Termeni folosiți în editarea hărților Waze

From Wazeopedia

378px-Mbox warning pn.svg.pngÎn construcție...

Acest glosar cuprinzător a fost conceput să funcționeze ca un index și o referință încrucișată prin intermediul unor caracteristici de sortare.

Se încearcă includerea tuturor abrevierilor, acronimelor și termenilor folosiți în ecosistemul oficial Waze, al terților și al diferitelor medii de comunicare.

Unii termeni au existat înainte de Waze, în timp ce alții au fost inventați oficial de Waze. Mulți termeni au evoluat în mod natural în diferitele medii de comunicare Waze folosite de editori și personal. Indiferent de origine, toate sunt importante pentru a ajuta la înțelegerea limbajului Waze!

Vă rugăm să luați în considerare utilizarea abrevierilor și acronimelor în conversațiile voastre, deoarece acestea pot fi necunoscute atunci când nu sunt utilizate împreună cu alți termeni sau fără a defini contextul.

Descrierile din acest glosar încearcă să rezolve doar ambiguitatea termenilor și să facă trimitere la alte pagini, articole și secțiuni Wiki împreună cu alte surse Waze și externe. Această lipsă intenționată de conținut de descriere ajută la evitarea dublării conținutului sursă și facilitează întreținerea ulterioară atunci când modifică conținutul sursei.

Sursa: https://wazeopedia.waze.com/wiki/USA/Glossary