Changes

From Wazeopedia

Označovanie miest, obcí a ich častí

3 bytes added, 3 years ago
m
Názvy miest a obcí
Zdrojom pre pomenovanie mesta alebo obce je
#Miestny názov uvedený na dopravných značkách #*IS36a a IS36b [[File:Dopravná_značka_IS36a.svg.jpg]]#*IS36b [[File:Dopravná_značka_IS36b.svg.jpg]]<br />
#Oficiálny zoznam miest a obcí a ich častí [http://www.minv.sk/?uzemne-a-spravne-usporiadanie-sr&subor=51814].
299
edits