Changes

From Wazeopedia

Označovanie miest, obcí a ich častí

144 bytes added, 6 months ago
Pozri tiež: pravidla vel. pismen
Horovce (MI)
{{clear}}
Zdrojom pre pomenovanie mesta alebo obce je
#Miestny názov uvedený na dopravných značkách
Mestské časti označujeme iba ak sú označené dopravnou značkou IS 36c/d.
Miestne časti označujeme tak, že slovo "časť" nahradzujeme pomlčkou. Pred a za pomlčkou sa píšu medzery.
Levice, časť Kalinčiakovo = Levice - Kalinčiakovo
{{clear}}
Zdrojom pre pomenovanie mestskej časti je
#Miestny názov uvedený na dopravnej značke IS 36c a dopravných značkách#*IS36c [[File:is36c.jpg|180px]]#*IS36d,[[File:is36d.jpg|180px]]<br />
#Oficiálny zoznam miest a obcí a ich častí [http://www.minv.sk/?uzemne-a-spravne-usporiadanie-sr&subor=51814].
==Pozri tiež==
*[[Skracovanie dlhých názvov ulíc]]
*Pravidlá pre písanie veľkých písmen (PDF) [http://www.slovina.szm.com/pdf/sjpvelke.pdf]
*Diskusia o dvojjazyčných názvoch [https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=275&t=115755]
299
edits