Changes

From Wazeopedia

Označovanie miest, obcí a ich častí

479 bytes removed, 3 years ago
Viacjazyčné názvy: skrátenie + odkazy
==== Viacjazyčné názvy ====
Vo všeobecnosti pre viacjazyčné názvy miest a obcí nemá systém Waze podporu, preto sa pomenovania obcí (a ich častí) uvádzajú prednostne len v národnom (Slovenskom) jazyku.
Od novembra 2014 je pre Slovensko dohodnuté Pre viacjazyčné pomenovanie ulíc a miest pozri stránky [https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=275&t=115755], že viacjazyčné názvy sa môžu používať v oblastiach, kde je zastúpenie príslušnej národnostnej menšiny najmenej 20 %.V podstate kopirujeme nariadenie vlády, ktoré určuje, ktoré obce majú mať dvojjazyčné tabule [http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewD%20...%20fixFile=m_]. Dvojjazyčné názvy sa týkajú iba objektov: ''Názov ulice'' Označovanie ciest na Slovensku#Ulice (Street)|Ulice (StreetnameStreet) ]] a ''Názov miesta'' [[Miesta (PlacePlaces), kedy primárny názov objektu je vždy v slovenčine a alternatívny názov je uvádzaný v jazyku príslušnej národnostnej menšiny]].
==Pozri tiež==
299
edits