Strona główna History

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Home HomeAplikacja AplikacjaEdytowanie EdytowanieSpołeczność SpołecznośćPomoc Pomoc


Witaj na Polskiej Wazeopedii

Polska jest jednym z kilku krajów, którym przyznano uprawnienia do zarządzania społecznością. Polska Wazeopedia zawiera informacje specyficzne dla naszego kraju, uzupełnione dostępnymi informacjami ogólnymi, zgodnie z ustaleniami polskich edytorów Waze.

Co możesz znaleźć na Wazeopedii?

Wazeopedia podzielona jest na kilka obszarów, które są przedstawione w kartach na górze strony.


Waze.png Aplikacja

Waze jest darmową, społecznościową aplikacją nawigacyjną, która pomaga kierowcom dotrzeć do celu w jak najkrótszym czasie. Sekcja ta przedstawia podstawowe informacje o Aplikacji nawigacyjnej oraz innych udostępnianych przez Waze rozwiązaniach.


Map editing.png Edytowanie Map

Edytorzy, którzy korzystają z Edytora Map Waze, znajdą tutaj wszystkie zasady ustalone przez polską Społeczność, zbiór najlepszych praktyk, przewodniki dotyczące edycji oraz linki do baz danych i narzędzi.


Communauté.png Społeczność Waze Polska

Wszyscy Wazerzy znajdą tutaj informacje przydatne dla Społeczności Waze, takie jak np. mechanizmy punktacji czy rankingów.


Help.png Pomoc

Szukasz pomocy? Koniecznie zajrzyj tutaj!