Modul de denumire a drumurilor

From Wazeopedia

Denumirea drumurilor

Toate drumurile din hărțile noastre de bază au denumirile definite în setul de date al CNAIR.

Cu toate acestea, s-ar putea să observați câteva probleme legate de numele originale ale drumurilor: Unele nume nu sunt numele "obișnuite" (de obicei, Waze va afișa "numele" autostrăzii, în timp ce majoritatea oamenilor cunosc această autostradă prin numărul său).

Unele drumuri au de fapt două nume "comune" (de exemplu, DN2 este de asemenea E85 și ambele sunt nume relevante), dar în prezent, putem afișa doar un nume pe drum.

Pentru toate drumurile din România vom folosi denumirea lor oficială, cea dată de instituțiile care le administrează iar la denumirile alternative ale acestora putem trece și alte denumiri recunoscute pe plan local sau național pentru drumul respectiv.

Nume concurente

Drumuri suprapuse - Atunci când două sau mai multe drumuri se suprapun pe o anumită porțiune (o porțiune de drum are mai multe numere de drum), segmentul trebuie numit după numele principalului traseu, care de obicei are unul sau mai multe dintre următoarele atribute:

 • Traseul ale cărui indicatoare de kilometri sunt utilizate pentru segmentele concurente
 • Traseul ale cărui numere de ieșire sunt utilizate pentru segmentele concurente
 • Când concurenta se încheie, ruta a cărei cale nu este semnată ca o ieșire numerotată.

Celelalte numere de rute pot fi introduse ca nume alternative. Dacă se introduc nume alternative, asigurați-vă că nu introduceți întreruperi de nume alternative care pot declanșa mecanismul de prevenire a ocolirilor mari.

Drumuri prin orașe / localități mici - În situațiile în care un drum trece printr-un oraș, drumul din acele zone este de obicei denumit altfel decât ruta numerotată. În aceste situații, drumul trebuie numit pe baza următoarelor condiții:

 • Dacă indicatoarele stradale locale oferă îndrumări cu numele local, acesta ar trebui utilizat ca nume principal în harta Waze. Ruta numerotată trebuie adăugată ca un nume alternativ.
 • Dacă indicatoarele locale indică doar numărul traseului, atunci acesta ar trebui să fie numele principal și numele drumului local ar trebui să fie adăugate ca nume alternativ.

Anumite linii directoare de formatare trebuie respectate pentru a vă asigura că insignele de denumire a drumurilor sunt afișate în harta live și în client. Rețineți că generarea de insigne de hartă nu este implementată pentru toate situațiile, deci unele drumuri nu vor afișa o insignă.

Tipurile de drum pe care se afișează insignele de drum sunt:

 • autostrăzi
 • drumuri naționale
 • drumuri județene

Drumuri principale

Autostrăzi (A) Autostradă.png Autostrada (dd).png

Autostrada A1.pngAutostrada A2.pngAutostrada A3.pngAutostrada A4.png

Autostrăzile sunt drumuri publice de interes naţional, rezervate exclusiv circulaţiei autovehiculelor, care nu deservesc proprietăţile riverane, prevăzute cu două căi unidirecţionale (separate printr-o zonă mediană), având cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi o bandă de staţionare de urgenţă, cu intersecţii denivelate şi accese limitate, intrarea şi ieşirea autovehiculelor fiind permise numai în locuri special amenajate.

Pe harta Waze autostrăzile for fi trecute drumuri de tip ”Autostradă

Denumirea autostrăzilor se face astfel:

 • A1
 • A3
 • A4
 • ...

Drumuri naționale (DN) Magistrală majoră.png Magistrala majora (dd).png

Drumurile naționale sunt principalele rute de călătorie în întreaga țară, de la un oraș la altul, pe distanțe lungi.

În România există două tipuri de Drumuri naționale:

 • drumuri naţionale principale: Drumul National DN2.pngDrumul National DN3.pngDrumul National DN5.png
 • drumuri publice de interes naţional care asigură legătura capitalei ţării cu oraşele reşedinţă de judeţ, legăturile dintre acestea, precum şi cu punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României (ex. DN!, DN2, DN3, etc);
 • drumuri naţionale secundare: Drumul National DN1E.pngDrumul National DN10.pngDrumul National DN28A.pngDrumul National DN73.png
 • restul drumurilor naţionale, care fac legătura între drumurile naționale principale și alte orașe și puncte de interes din țară (ex: DN24; DN15, etc).

Pe harta Waze drumurile naționale for fi trecute drumuri de tip ”Magistrală majoră

Există și alte tipuri de denumiri folosite de obicei la variantele ocolitoare ale localităților cum ar fi:

 • DNVO28 - Centura Iași
 • DNVO1K - Centura Brașov

Drumuri județene (DJ) Magistrală minoră.png Magistrala minora (dd).png

Drum Judetean DJ143B.pngDrum Judetean DJ708B.png

Drumurile de interes județean fac parte din proprietatea publică a județului și cuprind drumurile județene, care asigură legătura între:

 • reședințele de județ cu municipiile, cu orașele, cu reședințele de comună, cu stațiunile balneoclimaterice și turistice, cu porturile și aeroporturile, cu obiectivele importante, legate de apărarea țării, și cu obiectivele istorice importante;
 • orașe și municipii;
 • reședințe de comună.

Exemple de denumire a Drumurilor Județene (DJ): DJ100; DJ501; DJ304

Pe harta Waze drumurile județene for fi trecute drumuri de tip ”Magistrală minoră

Drumuri de interes local Stradă principală.png Strada principala (dd).png

Drumurile de interes local aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative pe teritoriul căreia se află şi cuprind:

a) drumurile comunale (DC) Drum comunal DC169.png care asigură legăturile între:
- reşedinţa de comună şi satele componente;
- oraş şi satele care îi aparţin, precum şi alte sate;
b) drumurile vicinale sunt drumuri ce deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la limitele acestora;
c) străzile sunt drumuri publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire: stradă, bulevard, cale, chei, splai, şosea, alee, fundătură, uliţă etc.
Străzile din localităţile urbane se clasifică în raport cu intensitatea traficului şi funcţiile pe care le îndeplinesc astfel:
 • străzi de categoria I - magistrale, care asigură preluarea fluxurilor majore ale oraşului pe direcţia drumului naţional ce traversează oraşul sau pe direcţia principală de legătură cu acest drum;
 • străzi de categoria a II-a - de legătură, care asigură circulaţia majoră între zonele funcţionale şi de locuit;
 • străzi de categoria a III-a - colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele funcţionale şi le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale;
 • străzi de categoria a IV-a - de folosinţă locală, care asigură accesul la locuinţe şi pentru servicii curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus. Străzile din localităţile rurale se clasifică în:
Drumurile naţionale, judeţene şi comunale îşi păstrează categoria funcţională din care fac parte, fiind considerate fără întrerupere în traversarea localităţilor, servind şi ca străzi.

Străzi netrasate și noi

Uneori, există încă un drum nou, pe care nu îl cunoaștem încă, dar este bine să lăsați numele drumului necompletat marcând caseta de selectare „Fără” de lângă câmpul Nume din Proprietățile de adresă din editor. Asigurați-vă întotdeauna că alegeți tipul de drum adecvat și să confirmați celelalte detalii ale drumului pentru a vă asigura că drumul apare în aplicația client.

Segmente incomplete sau drumuri roșii

Incomplete.jpg

Asigurați-vă că selectați țara, județul, introduceți numele orașului sau bifați „Fără” și introduceți un nume de stradă sau bifații „Fără”. Până nu faceți acest lucru, drumul nu va fi rutat și nu se va afișa pe harta clientului. Aceste segmente incomplete sunt colorate în roșu aprins în WME.

Acest lucru trebuie făcut pe toate străzile create în WME și pe toate străzile create cu funcția „Pavare” a clientului.

Străzile „pavate” trebuie, de asemenea, conectate la drumurile adiacente, iar restricțiile de viraj trebuie stabilite pentru a putea fi dirijate.

Pentru instrucțiuni mai detaliate despre cum să abordați drumurile roșii, consultați: Confirmarea drumului prin actualizarea detaliilor.

Numele localității pe segmente

Denumire stradă.png
40px-Mbox information.svg.png
Fiecare segment cu adrese (numere de imobil sau puncte de reședință) trebuie să aibă un nume de oraș.

Pentru a evita ca numele orașelor să se extindă pe o zonă prea largă din aplicația Waze, WME și Live Map, nume localității trebuie utilizat doar ca nume principal pentru segmentele situate în zona intravilană a localităților fără a trece și segmente care sunt în extravilanul acestora. Aceastea includ, în general, municipii reședintă de județ, orașe, sate etc.

Pentru mai multe detalii despre denumirea orașului, consultați / Nume orașe.

Instrucțiuni de navigare pentru segmente fără nume

Când Waze dă instrucțiuni de navigare pentru a „transforma”, „a ieși” sau „a păstra” pe un segment fără nume, acesta va căuta în avans traseul recomandat pentru un nume de drum pe care îl poate utiliza. Dacă există un segment numit mai departe de-a lungul rutei recomandate, acesta va folosi (moșteni) acest nume în instrucțiune.

Numele moștenit este utilizat doar în instrucțiunile afișate și vorbite, nu afectează numele real al segmentului. Segmentele fără nume sunt adesea folosite pentru a controla instrucțiunile de pe rampe și conectori de grad (AGC). Vă rugăm să vă asigurați că înțelegeți toate modalitățile prin care segmentele fără nume pot afecta instrucțiunile de navigare înainte de a adăuga nume pe segmente fără nume sau de a le elimina din segmente numite.

Acest lucru funcționează întotdeauna pentru Autostrăzi Autostradă.png și Rampe Rampă bună.png.

Aceasta nu funcționează niciodată pentru drumuri de parcare Drum parcare.pngsau drumuri private Drum privat.png, începând cu octombrie 2018

Pentru toate celelalte tipuri de drumuri (orice tip de drum care nu este o autostradă, rampă, drum de parcare sau drum privat), această caracteristică funcționează numai dacă:

 • Lungimea combinată a segmentelor consecutive fără nume este mai mică de 400 de metri,

ȘI

 • Există 3 sau mai puține segmente nenumite la rând.

Pentru a explica condițiile de mai sus din alte perspective:

 1. Dacă segmentele locale consecutive, stradăStradă.png, strada principală Stradă principală.png, magistrală minoră Magistrală minoră.png sau magistrală majoră Magistrală majoră.png, măsurate împreună, sunt mai lungi de 400m sau dacă există 4 sau mai multe segmente nenumite la rând, Waze nu va afișa sau da instrucțiuni vocale.
 2. Numele nu sunt moștenite niciodată prin segmentele de tip drum de parcare Drum parcare.png sau de drum privat Drum privat.png.

Abrevieri și acronime

Doar prescurtările recunoscute de Waze trebuie utilizate în cadrul editorului. Deoarece Waze folosește prompturi TTS (Text-to-Speech), este important ca abrevierile corecte să fie utilizate pentru a produce o pronunțare corectă.

O regulă de bază este „dacă aveți îndoieli, scrieți-o”.

Consultați pagina Abrevieri și acronime pentru o listă de sufixe și abrevierile recomandate.

Zonele de construcție și drumurile închise

Nu sunt necesare modificări de denumire pentru zona de construcție și drumurile închise.

Pentru închideri pe termen scurt sau închideri care necesită atenție imediată (de exemplu, incidente de trafic), consultați Închideri în timp real.

Pentru închideri mari, pe termen lung și proiecte majore (re) de construcție, consultați Reconfigurarea programată.

Sursa: https://wazeopedia.waze.com/wiki/USA/Road_names