Changes

From Wazeopedia
→‎Potvrdenie radaru/kamery v mapovom editore: nové pravidlo o nastavení rýchlostí + opr. štylizácia, gramatika,
== Potvrdenie radaru/kamery v mapovom editore ==
Radar/kamera, ktorý je nahlásený wazerom v klientovi z mobilnej aplikácie sa zobrazí v mape až potom , keď je potvrdený v editoreeditorom vo WME. Ak do cca 3 týždňov nedôjde k jeho potvrdeniu, bude automaticky smazaný vymazaný systémom. Nepotvrdený radar/kamera je v editore hnedej farby. Po potvrdení zmení farbu na šedú.
{| style="background-color: #e0e0e0" cellpadding="0" border="0" width="100%"
|}
<p style="text-align: center">''Ikony v klientovi a v editore sú odlišné. Takto vypadajú ikony v editore''</p>
Predtým ako schváliš editor schváli nahlásený radar/kameru v editore, pokús musí sa pokúsiť čo možno najdôkladnejšie overiť , či sa na mieste radar skutočne nachádza. Rovnako dávaj Dávajte pozor aby si neschvaľoval ste neschvaľovali duplikáty.
=== Umiestnenie radaru/kamery ===
Pri nahlasování nahlasovaní radaru v klientovi sa vždy nemusí podariť určiť miesto presne. Preto, keď potvrdzuješ ako editor potvrdzujete radar v editore použi použite na presné umiestnenie vysoké rozlíšenie leteckých snímok alebo Streetview pohľad. Súčasne je ale dôležité si uvedomiť, že letecké snímky môžu byť voči reálu posunuté a snímky na Streetview môžu byť zastaralé a netreba sa na ne spoliehať stopercentne. Dobré je na overenie použiť viac zdrojov.
Ak je potrebné radar v editore posunúť, označ označte ho, objaví sa okolo kruh, a následne je možné s ním v tomto kruhu pohybovať. Ak je potrebné posunúť radar ďalej za hranicu kruhu, posuň posuňte ho tak ďaleko, ako je to možné a potom zmenu uložuložte. Obnov Obnovte stránku (klávesa F5), počkaj počkajte až sa všetko obnoví a kruh se okolo radaru opäť vycentruje. Následne je možné radar znova posunúť až na jeho okraj.
{| cellpadding="0" border="0" width="100%"
| [[File:Radar edit.jpg|300px|Radar_edit.jpg]]
| Po označení radaru v editore je možné zadať rýchlosť v km/h, na akú je daný úsek cesty obmedzený.
Keď je rýchlosť nastavená, dostane blížiaci sa wazer so zapnutým klientom hlasové upozornenie v prípade, že jeho rýchlosť je vyššia ako rýchlosť tu zadaná.Ak nie je nastavená žiadna rýchlosť, dostane wazer hlasové upozornenie vždy.|}
Ak nie je nastavená žiadna {{mbox|type=|text=Pre radary na území SR sa komunita dohodla nastavovať rýchlosť, dostane wazer hlasové upozornenie vždyradarov na hodnotu 0 (nula).Viac v diskusii [//www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=239670&sid=92c9c18bca0738e289884397e8f06ecc]. }}
Potom ako Ke bol radar dobre umiestnený a rýchlosť bola správne nastavená, zaškrtni zaškrtnite pole ''Potvrdené'' a ulož uložte zmeny.
Radar sa objeví objaví v klientovi akonáhle budú zmeny mapy spracované. Upozorňujeme, že to môže trvať aj niekoľko dní. |}
V zónach kde sa mení povolená rýchlosť v závislosti na dopravnom značení nastavujeme rýchlosť na maximálnu používanú hodnotu.=== Informácia o čase a autorovi ===
Informácie o radare/kamere ''Upravené:'' a ''užívateľom'' zobrazované v editore nemusia spolu súvisieť. Je to z dôvodu rozdielneho prenosu informácií z editora a z klienta. V prípade úpravy radaru/kamery v editore sa do ''Upravené:'' prenáša dátum úpravy a do ''užívateľom'' meno editora. Z klienta sa v prípade, že niektorý uživatel užívateľ počas jazdy stlačí pri radare/kamere ''Už nie je'', prenesie len informácia o dátume do ''Upravené:'' ale ''užívateľom'' zostane nezmenené.
Informácie ''Vytvorené:'' a ''užívateľom'' zobrazované v editore sa obe prenášajú z klienta v okamihu vytvorenia radaru/kamery (v editore sa nedá radar/kamera vytvoriť).
466

edits