Tabela skrótów

From Wazeopedia

Revision as of 20:16, 15 March 2018 by TCholewa (talk | contribs) (Dodano skrót "pil.")

Ta nowa strona jest obecnie w trakcie modyfikacji. Przedstawione informacje należy uznać za wersję roboczą, która nie jest jeszcze gotowa do użycia. Treść jest przygotowywana przez jednego lub więcej użytkowników. Nie wprowadzaj żadnych zmian zanim nie przejrzysz tego forum.
Home HomeAplikacja AplikacjaEdytowanie EdytowanieSpołeczność SpołecznośćPomoc Pomoc


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Znak_A-30.svg/64px-Znak_A-30.svg.png
Uwaga!
Dla poprawnego działania TTS (Text to Speech), nazwy ulic skracamy dokładnie tak, jak podano w poniższej tabeli, czyli np. świętego = św., ale świętej ≠ św.; księdza = ks., ale księcia ≠ ks.
Jakiekolwiek zmiany w tabeli proszę najpierw przedyskutować na forum.
Tekst Skrót
admirała adm.
arcybiskupa abp.
biskupa bp.
błogosławionego bł.
błogosławionej błj.
doktora dr.
generała gen.
generała brygady gen. bryg.
generała brygady pilotów gen. pil.
generała dywizji gen. dyw.
hetmana hetm.
hrabiego hr.
imienia im.
inżyniera inż.
kapitana kpt.
kardynała kard.
księdza ks.
komandora kmdr.
kontradmirała kadm.
majora mjr.
marszałka marsz.
ojca o.
osiedle os.
pilota pil.
plac pl.
podporucznika ppor.
podpułkownika ppłk.
porucznika por.
północ pn.
południe pd.
profesora prof.
pułkownika płk.
roku r.
rotmistrza rtm.
świętego / świętej św.
świętych śś.
ulica (pomijamy)
wschód wsch.
zachód zach.

Zobacz też:

  1. Nazywanie ulic
  2. Słownik skrótów