Changes

From Wazeopedia
no edit summary
Sú podporované tri druhy radarov a kamier:
*Radar na meranie rýchlosti- Fixný radar
*Kamera monitorujúca prejazd vozidiel na semafóre
*Falošná kamera alebo radar tzv. atrapa.
== '''Typy radarov a kamier''' ==
=== Fixný radar ===
{| style="background: none" class="wikitable" border="0" width="100%"
|- valign="top"
| [[File:Report icon speed camera.png|70px|Fixný radar]]
| '''Pevne inštalované radary''' všetkých druhov merajúce rýchlosť. Zjednodušene povedané, radary pri ktorých môžete dostať pokutu, ak pri nich prejdete rýchlejšie ako je povolené. Môžu byť s automatickou fotografickou dokumentáciou priestupku alebo so vzdialenou obsluhou.
Waze aktuálne nerozlišuje '''úsekové radary''' merajúce priemernú rýchlosť na určitom úseku cesty, preto takýto vstupný aj výstupný radar zadávame rovnako ako rychlostný radar.
Všetky '''Všetky mobilné radary''' hlásime v klientovi vždy ako "''Hliadka" '' => "''Radar" '' a nikdy nie ako "''Fixný radar"''!.'''
|}
{| style="background: none" class="wikitable" border="0" width="100%"
|- valign="top"
| [[File:SemaforReport icon traffic light camera.jpgpng|70px|Semafórový]]
| Kamera monitorujúca prejazd semafóru. Kamera môže byť vybavená záznamovým zariadením.
Nejedná sa o zpomaľovacie semafóry, dnes často inštalované na začiatku obce alebo pred prechodmi pre chodcov. 
{| style="background: none" class="wikitable" border="0" width="100%"
|- valign="top"
| [[File:FalesnaReport icon fake speed camera.jpgpng|70px|Falošný]]
|Falošná kamera predstavuje napodobeninu skutočného radaru, ktorý ale radar nie je a teda ani nemôže merať rýchlosť.<br/>
Nejedná sa ani o tabuľu s LCD displejom a nápisom Radar (prípadne bez nápisu) tzv. '''Infotabuľu''', zobrazujúcu na LCD Vašu aktuálnu rýchlosť, '''takéto Infotabule nehlásime, nepotvrdzujeme a z mapy odstraňujeme!
|}
== '''Hlásenie radaru v mobilnej aplikácii''' ==
Pre ohlásenie radaru v klientovi, použi pravé (reportovacie) menu '''Nahlásiť''' [[File:Report icon.png|30px]]a zvoľ možnosť '''Fixný radar'''. Vyber správny typ radaru alebo kamery, prípadne zvoľ opačný smer jazdy ak je to potrebné a odošli.
[[File:Report kamera1Fixny radar.png|center|210px|Report kamera1.png]]
Hlásenie o existencii radaru/kamery bude umiestnené do mapy na miesto, na ktorom si sa nachádzal vo chvíli stlačenia tlačítka "reportovacieho" menu '''Nahlásiť'''[[File:Report icon.png|30px]]. Takže stačí stlačiť tlačítko menu a s dokončením hlásenia počkať do chvíle, kedy to dopravná situácia dovoľuje.Nahlásený radar/kamera sa objaví v mape klienta až potom keď bude "potvrdený" editorom v mapovom editore.
V miestach, kde sa kamera nachádza v oboch smeroch jazdy, je potrebné ju nahlásiť pre každý smer zvlášť.
== '''Potvrdenie radaru/kamery v mapovom editore''' ==
Radar/kamera, ktorý je nahlásený wazerom v klientovi sa zobrazí v mape až potom keď je potvrdený v editore. Ak do cca 3 týždňov nedôjde k jeho potvrdeniu, bude automaticky smazaný systémom. Nepotvrdený radar/kamera je v editore hnedej farby. Po potvrdení zmení farbu na šedú.
Pri nahlasování radaru v klientovi sa vždy nemusí podariť určiť miesto presne. Preto, keď potvrdzuješ radar v editore použi na presné umiestnenie vysoké rozlíšenie leteckých snímok alebo Streetview pohľad. Súčasne je ale dôležité si uvedomiť, že letecké snímky môžu byť voči reálu posunuté a snímky na Streetview môžu byť zastaralé a netreba sa na ne spoliehať stopercentne. Dobré je na overenie použiť viac zdrojov.
Ak je potrebné radar v editore posunúť, označ ho, objaví sa okolo kruh, a následne je možné s ním v tomto kruhu pohybovať. Ak je potrebné posunúť radar ďalej za hranicu kruhu, posuň ho tak ďaleko, ako je to možné a potom zmenu ulož. Potom obnov Obnov stránku (klávesa F5), počkaj až sa všetko obnoví a kruh se okolo radaru opäť vycentruje. Následne je možné radar znova posunúť až na jeho okraj.
{| cellpadding="0" border="0" width="100%"
|}
<br/>Červený bod za radarom označuje smer jazdy. Správne označenie vypadá tak, že '''v smere jazdy je prvý symbol radaru a až potom červený bod'''. To, čo väčšina editorov považuje za objektív radaru je hľadáčik a bod je ako pozícia kameramana (Takto akosi vypadali amatérske 8 mm kamery).
=== Nastavenie rýchlosti a potvrdenie radaru/kamery ===
| [[File:Radar edit.jpg|300px|Radar_edit.jpg]]
| Po označení radaru v editore je možné zadať rýchlosť v km/h, na akú je daný úsek cesty obmedzený.
'''Keď je rýchlosť nastavená''', '''dostane''' blížiaci sa '''wazer '''so zapnutým klientom '''hlasové upozornenie''' v prípade, že jeho '''rýchlosť je vyššia ako '''rýchlosť '''tu zadaná'''.
'''Ak nie je nastavená žiadna rýchlosť''', '''dostane '''wazer '''hlasové upozornenie vždy'''.
Potom ako bol radar dobre umiestnený a rýchlosť bola správne nastavená, zaškrtni pole "''Potvrdené" '' a ulož zmeny.
Radar sa objeví v klientovi akonáhle budú zmeny mapy spracované. Upozorňujeme, že to môže trvať aj niekoľko dní.
V zónach kde sa mení povolená rýchlosť v závislosti na dopravnom značení nastavujeme rýchlosť na maximálnu používanú hodnotu.
Informácie o radare/kamere '''Upravené:''' a '''užívateľom''' zobrazované v editore '''nemusia spolu súvisieť'''. Je to z dôvodu rozdielneho prenosu informácií z editora a z klienta. V prípade úpravy radaru/kamery v editore sa do '''Upravené:''' prenáša dátum úpravy a do '''užívateľom''' meno editora. Z klienta sa v prípade, že niektorý uživatel počas jazdy stlačí pri radare/kamere '''Už nie je''', prenesie len informácia o dátume do '''Upravené:''' ale '''užívateľom''' zostane nezmenené.
Informácie '''Vytvorené:''' a '''užívateľom''' zobrazované v editore sa obe prenášajú z klienta v okamihu vytvorenia radaru/kamery (v editore sa nedá radar/kamera vytvoriť).
== '''Odstránenie potvrdeného radaru/kamery''' ==
Sú dva zpôsoby ako odstrániť potvrdený radar/kameru (v editoru ikona šedej farby):
''Vždy keď niekto použije tlačítko "Už nie je" dôjde k aktualizácii dátumu poslednej editácie radaru/kamery ale meno posledného editora se nezmení.''
== '''Príklady radarov a kamier''' ==
{| cellpadding="15" border="0" width="100%"
466

edits