nazwiskiem,
 • jeśli bohater naszej ulicy ma jakiś tytuł typu generał/ksiądz/święty itp to piszemy ten tytuł z małej litery przed jego imieniem/imionami; wyjątkiem jest tylko słowo Marszałek w przypadku ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Jeżeli nazwa wychodzi długa, używamy tabelę skrótów.

Przykłady:

 • Mostowa,
 • Aleja Mostowa,
 • Rondo Józefa Wybickiego,
 • św. Andrzeja Kowalskiego,
 • Aleja ks. Jerzego Popiełuszki,
 • Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Nazw nie nadajemy dojazdom do parkingów oraz niektórym drogom wewnętrznym. Najczęściej po prostu trzeba się zastanowić, czy nazwanie danej ulicy/drogi coś nam da. Zastanówmy się, czy osoba szukająca jakiegoś obiektu leżącego przez tej ulicy skorzysta na nazwaniu drogi czy raczej może go to zdezorientować.

Nazwy dróg poza miastami

Poza miastami drogom nadajemy tylko numery, takie jakie mają w krajowym porządku. Pamiętajmy więc, aby nie były to numery europejskie, które też czasami pojawiają się na mapach.

A więc:

 • autostrady - numery A1, A2, A4, A6, A8, A18 - Spis
 • drogi ekspresowe - numery S1 do S79 - Spis
 • drogi krajowe - numery od 1 do 94 - Spis
 • drogi wojewódzkie - numery od 100 do 993 - Spis

Oczywiście niektóry drogi nie będą w ogóle miały nazwy, jeśli w miejscowości nie będzie żadnej ulicy a droga będzie lokalna.

Nazwy węzłów na autostradach i drogach ekspresowych

Węzły tworzymy poprzez naniesienie punktu orientacyjnego typu Węzeł drogowy (ang. Junction/Interchange) na ulice w rejonie danego węzła drogowego. W nazwie punktu orientacyjnego należy podać nazwę węzła poprzedzoną znakiem strzałki, np. ↗ Poznań Zachód.

Nazwy zjazdów

Sekcja do uzupełnienia o przykłady i zdjęcia

Wszelkie zjazdy ("ramps" w edytorze ) należy nazywać zgodnie z informacjami na znakach drogowych. Ma to na celu ułatwienie kierowcy wyboru odpowiedniego pasa. Ogólna postać nazwy zjazdu wygląda tak:

> numer drogi - kierunek

W przypadku gdy jest to kilka dróg i kierunków nazwę należy zapisać tak:

> pierwszy numer, drugi numer - pierwszy kierunek, drugi kierunek

Jeżeli dana droga nie posiada numeru oczywiście podaje się sam kierunek

> kierunek

Jeżeli znak wskazuje dojazd do dzielnicy oraz miasta należy podać tylko nazwę miasta. Jeżeli znak wskazuje tylko i wyłącznie dzielnice należy podać ich nazwy.

Jeżeli dany zjazd prowadzi w kilku różnych kierunkach i dalej się rozwidla, należy nazwać tylko rozwidlenia, a część wspólną pozostawić bez nazwy.

Przykłady:

Zjazd na S8 i A2: FIXME: Foto S8 i A2

> S8, A2 - Łódź, Poznań

Zjazd na Bielany i Żoliborz: FIXME: Foto Bielany, Żoliborz

> Bielany, Żoliborz

Zjazd na Wolę, Żoliborz i Bielany rozwidlający się na dwa zjazdy: jeden na Wolę a drugi na Żoliborz i Bielany:

Zjazd na Wolę, Żoliborz i Bielany rozwidlający się na dwa zjazdy: jeden na Wolę a drugi na Żoliborz i Bielany


Pamiętajcie przy okazji o nadawaniu poprawnych kategorii dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i lokalnych.


Jeśli macie uwagi lub propozycje do tych zasad to możecie o tym podyskutować tutaj: http://world.waze.com/forum/viewtopic.php?f=73&t=5210