Changes

From Wazeopedia

Prekladateľské zásady

181 bytes removed, 4 years ago
replacing empty template {{Disambiguation}} by Category:Disambiguation
Pri prekladoch cudzojazyčných textov majte na pamäti tieto zásady'''Lock''' may refer to:
* texty píšeme '''vždy''' s diakritikou (nevzťahuje sa na chat, pm[[Map_Editor_Interface_and_Controls#General_Tab|Lock rank]], diskusiu)* pozor na preklepy* setting the security level of a road in the Waze je vždy s veľkým "W"Map Editor* pri prekladoch vo vzťahu k užívateľovi používame 2. osobu plurálu[[Traffic locks]], the automatic segment lock process based on traffic volume* privlastňovacie zámená píšeme malým písmom (vám[[Best map editing practice#Locking Segments|Locking segments]], váš)map editing best practices* "e-mail" je vždy s pomlčkou[[Editing_restrictions#Unlocking_an_object_above_your_rank|Unlocking segments]] above your rank* slová typu minute, hour, points [[Map_Editor_Interface_and_Controls#Tabs_when_a_landmark_is_selected|Lock (minúta, hodina, bodyPlace/Landmark) je vhodné prekladať skratkou min.]], hod., b. eliminujeme tak problémy pri skloňovaní slovwhen editing a place/landmark in Waze Map Editor
<br /> ----<div style="float:left">[[File:Wme u-turn allowed.png|Na úvod|link=Slovakia]] [[Slovakia|Na úvod]]</div><div style="float:right">[[#top|Na začiatok stránky]] [[FileCategory:Wme turn allowed.png|Na začiatok stránky|link=#topDisambiguation]]</div>
Anonymous user