Ograniczenia prędkości

From Wazeopedia
Ta nowa strona jest obecnie w trakcie modyfikacji. Przedstawione informacje należy uznać za wersję roboczą, która nie jest jeszcze gotowa do użycia. Treść jest przygotowywana przez jednego lub więcej użytkowników. Nie wprowadzaj żadnych zmian zanim nie przejrzysz tego forum.

Ograniczenia prędkości (ang. Speed limit - SL) są jednym z parametrów każdego segmentu i dodaje się je z poziome Edytora Map Waze. Ograniczenia te są używane przez aplikację Waze do wyświetlania na ekranie maksymalnej dozwolonej prędkości na drodze, na której znajduje się użytkownik i opcjonalnie do ostrzegania o przekroczeniu tej prędkości, co jest jedną z funkcji aplikacji, którą można uruchomić z poziomu ustawień Waze.

Poniższe zasady to lokalne ustalenia obowiązujące w Polsce i mogą się różnić od ustaleń w innych krajach.

Priorytet ustawiania ograniczeń prędkości:

  1. Widoczne oznakowanie poziome lub pionowe ma najwyższy priorytet. Jeżeli na drodze jest kilka ograniczeń prędkości możemy je ustawić w miejscu, gdzie znajduje się znak ograniczenia prędkości.
  2. Tymczasowe ograniczenia prędkości w miejscu prac budowlanych nie powinny być oznaczane na mapie. Wyjątkiem są długoterminowe zmiany organizacji ruchu.
  3. Gdy nie ma widocznego oznakowania na danym segmencie, a przed nim lub za nim jest ten sam typ drogi z ustawionym ograniczeniem, możemy zastosować to samo ograniczenie również na tym fragmencie.
  4. Jeżeli dana droga ma ograniczenie tylko w jedną stronę (A -> B), to w drugą stronę (B -> A) stosujemy prędkości z sekcji ”Brak widocznego oznakowania ograniczenia prędkości”.
  5. Gdy w pobliżu nie ma żadnych znaków ograniczenia prędkości, stosujemy prędkości z sekcji ”Brak widocznego oznakowania ograniczenia prędkości”.


Brak widocznego oznakowania ograniczeń prędkości

Rekomendowane prędkości w tabeli poniżej są tylko wartościami PROPONOWANYMI. Ostatecznym wyznacznikiem jest aktualnie obowiązujące prawo w Polsce.

Typ drogi Brak widocznego oznakowania (Km/H)
Autostrady (A) 140
Droga ekspresowa dwujezdniowa (S) 120
Droga ekspresowa jednojezdniowa (S) 100
Droga dwujezdniowa o 2 pasach w każdą stronę (obszar niezabudowany) 100
Droga zwykła (obszar niezabudowany) 90
Droga zwykła (obszar zabudowany) 50
Strefa zamieszkania 20


Ten artykuł lub sekcja jest nieprzetłumaczony. Możesz pomóc Wazeopedii Polska przetłumaczyć go.

Creating a new junction for a speed limit change link to this section

When creating a new junction solely for the sake of showing a speed limit change, you can attempt to get more value from the junction. Survey the area around the speed limit change, determine if there is a PLR or other segment which should be connected to the road and would result in a junction. You may find that there's a parking lot which could benefit from being added to the map within the allowable distance of 200 feet (or more depending on your area) to where the SL changes. In such a case connect that segment and use that junction. Otherwise you should create a new junction to show where the SL changes.

On roads where traffic for one turn direction typically backs up waiting to make the turn further than 200 feet, and traffic going straight or turning the other direction does not have to wait as long to pass through, turn delays can be affected even with the new junction 200 feet away. In these cases you may choose to extend the buffer zone to beyond the point where traffic backs up, and instead make the change at an existing junction node. These situations are governed by editor discretion and local guidance.

It is very important that we do not create new junctions too close to existing intersections, yet marking the speed limit change too far can have a negative impact on the user experience.

The minimum distance of 200 feet was chosen because a distance less than that is negligible, and unnoticeable in the client experience. It is not much different than the delay we expect with GPS lag and error anyway. For example think of where you hear the turn prompts announced, they can sometimes precede a junction by up to 200 feet.

We have confirmed directly with the routing developers that adding a junction node connecting only 2 segments does not have an associated routing penalty. We have also confirmed that creating and adding new junction nodes where necessary using these above guidelines will not have a negative effect on route calculation.

However there is a legitimate concern when adding new junctions too close to existing intersections / interchanges, that they may interfere with and pollute the ability for Waze calculate accurate turn delays.

The reason to use a minimum of 200 feet from the nearest junction as a buffer is to account for turn delay calculations. If we create junction nodes very close to intersections we will effectively eliminate Waze's ability to differentiate the time it takes to go straight, vs the time to turn left or right. A distance of less than 200 feet between junctions poses a significant risk to the ETA calculations (turn delays). Over 200 feet it is up to local practice , and the editor's discretion to determine if a junction node there will negatively impact turn delay calculations. We must stipulate a minimum buffer zone, but it doesn't need to be exact. The area between 200-1,000 feet is open to interpretation, editor discretion, and local guidance.

If an exit or turn lane does back up over 1,000 feet, it is unlikely that traffic beyond the 1,000 mark will be drastically affected by the new junction placed that far away. However specific exceptions with the consultation of Regional Coordinators, or State Managers will always be allowed.

The turn delay issue could potentially be mitigated by adding Junction Boxes to each of these situations to correct them. However doing so would result in a lot more work for editors, and a lot more strain on the servers. It would make it harder to manage these intersections since all the included segments, and turns get locked from editing. It will have an effect on route calculation timing as well. We therefore had to come up with a compromise that is still visibly accurate, without anything being noticeably different to the client user, yet maintaining the ability for Waze to calculate proper ETA timing through intersections.