Zamknięcia w czasie rzeczywistym

From Wazeopedia
Home HomeAplikacja AplikacjaEdytowanie EdytowanieSpołeczność SpołecznośćPomoc Pomoc


Ten artykuł lub sekcja jest nieprzetłumaczony. Możesz pomóc Wazeopedii Polska przetłumaczyć go.


Livemap closure alert.png
Zamknięcia w czasie rzeczywistym (Real Time Closure - RTC) mogą być stosowane, gdy segmenty są tymczasowo całkowicie zamknięte w jednym lub obu kierunkach dla wszystkich Wazerów. Gdy RTC jest aktywny, blokowany segment zostanie oznaczony czerwono-białymi paskami, a Waze nie przekieruje żadnego ruchu przez lub do segmentu. Korzystaj z RTC tylko wtedy, gdy droga jest całkowicie zamknięta w jednym lub obu kierunkach. Nie używaj RTC do zamykania pasów ruchu, ograniczeń szerokości lub innych przypadków, w których ruch jest nadal dozwolony.

Zamknięcie w czasie rzeczywistym to preferowana metoda tymczasowego zamykania dróg, ponieważ jest widoczna natychmiastowo dla Wazerów i ponieważ pomaga chronić mapę.

Podejmowanie decyzji o użyciu RTC

Istnieje kilka sposobów blokowania ruchu przez segment. Najlepszy wybór zależy od sytuacji.

Metoda Pojazdy Rozpoczęcie Koniec Dane o ruchu Informacje
Zamknięcie w czasie rzeczywistym Wszystkie Natychmiastowe Wygasa Zachowane Preferowana opcja tymczasowego (nawet długoterminowego) zamknięcia w jedną stronę lub w obie strony. Natychmiast widoczne dla kierowców. Automatycznie usuwany po wygaśnięciu.
Zmiana kierunku drogi Wszystkie Aktualizacja mapy Stała Zachowane Używaj tylko do stałej zmiany kierunku z dwukierunkowej na jednokierunkową.
Planowane ograniczenia segmentu Wybrane Aktualizacja mapy Wygasa w zależności od opcji Zachowane Stosuj tylko wtedy, gdy ograniczenia (pora dnia / dnia tygodnia) są stałe lub gdy niektóre typy pojazdów są dozwolone lub zabronione. Przykład: Brak samochodów osobowych w dni powszednie.
Planowane ograniczenia skrętu Wybrane Aktualizacja mapy Wygasa w zależności od opcji Zachowane Stosuj, gdy ruch na segmencie jest dozwolony, ​​ale skręty są tymczasowo zabronione lub trwale zabronione o określonych porach dnia, w dni tygodnia lub w przypadku niektórych typów pojazdów. Przykład: brak skrętu w lewo 16:00 - 18:00
Stałe ograniczenie skrętu Wszystkie Aktualizacja mapy Stałe Zachowane
Arrow Red-2.png
Użyj tam, gdzie skręt na segmencie powinien być trwale zabroniony dla wszystkich pojazdów.
Zmiana na inny typ segmenu z większą karą routingu Wszystkie Aktualizacja mapy Stałe Zachowane Kary zmniejszają prawdopodobieństwo routingu, ale nie są bezwzględne. Pojazdy z miejscem docelowym w segmencie zostaną skierowane na segment. Zwykle używana jest  Droga prywatna .
Odłączenie Wszystkie Aktualizacja mapy Stałe Stracone Używaj tylko wtedy, gdy rozłączenie jest trwałe. Wszystkie dane o ruchu zostaną utracone.
Usunięcie Wszystkie Aktualizacja mapy Stałe Stracone Używaj tylko wtedy, gdy droga jest trwale zamknięta. Wszystkie dane o ruchu zostaną utracone.
Closure arrow in WME.png
Zamknięcia w czasie rzeczywistym są preferowanym sposobem tymczasowego kontrolowania ruchu z wielu powodów:
 • Zaczynają wpływać na routing w ciągu kilku minut od zapisania, bez oczekiwania na aktualizację mapy.
 • Po usunięciu RTC routing jest przywracany natychmiastowo, bez oczekiwania na aktualizację mapy.
 • Pozwalają edytorom tymczasowo blokować routing po określonych segmentach, bez konieczności wprowadzania zmian tych segmentów.
 • Zachowują dane o ruchu.
 • Domyślnie (patrz poniżej) droga zamknięta za pomocą RTC będzie stale monitorowana pod kątem ruchu. Jeśli wykryty zostanie ruch o wystarczającym matężeniu odbywający się przez zamknięcie, zamknięcie zostanie tymczasowo dezaktywowane, dopóki nie zostanie ponownie wykryte brak ruchu. Dlatego jeśli RTC zostanie omyłkowo umieszczony na otwartym segmencie, wpłynie to tylko na kierowców przez kilka pierwszych minut, dopóki nie zostanie wykryty ruch przelotowy i zamknięcie zostanie automatycznie wyłączone.
 • Zamknięcia w czasie rzeczywistym są widoczne w mapie na żywo i aplikacji Waze ze specjalnymi ikonami alertów i podświetlaniem segmentów. Są one również widoczne w WME ze specjalnymi ikonami.
 • Można je tworzyć i komentować z poziomu aplikacji Waze. Powiadomienia o takich zamknięciach zostaną wysłane do edytowów WME z pomocą [[WazeMożna je powiązać z Ważnymi Wydażeniami Drogowymi. Dzięki temu pobliscy użytkownicy Waze otrzymają powiadomienia o nich.
 • Eliminują potrzebę dodawania i usuwania częściowych ograniczeń. W rzeczywistości częściowe ograniczenia nie powinny być stosowane redundantnie do zamknięć w czasie rzeczywistym

Wpływ na routing

Waze nie wybierze segmentu zamkniętego jako segmentu najbliższego do miejsca docelowego.
Gdy zamknięcie w czasie rzeczywistym jest aktywne, Waze nie będzie prowadził przez, a nawet częściowo, przez zamknięty segment w kierunku, w którym jest on zamknięty. Nie będzie prowadził do miejsca docelowego na zamkniętych segmentach, nawet jeśli jest to segment najbliższy celowi. Zamiast tego wybierze punkt zatrzymania w następnym najbliższym segmencie. Jeśli zamknięty segment jest znacznie dłuższy niż odcinek drogi, który jest rzeczywiście zamknięty dla całego ruchu, może to spowodować wysłanie Wazerów na pobliską ulicę, nawet jeśli powinni oni być w stanie dojechać do miejsca docelowego. Z tego powodu, jeśli zamknięcie jest dokładnie zlokalizowane i będzie trwało dłużej niż tydzień (jak w przypadku wymiany mostu), warto spróbować dokonać edycji segmentu do zamknięcia, tak aby zamknięcie nie obejmowało zbyt długiego odcinka.

Jeśli Wazer znajduje się na zamkniętym odcinku, Waze znajdzie trasę rozpoczynającą się w zamkniętym odcinku i znajdzie najkrótszą trasę do odcinka bez zamknięcia.

Jak dodaje się do mapy zamknięcia w czasie rzeczywistym

Zamknięcia w czasie rzeczywistym (RTC) mogą zostać dodane do Waze na trzy sposoby:

Zamknięcia w czasie rzeczywistym w WME

Jak dodać zamknięcie w czasie rzeczywistym

Dodawanie zamknięcia.png
 1. Zapisz wszystkie oczekujące zmiany. Nie będzie można dodać ani edytować zamknięć, jeśli istnieją oczekujące zmiany. Pamiętaj, że zapisanie edycji, która zmienia numer segmentu, uniemożliwi dodanie RTC.
 2. Wybierz segmenty, które chcesz zamknąć.
 3. Kliknij zakładkę Zamknięcia w lewym panelu.
 4. Kliknij - Dodaj zamknięcie i wypełnij wszystkie pola:
OPIS- Ta sekcja będzie widoczna zarówno w aplikacji klienckiej, jak i na mapie na żywo. Wpisz tutaj opis zamknięcia/wydarzenia.
KIERUNEK - Jeśli zostanie wybrany pojedynczy segment jednokierunkowy, właściwy kierunek zostanie automatycznie wybrany. Jeśli segment jest dwukierunkowy, a zamknięcie odbywa się tylko w jednym z kierunków, wybierz ten kierunek tutaj. Jeśli wybrano wiele kierunków, edytor powinien wybrać dwukierunkowe zamknięcie, a następnie wszystkie dwukierunkowe segmenty zostaną zamknięte w obu kierunkach, a segment jednokierunkowy zostanie zamkniety w jednym kierunku.
WYDARZENIE - Jeśli to zamknięcie jest częścią Ważnego Wydażenia Drogowego (MTE), wybierz je z listy. Jeśli nie jest częścią żadnego, wybierz None lub dodaj takie wydarzenie.
START/KONIEC - Wprowadź datę i godzinę, kiedy zamknięcie się rozpocznie (data początkowa może być datą z przeszłości). Wprowadź prawidłową godzinę zamknięcia dla lokalnej strefy czasowej zamykanego segmentu, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz podczas wchodzenia w zamknięcia. Czas jest wprowadzany w formacie 24 godzinnym a daty w formacie RRRR-MM-DD. Pierwsza minuta dnia rozpoczyna się o 00:00, a ostatnia o 23:59.
 • Data końcowa nie może przypadać później niż 183 dni po dacie początkowej i nie dłużej niż rok po bieżącej dacie.
 • Zamknięcia w czasie rzeczywistym są aktywne przez całą minutę, dla której zostały ustawione (do 00 sekund następnej minuty).
 • Nie używaj 24:00 jako godziny rozpoczęcia lub zakończenia.
 • 00:00 to pierwsza minuta dnia. Unikaj używania jejejgo jako czasu rozpoczęcia.
 • Zamknięcie z danymi Start: 03:00, Koniec: 04:00, właściwie będzie działać przez 60 minut i 59 sekundy, od 03:00:00 do 04:00:59.
 • Najdłuższy czas zamknięcia możliwy do ustawienia to 183 dni.
 • W przypadku ustawiania zamknięcia na 365-dni, wprowadź zamknięcie na 183 dni, a następnie zamknięcie na 182 dni.
Zapisz i sprawdź
 • Zamknięcie w WME
  W WME zamknięte segmenty zostaną oznaczone ikonami zamknieć z czarnymi strzałkami zamknietego kierunku
 • Zamknięcie na Mapie Live
  Na Mapie Live aktywne zamknięcia będą wyświetlane z czerwonymi ikonami zamknięcia, a zamkniete segmenty będą wyświetlane na czerwono-biało.
 • By zobaczyć wszystkie zamkniecia na Mapie Live konieczna może być zmiana przybliżenia mapy.
 • Jeżeli zamknięcia są powiązane z wydarzeniem można je podejrzec w trybie wydarzeń.
Potrzebne zdjęcie wydarzenia z trybu wydarzeń
 • Nieaktywne zamkniecia nie bedą wyświetlane na Mapie Live i bedą tylko wyświetlane w WME z szarymi ikonami zamkniec.
Potrzebne zdjęcie nieaktywnego zamkniecia z WME
Zamknięcie węzła - ruch krzyżowy
Closure nodes English.png

Zamykanie odcinków drogi za pomocą zamknięć w czasie rzeczywistym uniemożliwi Waze kierowanie użytkowników po tej drodze. Zamknięcia węzłów uniemożliwiają Waze kierowanie Wazerów poprzez skrzyżowania wzdłuż zamkniętej drogi. Gdy [[Glossary#Węzeł|węzeł skrzyżowania jest zamknięty, żaden ruch nie może przechodzić przez ten węzeł w żadnym kierunku. Wszystkie skręty przez zamknięty węzeł są zabronione. Nie ma funkcji częściowego zamykania węzła, która ograniczałaby poszczególne skręty bez zamykania całego węzła. Aby zamknąć węzeł dla ruchu, co najmniej jeden segment dołączony do węzła również musi być zamknięty. Podczas wprowadzania zamknięcia w czasie rzeczywistym węzły między wybranymi sąsiednimi segmentami zostaną automatycznie oznaczone do zamknięcia, podczas gdy węzły na końcach pojedynczego segmentu lub wielu sąsiadujących segmentów nie są automatycznie oznaczane do zamknięcia. Przed zapisaniem zamknięcia należy przejrzeć i przełączyć stan zamknięcia węzła na skrzyżowaniu.

Jeśli wszystkie zamknięcia w czasie rzeczywistym na segmentach dołączonych do zamkniętego węzła zostaną usunięte, zamknięcie węzła również zostanie automatycznie usunięte. Jeśli jednak którykolwiek segment dołączony do zamkniętego węzła skrzyżowania pozostanie zamknięty, zamknięcie węzła również pozostanie.

Aby poprawnie ustawiać zamknięcia węzłów należy:

 • Wybierz segmenty do zamknięcia i dodaj informacje o zamknięciu segmentu.
 • Przejrzyj listę węzłów wybranych do zamknięcia. WME włączy zamknięcia węzłów skrzyżowań między sąsiadującymi wybranymi segmentami. Najedź myszą na nazwę skrzyżowania węzła na liście węzłów skrzyżowania, aby podświetlić ten węzeł na mapie.
 • Włącz i wyłącz zamknięcia węzłów, jeśli to konieczne.
 • Zapisz segment i związane z nim zamknięcia węzłów w czasie rzeczywistym.


Przed wprowadzeniem zamknięć węzłów, jedynym sposobem, aby uniemożliwić Waze kierowanie ruchu „przez” zamkniętą ulicę, było zamykanie skrzyżowań. Ta praktyka nie jest już zalecana.

Tylko węzeł na „wejściowym” końcu jednokierunkowego zamknięcia może być zamknięty.
Zamknięcia węzłów - na co uważać
 • Jeśli zamknięcie węzła jest włączone jako część aktywnego zamknięcia, pozostanie włączone tak długo, jak długo aktywne zamknięcia na dowolnych połączonych segmentach pozostaną aktywne. Jeśli trzeba go wyłączyć, użyj przełącznika on/off zamykania węzła na dowolnym z połączonych zamknięć segmentów
  • Kiedy zamknięcie dotyczy segmentów narożnych, sprawdź stan zamknięcia w węźle
   Przykład: Jeśli autostrada jest zamknięta z powodu warunków pogodowych od km 0 do zjazdu 100, a następnie otwarta jest wschodnia część drogi (zjazd 60-zjazd 100), pamiętaj o usunięciu zamknięcia węzła na pozostałym wschodnim zamknięciu. W przeciwnym razie zamknięty węzeł na końcu rampy wjazdowej przy węźle zjazdowym 60 uniemożliwi wyznaczenie trasy.
 • W przypadku jednokierunkowych zamknięć segmentów można zamknąć tylko węzeł na końcu przychodzącym. Aby zamknąć drugi węzeł, wybierz zamknięcie segmentu, które ma ten węzeł na swoim końcu przychodzącym i odpowiednio ustaw przełącznik dźwigni zamykania.
 • Kiedy zamknięcie dotyczy segmentów narożnych ("skręca"), uważaj. WME automatycznie zamknie węzeł między dwoma segmentami. Jednak ruch może być dozwolony między innymi fragmentami na skrzyżowaniu. Sprawdź stan przełącznika węzła na skrzyżowaniu.
 • Gdy wszystkie zamknięcia w zamkniętym węźle wygasły lub zostały usunięte, zamknięcie węzła również wygaśnie. Zamknięcie węzła nie może służyć do zamykania skrzyżowania, chyba że co najmniej jeden segment na skrzyżowaniu jest również zamknięty.
Pokaz slajdów - jak tworzyć Zamknięcia w czasie rzeczywistym link to this section
Kliknij rozwiń po prawej stronie, aby zobaczyć pokaz slajdów opracowany przez pracowników Waze

Ten pokaz slajdów został przygotowany przez pracowników Waze, aby pokazać, jak dodać zamknięcie w WME. Zawiera również informacje o tym, które segmenty wybrać jako część zamknięcia. Informacje zawarte w tym pokazie slajdów są również prezentowane na tej stronie w formie tekstu.

Error in widget Iframe: Unable to load template 'wiki:Iframe'
Skąd czerpać informacje o zamknięciach

Społeczność edytorów może zostać poinformowana o zamknięciach poprzez::

 • URy/MPsy przesłane za pośrednictwem aplikacji
 • Znajomość lokalnych wydarzeń
 • Powiadomienie od lokalnej społeczności / zespołu Waze Major Traffic Event
 • Zamknięcia długoterminowe

Wszystkie Zamknięcia w czasie rzeczywistym podlegają tym samym ogólnym zasadom przedstawionym poniżej, niezależnie od metody ich składania. W zależności od zastosowanej metody, w odpowiednich podsekcjach poniżej znajdują się dodatkowe wskazówki i instrukcje.

Program Connected Citizens

Poprzez Program Connected Citizens, Waze udostępnia i otrzymuje informacje od wybranych podmiotów, które współpracują z Waze. Informacje te mogą obejmować zamknięcia dróg, które są wprowadzane do WME bezpośrednio przez personel Waze lub pracowników CCP. Wazerzy są zachęcani do promowania tych relacji z lokalnymi jednostkami zarządzającymi.

Poradnik zamknięć i wskazóki

Nazwa edytora i zamknięcia

Livemap closure alert.png
Dodanie zamknięcia nie powoduje umieszczenia Twojego imienia i nazwiska jako ostatniego edytora segmentu (Zmienione: user (#)), jednak Twoje nazwisko pojawia się w historii segmentu. Możesz również zobaczyć, kto dodał aktywne zamknięcie, patrząc na alert na mapie na żywo lub w kliencie.
Funkcja zamknięć - poziom edytora
 • Zwykła sytuacja
  • Ranga: Musisz być edytorem co najmniej 3 poziomu.
  • Uprawnienia do edycji: Segment musi znajdować się w Twoim obszarze edycji i być zablokowany najwyżej na Twoim poziomie.
 • Obszar RTC - obszar specjalnego przeznaczenia przyznany przez RC, Zwykle przyznawane partnerom CCP.
  • Możesz zastosować zamknięcie do dowolnego segmentu w obszarze RTC, bez względu na poziom blokady.

Jeśli nie możesz zamknąć segmentu, skontaktuj się z edytorem, który może to zrobić. Najlepiej skontaktuj się z z polska społecznością Waze poprzez Slack.

Zamykanie ostatnio edytowanych segmentów

Zamknięcia segmentów nie wymagają oczekiwania na aktualizację mapy; blokady zostają uruchomione niemal natychmiast. Jednak działają one tylko na segmentach, które zostały już przesłane na mapę i są zaktualizowane na niej. Nie będzie można zapisać zamknięcia w żadnym segmencie, który został wycięty, scalony lub nowo narysowany po ostatniej aktualizacji kafelka, ponieważ nowy identyfikator segmentu nie zostanie rozpoznany. WME wyświetli komunikat o błędzie (!) Failed while trying to create closure in closures server. Poczekaj, aż zmiany zostaną uwzględnione w aktualizacji kafelków, a następnie stwórz zamknięcie od nowa.

Z tego powodu, jeśli chcesz usunąć lub podzielić segment, który obecnie nie powinien być trasowany, najpierw umieść ograniczenie czasowe segmentu, a następnie zastosuj zamknięcie. Po następnej aktualizacji kafelka ograniczenia segmentów będą obowiązywać przynajmniej do następnej aktualizacji kafelka. Następnie możesz usunąć zamknięcie i wprowadzić zmiany, które uniemożliwiają zastosowanie zamknięcia. Po jeszcze jednej aktualizacji kafelka powinno być możliwe usunięcie ograniczenia segmentu opartego na czasie (TBSR) i ponowne zastosowanie zamknięcia. Powinno to pozwolić (po 2 lub 3 dniach) zamknięcie krótkiego segmentu, np. uszkodzonego mostu, zamiast przykładowo zmuszać edytora do stosowania zamknięcia na długim odcinku drogi.

Aby zachować zamknięcia na skrzyżowaniu podczas rysowania nowego ronda, możliwe jest usunięcie zamknięć, narysowanie ronda i ustawienie nowych zamknięć (48 godzin lub mniej) na nadchodzących odcinkach. Po następnej aktualizacji kafli zamknięcia mogą zostać przedłużone.

Edycja segmentów z zamknięciami

UWAGA: Jeśli segment ma zamknięcie w WME, nie może być bezpośrednio modyfikowany przez żadnego edytora - niezależnie od rangi. Zapobiega to jakimkolwiek zmianom w identyfikatorach segmentów, które mogą uszkodzić zamknięcie. Skręty i numery domów powiązane z segmentem można normalnie edytować.

Jeśli chcesz edytować segment z zamknięciem, będziesz musiał najpierw je usunąć (najpierw skopiuj szczegóły zamknięcia) , a następnie zmodyfikuj segment i zapisz. Jeśli edycja nie zmieniła identyfikatorów węzłów segmentu lub skrzyżowania, można natychmiast zalożyć nowe zamknięcie ze skopiowanymi szczegółami. W przypadku zmiany identyfikatorów węzłów segmentów lub skrzyżowań, przed ponownymustawieniem zamknięcia trzeba będzie poczekać do najbliższej aktualizacji kafelka.

Zamykanie wielu segmentów

Zamknięcia dróg można dodawać do wielu segmentów jednocześnie, wybierając najpierw wszystkie segmenty, których mają one dotyczyć. Uważaj, aby po zapisaniu zweryfikować, czy zamknięcia zostały dodane prawidłowo do wszystkich segmentów. Już wcześniej informowano, że gdy dodano wiele zamknięć jednocześnie, niektóre segmenty albo nie zostały zamknięte, albo miały nieprawidłowe szczegóły w zamknięciu (np. kierunek).

Kierunek segmentów dla zamknięć jednokierunkowych

Jeśli tylko niektóre segmenty są jednokierunkowe lub niektóre segmenty jednokierunkowe są w przeciwnym kierunku (B-A, A-B), możesz ustawić zamknięcie jako dwukierunkowe dla wszystkich segmentów. Podczas zapisywania zobaczysz linię błędu dla każdego kierunku zamkniętego segmentu, którego nie udało się zapisać, ponieważ segment jest jednokierunkowy. Możesz zignorować błąd, a wszystkie segmenty „powinny” być zamknięte we wszystkich możliwych kierunkach. (Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić je wszystkie po zapisaniu).

Ważne Wydażenia Drogowe (MTEs)

Są dwie opcje utworzenia Ważnego Wydażenia Drogowego w Waze:

 • Najłatwiejszym sposóbem, dla edytorów o poziomie co najmniej 3, jest stworzenie wydarzenia i jego zamknięć w edytorze map Waze. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zajrzyj do pełnego artykułu o MTE.
 • Edytorzy poniżej poziomu 3 mogą skontaktować się z lokalną społecznością Waze, która z chęcią pomoże im w tworzeniu MTE i związanych z tym zamknięć w WME.
 • Osoby, które nie są edytorami, mogą nadal przesyłać informacje bezpośrednio do personelu Waze Closure (patrz poniżej), aby utworzyć MTE i (opcjonalnie) wyśle wiadomość do użytkowników w okolicy.

Przesyłanie bezpośrednio do Waze


To submit a major traffic event, email waze-closures@google.com with the following details:

 • The event name in English and in the Local Language
 • All street names closed during the event
 • Intersecting street where each closure begins and ends
 • Start and end time for each closed road
 • Start and end date for each closed road
 • Indicate if the whole road is closed or just one direction is closed


Some pointers when submitting events directly to Waze Closure staff:

 • Check your email; find out who will be working with you on these closures, when they are available to upload closures. Make sure you have time to double-check closures before the event begins.
 • Waze staff might not publish the MTE to their [www.waze.com/events Events] page, until shortly before the event. Make sure to communicate with them so you can verify the details.
 • Closures will go live as soon as they are uploaded (within their specified time frames).
 • Closure Sheets are obsolete, and are no longer used to input Real Time Closures, or to generate an MTE.

Raport o zamknięciu w aplikacji Waze

Użytkownicy aplikacji mobilnej mogą oznaczyć zamkniętą drogę, którą widzą podczas jazdy. Instrukcje dotyczące korzystania z tej funkcji w aplikacji Waze są dostępne w Waze Help Center.

 • Ta funkcja jest zwykle używana w przypadku nieoczekiwanych, krótkoterminowych zamknięć trwających do kilku dni..
 • Zgłoszone zamknięcie natychmiast pojawi się w aplikacji użytkownika zgłaszającego.
 • Zasadniczo zamknięcie nie pojawi się dla nikogo innego, dopóki kilku innych użytkowników nie zgłosi tego samego zamknięcia.
 • Edytorom mogą zostać nadane uprawnienia zgłaszania zamknięć, które w aplikacji będą pojawiac się przy mniejszej liczbie potwierdzeń przez innych użytkowników.
 • Jeśli edytor ma rangę 5 lub wyższą, jego zamknięcie w aplikacji wejdzie w życie natychmiast.

Zamknięcie z aplikacji Waze w WME

Zamknięcia w aplikacji są również widoczne z poziomu WME

 • Data rozpoczęcia to 1969 lub 1970
 • Zamknięcia te można usunąć lub edytować powyżej rangi edytora 3
 • Jeśli w segmencie znajduje się wiele RTC zgłoszonych przez aplikację, zostanie wygenerowany błąd podczas próby edycji i zapisania zmian w jednym z nich. Najpierw usuń zduplikowane wpisy, a następnie wprowadź zmiany w pozostałym wpisie.