Prośby o aktualizację w Edytorze Map Waze

From Wazeopedia
Ta nowa strona jest obecnie w trakcie modyfikacji. Przedstawione informacje należy uznać za wersję roboczą, która nie jest jeszcze gotowa do użycia. Treść jest przygotowywana przez jednego lub więcej użytkowników. Nie wprowadzaj żadnych zmian zanim nie przejrzysz tego forum.
Home HomeAplikacja AplikacjaEdytowanie EdytowanieSpołeczność SpołecznośćPomoc Pomoc


Request pin open-high.gif

Ten artykuł opisuje tzw. Zgłoszenia Aktualizacyjne przesyłane przez użytkowników Waze, które pojawiają się w edytorze map jako kolorowe dymki z ikoną Waze. Dymki bez białej ikony Waze są automatycznymi zgłoszeniami dotyczącymi Problemów z Mapą zidentyfikowanymi przez system Waze, opisane szerzej w Problemach mapy.

Przegląd

Zgłoszenie aktualizacyjne (ang. "Update Request", często stosowany skrót to UR) jest tym, co w aplikacji Waze określa się jako "Problem Mapy". Gdy użytkownik Waze zgłasza Problem Mapy dotyczący złych wskazówek jazdy, zakazu skrętu, itp. w edytorze mapy, w warstwie "Problemy z mapą", dodawana jest ikona błędu razem z małą ikoną Waze. Z uwagi na regulamin Waze oraz politykę prywatności, nazwa użytkownika nie jest wyświetlana w takim zgłoszeniu. Niemniej jednak umożliwiono komunikację ze zgłaszającym, co istotnie ułatwia otrzymanie dodatkowych informacji nt. błędu przez edytora mapy.

W momencie, gdy edytor oznacza Zgłoszenie aktualizacyjne (UR) jako "Rozwiązane" lub "Nie zidentyfikowane", wysyłany jest email na zarejestrowany adres użytkownika (który zgłosił problem), zawierający nazwę użytkownika (nie email) edytora zamykającego zgłoszenie. Ta drugorzędna forma komunikacji umożliwia użytkownikowi weryfikację osoby zamykającej jej zgłoszenie i umożliwienie kontaktu, jeśli jest to wymagane.

W edytorze mapy Waze, zgłoszenia aktualizacyjne (URs) zawierają informację nt. trasy, którą poruszał się zgłaszający użytkownik oraz trasy wyznaczonej przez Waze. To w wielu przypadkach znacznie ułatwia identyfikację problemu, szczególnie w przypadku raportów "Nieprawidłowy węzeł" oraz "Złe wskazówki jazdy".

Jak tylko klikniesz w dymek oznaczający zgłoszenie aktualizacyjne (UR), na górze ekranu pojawi się okno informacyjne, które przesłoni część mapy. Przyciskając napis "pokaż" (z celownikiem), ekran wyśrodkuje się i zwiększy powiększenie na tym zgłoszeniu.

WME UR Show PL.jpg

Ten wstępny widok umożliwia widok miejsca, gdzie jesteś w stanie zobaczyć większość potrzebnych informacji. Niemniej jednak możesz zwiększyć lub zmniejszyć oddalenie lub przesunąć mapę tak, aby zobaczyć całą zgłoszoną trasę/informację nt. jazdy. Czasami zdarza się, że zgłoszenie nie pokrywa się z miejscem, które należy poprawić - wówczas bazując na śladzie i/lub informacji otrzymanej od użytkownika, należy zidentyfikować błędne miejsce na mapie ręcznie.

Zwróć uwagę, że gdy widoczne jest okno aktualizacyjne, dotyczące jednego zgłoszenia, pozostałe ikony dotyczące innych zgłoszeń będą lekko przygaszone do momentu naciśnięcia przycisku "Zamknij".

Elementy interfejsu

Kolor dymka dotyczącego Zgłoszenia Aktualizacyjnego, jak również Problemu Mapy, nie jest bez znaczenia. W przypadku Zgłoszenia Aktualizacyjnego oznacza on wiek zgłoszenia. Poniżej przedstawiono szczegóły nt. różnych wariantów kolorów zgłoszenia:

Request pin open-low.gif
Żółte Zgłoszenie Aktualizacyjne jest otwarte od 0-5 dni.
Request pin open-med.gif
Pomarańczowe Zgłoszenie Aktualizacyjne jest otwarte od 6-14 dni.
Request pin open-high.gif
Czerwone Zgłoszenie Aktualizacyjne jest otwarte dłużej niż 15 dni.
Request pin open conversation-low.gif
Żółte Zgłoszenie Aktualizacyjne jest otwarte od 0-5 dni; trwa dyskusja pomiędzy edytorem a użytkownikiem.
Request pin open conversation-med.gif
Pomarańczowe Zgłoszenie Aktualizacyjne jest otwarte od 6-14 dni; trwa dyskusja pomiędzy edytorem a użytkownikiem.
Request pin open conversation-high.gif
Czerwone Zgłoszenie Aktualizacyjne jest otwarte dłużej niż 15 dni; trwa dyskusja pomiędzy edytorem a użytkownikiem.
Request pin-notidentified.gif
Zgłoszenie Aktualizacyjne zostaje oznaczone takim znakiem w momencie wskazania przez edytora opcji "Nie zidentyfikowane", z uwagi na brak możliwości identyfikacji przyczyny zgłoszenia lub jego nieczytelności.
Request pin-complete.gif
To jest rozwiązane Zgłoszenie Aktualizacyjne.

W momencie kliknięcia na dymek Zgłoszenia Aktualizacyjnego, górna część mapy zostanie zajęta przez informację nt. zgłoszenia.

Górny pasek Zgłoszenia Aktualizacyjnego wskazuje, iż zostało one zaraportowane przez użytkownika.

Informacje szczegółowe

WME UR Meta Info PL.jpg

W lewym górnym rogu ekranu zobaczysz opis problemu wprowadzony przez użytkownika (o ile został wpisany) oraz datę raportu.

Pokaż związane

WME UR Display Related PL.jpg

Prawy górnym róg ekranu będzie zawierał odnośnik, który przeniesie nas do obszaru, którego dotyczy zgłoszenie.

Przejazd i trasa

WME UR Route and Trace PL.jpg

Po prawej stronie znajdzie się jedno lub dwa pola wyboru (może też nie znaleźć się żadne z nich), w zależności od tego ile danych Waze był w stanie przejąć od aplikacji. Pola te umożliwiają podgląd trasy wskazanej przez Waze użytkownikowi oraz faktycznej trasy pokonanej przez użytkownika. Zwróć uwagę, iż z uwagi na problemy związane z zachowaniem prywatności, trasa faktycznie pokonana będzie miała długość ok. 160 metrów (ok. 0.1 mili) i nie będzie zawierała początku i końca przejazdu użytkownika. To może spowodować trudności w zrozumieniu istoty problemu zgłoszonego przez użytkownika.

Raportuj jako

WME UR Report As PL.jpg

Na dole obszaru dotyczącego Zgłoszenia Aktualizacyjnego znajduje się miejsce, gdzie możesz podjąć decyzję nt. dalszego losu zgłoszenia. Możesz pozostawić je dalej otwarte lub oznaczyć je jako Rozwiązane albo Nie zidentyfikowane. Po nadaniu mu statusu innego niż Otwarte, po zapisaniu stanu, Zgłoszenie Aktualizacyjne zostaje zamknięte w systemie i ani ty ani nikt inny nie będzie w stanie zmienić tego statusu ponownie.

Jeśli jesteś w stanie zidentyfikować powód zgłoszenia - napraw go a następnie zapisz swoje zmiany. Następnie oznacz zgłoszenie jako Zamknięte. W wielu przypadkach, takich jak brak szczegółów zgłoszenia, możesz nie być w stanie rozwiązać problemu. Wówczas należy spróbować kontaktu z użytkownikiem w celu wyjaśnienia niejasności. W przypadku braku odzewu należy oznaczyć zgłoszenie jako Nie zidentyfikowane.

Po dokonaniu wyboru w ramach "Raportuj jako" należy zachować zmieniony status zgłoszenia. Po kliknięciu "Zapisz" zarówno Zgłoszenie Aktualizacyjne, jak i naniesione edycje na mapie, zostaną zapisane. Jednocześnie system wygeneruje wiadomość, która zostanie wysłana na adres email użytkownika, podany podczas rejestracji.

Zamknij

WME UR Close PL.jpg

U dołu po prawej stronie znajduje się przycisk "Zamknij", który nie oznacza Zgłoszenia Aktualizacyjnego jako "Zamknięte", lecz zamyka okno zgłoszenia bez zachowania zmian oraz ukrywa informacje wyświetlane na mapie w związku z tym zgłoszeniem.

Trasa przebyta i wyznaczona

Trasa wyznaczona przez Waze pokaże się w kolorze fioletowym, podczas gdy trasa faktycznie przebyta zostanie przedstawiona w kolorze zielonym.

Jeśli nie widać strzałek kierunkowych lub kierunku trasy, wówczas należy zwiększyć powiększenie. Dodatkowo, na każdym skrzyżowaniu wyznaczonej przez Waze trasy (fioletowej), pokazany zostanie znacznik kierunku:

WME UR Detail PL.jpg

 • Big direction forward.png - Jedź prosto (nawigacja domyślnie nie przekazuje tego komunikatu)
 • Big direction right.png - Skręć w prawo
 • Big direction left.png - Skręć w lewo
 • Big direction exit right.png - Zjedź w prawo/Trzymaj się prawej strony
 • Big direction exit left.png - Zjedź w lewo/Trzymaj się lewej strony
 • Big directions roundabout.png - Zjazd z ronda o podanym numerze
 • Big directions roundabout l.png - Na rondzie skręć w lewo
 • Big directions roundabout r.png - Na rondzie skręć w prawo
 • Big directions roundabout s.png - Na rondzie prosto
 • Big directions roundabout u.png - Na rondzie zawróć(zjedź w miejscu wjazdu)
 • Pusta strzałka - błąd na skrzyżowaniu (patrz niżej)

Zwróć uwagę, że powyższe wskazania kierunku odnoszą się do kierunku podróży (wskazanego strzałkami wewnątrz fioletowej linii).

Diagnoza

Diagnoza trasy

Analizując informacje wynikające z rozbieżności pomiędzy trasą wyznaczoną przez Waze a faktycznie przebytą przez użytkownika, możesz weryfikować, czy nie należy uaktywnić możliwości skręcania na skrzyżowaniu.

Jeśli jesteś w stanie określić i nanieść poprawkę wynikającą ze zgłoszenia, możesz kliknąć Rozwiązane w części okna opisanej "Raportuj jako:" a następnie kliknąć Zapisz.

Czasem może się zdarzyć, że użytkownik uzupełni opis zgłaszanego problemu, który nie będzie odnosił się do przebytej przez nich trasy widocznej na mapie. Zdarza się to wówczas, gdy kierowca wstępnie weryfikuje całą wyznaczoną trasę i widzi problem pod koniec listy manewrów lub na mapie. Wówczas tworzą zgłoszenie od razu (na początku trasy), nie zdając sobie sprawy, że edytor widzi tylko ok. 1.6km (1 mili) wyznaczonej trasy i nic poza tym. W takim przypadku jako edytor niewiele jesteś w stanie zrobić, jeśli nie nanieśli informacji, które mogłyby wystarczyć do identyfikacji problemu. W takim przypadku należy oznaczyć taki raport jako "Nie zidentyfikowane". Osoba, która utworzyła raport może wówczas odpowiedzieć bezpośrednio edytorowi lub opisać problem na forum.

Diagnoza zakrętów

Orientacja

Podczas przeglądania trasy bardzo łatwo źle zinterpretować strzałki kierunku wyświetlane na skrzyżowaniach. Pamiętaj, że wyświetlają one kierunek skrętu z perspektywy pokonywanej trasy. Jako, że edytor map Waze używa zawsze orientacji północnej dla swoich map, w przypadku trasy prowadzącej na południe strzałki będą wydawać się postawione odwrotnie. W celu poprawnej identyfikacji musisz postawić się na miejscu kierowcy.

Strzałka kontynuacji jazdy (prosto)

Pamiętaj, że strzałka "jedź prosto" jest jedynie informacyjna. Obecnie serwer nawigacyjny nie przesyła do aplikacji żadnej informacji, co należy w takim przypadku przekazać. W przyszłości ta funkcja może być włączona dla określonych warunków.

Pusta strzałka

W pewnych okolicznościach edytor map Waze wyświetli tzw. pustą strzałkę na skrzyżowaniu.

Pusta instrukcja oznacza, że serwerowi nawigacyjnemu nie udało się określić instrukcji na tym węźle. Aplikacja Waze traktuje to jako instrukcję kontynuacji jazdy prosto bez generowania komunikatu głosowego, co zazwyczaj oznacza, że instrukcją którą użytkownik słyszy i na którą reaguje jest kolejna instrukcja (po pustej).

Powody takiej sytuacji to:

 1. Jest coś nie tak ze skrzyżowaniem
  • Może mieć krótki segment okrężny
  • Może być w jakiś sposób bardzo zniekształcone
 2. Występuje problem na serwerze nawigacyjnym podczas przetwarzania tego węzła.

Jeśli powodem jest #1, źródło błędu można łatwo poprawić w edytorze. Jeśli nie, może to być #2. Wówczas sugerujemy kontakt z supportem.

Komunikacja

WME UR Conversation PL.jpg

Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy użytkownikiem przesyłającym zgłoszenie z aplikacji Waze (Reporter) jest możliwa poprzez funkcję określaną jako Rozmowa. Nowowysłane zgłoszenie aktualizacyjne nie zawiera Rozmowy, w związku z czym przycisk Rozmowa będzie pokazywał "0" do momentu przesłania pierwszej wiadomości. Funkcja rozmowy umożliwia edytorom przesyłanie próśb o wyjaśnienia do Reporterów i uzyskiwanie od nich odpowiedzi. Rozmowa może trwać dopóki kwestia/problem nie zostanie wyjaśniona i rozwiązana lub określona jako nierozwiązywalna.

Interfejs

WME UR Conversation Detail PL.jpg

Po prawej stronie znajduje się przykład rozmowy z kilkoma odpowiedziami zarówno od Edytora, jak i Reportera. Przycisk Rozmowa pokazuje całkowitą liczbę odpowiedzi lub komentarzy, które zostały przesłane przez Edytorów i Reportera w związku z tym zgłoszeniem.

Użycie

Aby otworzyć Rozmowę nt. zgłoszenia aktualizacyjnego, przyciśnij przycisk Rozmowa. Użycie przycisku naprzemian wywołuje i ukrywa panel Rozmowy.

Wprowadź komentarz lub pytanie w polu oznaczonym jako Wpisz komentarz. Wysłanie nowego komentarza następuje po wciśnięciu przycisku Wyślij.

W momencie wprowadzenia komentarza system automatycznie ustawia Cię jako Śledzącego rozmowę. Możesz wcisnąć przycisk "Przestań śledzić", jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień o odpowiedziach. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, sprawdź rozdział nt. Powiadomień poniżej.

Raz wprowadzony komentarz nie może być usunięty z Rozmowy. Jest on również widoczny dla pozostałych Edytorów.

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienie nt. rozmowy w której nie uczestniczysz, wciśnij przycisk Podążaj. Możesz tak zrobić w przypadku każdego zgłoszenia aktualizacyjnego na mapie. Wciśnij przycisk Przestań śledzić, aby przestać obserwować rozmowę.

Komentarze można dodawać na 3 sposoby: - z poziomu edytora mapy wyszukując zgłoszenie aktualizacyjne ręcznie - klikając na link otrzymany w wiadomości e-mail informującej o odpowiedzi - bezpośrednio z poziomu aplikacji, wpisując odpowiedź w otrzymanej wiadomości

Powiadomienia

Poniżej przedstawiono krótkie podsumowanie powiadomień wysyłanych przez system:

 • Jeśli jesteś Reporterem
 1. Otrzymasz wiadomość w skrzynce odbiorczej aplikacji Waze oraz email, gdy Edytor doda komentarz w rozmowie zgłoszenia aktualizacyjnego
 2. Otrzymasz wiadomość w skrzynce odbiorczej aplikacji Waze oraz email, gdy Edytor zamknie (oznaczy jako Rozwiązane lub Nie zidentyfikowane) zgłoszenie aktualizacyjne
 • Jeśli śledzisz rozmowę zgłoszenia aktualizacyjnego (jako Edytor)
 1. Otrzymasz wiadomość w skrzynce odbiorczej aplikacji Waze oraz email, gdy inny Edytor lub Reporter doda komentarz do Rozmowy
 2. Otrzymasz wiadomość w skrzynce odbiorczej aplikacji Waze oraz email, gdy inny Edytor zamknie (oznaczy jako Rozwiązane lub Nie zidentyfikowane) zgłoszenie aktualizacyjne

Etykieta (Wskazówki nt. prowadzenia rozmów)

Po dodaniu komentarza lub pytania do zgłoszenia aktualizacyjnego, które wymaga odpowiedzi od Reportera należy odczekać przynajmniej siedem (7) dni odpowiedź. W przypadku braku odpowiedzi, należy zdecydować o tym jak podejść do zgłoszenia bazując na dostępnych danych (ta sytuacja nie różni się niczym od tego w jaki sposób rozwiązywano zgłoszenia przed wprowadzeniem funkcji rozmowy).

Może to oznaczać, że będzie trzeba zamknąć zgłoszenie jako "Nie zidentyfikowane". W takim przypadku użytkownik, który wysłał zgłoszenie zostanie poinformowany przez email, że jego zgłoszenie zostało zamknięte. Wówczas taka osoba, jeśli będzie chciała dostarczyć szczegółowe informacje, będzie mogła nadal skontaktować się edytorem używając funkcji Prywatnej Wiadomości (PM) dostępnej na stronie Waze.

Gdy napotkasz zgłoszenie aktualizacyjne, które zawiera rozmowę w trakcie, nie zamykaj go dopóki nie zostaniesz o to poproszony przez Reportera lub innego Edytora przez email lub Prywatną Wiadomość.

Jeżeli rozmowa nie zawiera aktualnych odpowiedzi od co najmniej siedmiu (7) dni, i ostatnia wiadomość była od Edytora, możesz spróbować rozwiązać zgłoszenie i odpowiednio je oznaczyć. W przypadku, jeżeli ostatnia wiadomość była od Reportera, dodaj swój komentarz tak, aby poprzedni Edytor otrzymał kolejną wiadomość, która powinna go "obudzić" i zakończyć pracę nad zgłoszeniem. W przypadku, jeśli w ciągu kolejnych 7 dni Edytor nie odpowie lub nie zajmie się zgłoszeniem, możesz rozwiązać/zamknąć zgłoszenie zgodnie z własnym uznaniem.