Wzorce nazywania dróg

From Wazeopedia
Ta nowa strona jest obecnie w trakcie modyfikacji. Przedstawione informacje należy uznać za wersję roboczą, która nie jest jeszcze gotowa do użycia. Treść jest przygotowywana przez jednego lub więcej użytkowników. Nie wprowadzaj żadnych zmian zanim nie przejrzysz tego forum.
Home HomeAplikacja AplikacjaEdytowanie EdytowanieSpołeczność SpołecznośćPomoc Pomoc


Ogólne wzorce nazywania polskich dróg w Waze.

Jest to obecnie zalążek artykułu, który zawiera niepotwierdzone lub niepełne informacje dyskutowane aktualnie na forum.


Intencją niniejszego zestawu wzorców jest jednoznaczne wskazanie, które pola określające nazwę drogi należy wypełnić w edytorze (WME) aby poprawnie nazywać drogi w Polsce.

W zależności od typu drogi mogą istnieć pewne odstępstwa od przedstawionych tu wzorców (wszelkie wątpliwości rozwiać powinien artykuł Drogi). Przedstawione wzorce stanowią jednak bazę, od której wszelkie odstępstwa należy traktować raczej jako wyjątek, niż regułę.


Ogólne wytyczne

Każda droga na terenie Polski powinna mieć ustawione:

Państwo: Polska 

Poza miejscowością

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Znak_E-18a.svg/64px-Znak_E-18a.svg.png

Droga nie ma numeru

Ulica: brak
Miasto: brak

Droga ma numer

Ulica: <nr-drogi>
Miasto: brak

W miejscowości

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Znak_E-17a.svg/64px-Znak_E-17a.svg.png

Droga nie ma numeru ani nazwy

Ulica: brak
Miasto: <nazwa-miejscowości>

Aby nadać numery domom używamy miejsc.

Droga ma tylko nazwę

Ulica: <nazwa-ulicy>
Miasto: <nazwa-miejscowości>

Droga ma tylko numer

Ulica: <nr-drogi>
Miasto: <nazwa-miejscowości>

Aby nadać numery domom używamy miejsc.

Droga ma numer i nazwę

Ulica: <nazwa-ulicy>
Miasto: <nazwa-miejscowości>
Ulica alt.: <nr-drogi>
Miasto alt.: brak

Przypadki specjalne

Droga ma więcej niż jeden numer

Dla każdego kolejnego numeru drogi dodajemy:

Ulica alt.: <nr-drogi>
Miasto alt.: brak

Staramy się dodawać numery w porządku rosnącym.

W przypadku gdy numer drogi występuje w kilku kategoriach, używamy tylko numeru drogi w najwyższej kategorii (np. na drodze wspólnej dla dróg A2, S2 i DK 2 używany tylko numeru A2).

Numery domów na drogach bez nazwy

Aby nadać numery domom w pobliżu drogi, która nie ma nazwy, aktualnie NIE wykorzystujemy typowego mechanizmu edytora do nadawania numerów domów.

Wykorzystujemy wówczas mechanizm miejsc Waze - Miejsce (Punkt) - dodając każdy budynek jako osobne miejsce (zwykle typu Residential: Private).

Następujące pola adresu miejsca powinny być w takim przypadku wypełnione:

Ulica: brak
Miasto: <nazwa-miejscowości>
Nr domu: <nr-domu>

Przykład: permalink

Oznaczenia

<nr-drogi>

Numer drogi (Ax - nr autostrady, Sxx - nr drogi ekspresowej, xx - nr drogi krajowej lub xxx - nr drogi wojewódzkiej).

<nr-domu>

Numer domu.

<nazwa-miejscowości>

Nazwa miejscowości.

<nazwa-ulicy>

Nazwa ulicy (zobacz też: Jak nazywać ulice).