Changes

From Wazeopedia

Označovanie miest, obcí a ich častí

1,165 bytes added, 6 months ago
Pozri tiež: pravidla vel. pismen
Editor mapy obsahuje vrstvu ''Obce'', ktorá zobrazuje na mape plochy miest a obcí podľa označenia na cestných segmentoch.
{{mbox|text=Plochy miest a obcí v aplikácii Waze, od verzie 4.x, nie sú zobrazované.}}
 
== Pravidlá označovania miest a obcí na Slovensku ==
==== Názvy miest a obcí ====Názvy miest a obcí vypĺňame pri cestných segmentoch zadávame vo vlastnostiach v editore do políčka označeného políčku označenom ''Mesto (City)'':*Po napísaní začiatočných písmen obce do poľa sa objaví rolovací zoznam známych obcí z ktorého vyberieme príslušný názov. Nový názov obce môžu vytvárať len editori s úrovňou L4 a viac. Ak v zozname obec nie je, požiadajte o doplnenie nového názvu obce pomocou [[Editor mapy (WME)#Komunikátor (Chat)|chatu]] alebo na diskusnom fóre [//www.waze.com/forum/viewforum.php?f=275].*Zmenu potvrďte tlačítkom ''Uložiť'' [[File:Wme button save pending red.png|30px|Uložiť]]. 
Ak názov obce nie je na Slovensku jedinečný, pridá sa zaň do zátvorky skratka príslušného okresu.
Horovce (PU)
<br /> Horovce (MI)
Príslušné skratky okresov {{clear}}Zdrojom pre pomenovanie mesta alebo obce je možné nájsť v zozname skratiek okresov#Miestny názov uvedený na dopravných značkách#*IS36a [[httpFile://skDopravná_značka_IS36a.wikipediasvg.org/wiki/Zoznam_skratiek_okresov_Slovenskajpg]] a pomôže aj zoznam obcí na Slovensku #*IS36b [[httpFile://skDopravná_značka_IS36b.wikipediasvg.org/wiki/Zoznam_slovensk%C3%BDch_obc%C3%AD_a_vojensk%C3%BDch_obvodovjpg]]. Tiež môže pomôcť pri orientácii vnázvoch Geoportál [http:<br //www.geoportal.sk], alebo regionálny GIS >#Oficiálny zoznam miest a obcí a ich častí [http://www.gistaminv.sk/index.php/gisplan?uzemne-a-spravne-usporiadanie-referencessr&subor=51814].
=Príslušné skratky okresov je možné nájsť v zozname skratiek okresov[http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_skratiek_okresov_Slovenska] a pomôže aj zoznam obcí na Slovensku [http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_slovensk%C3%BDch_obc%C3%AD_a_vojensk%C3%BDch_obvodov]. Tiež môže pomôcť pri orientácii v názvoch Geoportál [http://www.geoportal.sk], alebo regionálny GIS [http://www.gista.sk/index.php/gisplan-references]. === Názvy častí obce ====
Mestské časti označujeme iba ak sú označené dopravnou značkou IS 36c/d.
Miestne časti označujeme tak, že slovo "časť" nahradzujeme pomlčkou. Pred a za pomlčkou sa píšu medzery.
Levice, časť Kalinčiakovo = Levice - Kalinčiakovo {{clear}}Zdrojom pre pomenovanie mestskej časti je#Miestny názov uvedený na dopravných značkách#*IS36c [[File:is36c.jpg|180px]]#*IS36d [[File:is36d.jpg|180px]]<br />#Oficiálny zoznam miest a obcí a ich častí [http://www.minv.sk/?uzemne-a-spravne-usporiadanie-sr&subor=51814].
Mestské časti Bratislavy (Rača, Petržalka) neoznačujeme.
Pri orientácii pomôže zoznam miestnych a mestských častí na Slovensku[http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_miestnych_a_mestsk%C3%BDch_%C4%8Dast%C3%AD_na_Slovensku] a zoznam miestnych a mestských častí Bratislavy[http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_mestsk%C3%BDch_%C4%8Dast%C3%AD_v_Bratislave_pod%C4%BEa_po%C4%8Dtu_obyvate%C4%BEov], alebo Gis niektorých miest [http://www.gista.sk/index.php/gisplan-references].
==== Názvy spoločných obcí ====
Obce, ktoré sa spojili a sú teraz označované ich spoločným názvom, píšeme so spojovníkom. Pred a za spojovníkom sa nepíšu medzery.
Dvorníky-Včeláre [http://slovniky.korpus.sk/?w=dvorniky-vcelare]
Lovčica-Trubín [http://slovniky.korpus.sk/?w=lovcica-trubin]
<br />
Viac v diskusii na túto tému [http://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=275&t=3309#p23882].
==== Viacjazyčné názvy ==== Vo všeobecnosti pre viacjazyčné názvy miest a obcí nemá systém Waze podporu, preto sa pomenovania obcí (a ich častí) uvádzajú prednostne len v národnom (Slovenskom) jazyku.
Od novembra 2014 je pre Slovensko dohodnuté Pre viacjazyčné pomenovanie ulíc a miest pozri stránky [https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=275&t=115755[Označovanie ciest na Slovensku#Ulice (Street)|Ulice (Street)]], že viacjazyčné názvy sa môžu používať v oblastiach, kde je zastúpenie príslušnej národnostnej menšiny najmenej 20 %.V podstate kopirujeme nariadenie vlády, ktoré určuje, ktoré obce majú mať dvojjazyčné tabule a [[http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewD%20...%20fixFile=m_Miesta (Places)]].
Dvojjazyčné názvy sa týkajú iba objektov: ''Názov ulice'' (Streetname) a ''Názov miesta'' === Samostatné usadlosti ===Usadlosti alebo samoty, ktoré sú vzdialené od materskej obce v odôvodnených prípadoch označujeme ako [[Miesta (PlacePlaces), kedy primárny názov objektu je vždy v slovenčine |miesto]]. Viac o [[Čo zakresliť a alternatívny názov je uvádzaný v jazyku príslušnej národnostnej menšinyčo nie#Usadlosti|usadlostiach]].
==Pozri tiež==
*[[Skracovanie dlhých názvov ulíc]]
*Pravidlá pre písanie veľkých písmen (PDF) [http://www.slovina.szm.com/pdf/sjpvelke.pdf]
*Diskusia o dvojjazyčných názvoch [https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=275&t=115755]
299
edits