Tabela skrótów

From Wazeopedia

Revision as of 07:02, 9 May 2019 by TCholewa (talk | contribs) (Uzupełnienie tabeli skrótów)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Ta nowa strona jest obecnie w trakcie modyfikacji. Przedstawione informacje należy uznać za wersję roboczą, która nie jest jeszcze gotowa do użycia. Treść jest przygotowywana przez jednego lub więcej użytkowników. Nie wprowadzaj żadnych zmian zanim nie przejrzysz tego forum.
Home HomeAplikacja AplikacjaEdytowanie EdytowanieSpołeczność SpołecznośćPomoc Pomoc


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Znak_A-30.svg/64px-Znak_A-30.svg.png
Uwaga!
Dla poprawnego działania TTS (Text to Speech), nazwy ulic skracamy dokładnie tak, jak podano w poniższej tabeli, czyli np. świętego = św., ale świętej ≠ św.; księdza = ks., ale księcia ≠ ks.; "aleja = al.", ale "Aleje - bez skrótu"
Jakiekolwiek zmiany w tabeli proszę najpierw przedyskutować na forum.
Tekst Skrót
admirała adm.
aleja al.
arcybiskupa abp.
biskupa bp.
błogosławionego bł.
błogosławionej błj.
doktora dr.
generała gen.
generała brygady gen. bryg.
generała brygady pilotów gen. pil.
generała dywizji gen. dyw.
hetmana hetm.
hrabiego hr.
infułata inf.
imienia im.
inżyniera inż.
kanonika kan.
kapitana kpt.
kardynała kard.
księdza ks.
komandora kmdr.
kontradmirała kadm.
majora mjr.
marszałka marsz.
ojca o.
osiedle os.
pilota pil.
plac pl.
plutonowego plut.
podporucznika ppor.
podpułkownika ppłk.
porucznika por.
północ pn.
południe pd.
prałata prał.
profesora prof.
prymasa prym. lub Prym.
pułkownika płk.
roku r.
rotmistrza rtm.
świętego / świętej św. (forma męska/ żeńska odpowiednio rozpoznawana przez TTS)
świętych śś.
ulica (pomijamy)
wschód wsch.
zachód zach.

Zobacz też:

  1. Nazywanie ulic
  2. Słownik skrótów