Changes

From Wazeopedia
Aktualizovanie, gramatika
 
Na tejto stránke sa dozviete ako určiť správnu kategóriu radaru alebo kamery a postupy oznamovania radarov a kamier vo Waze.
Sú podporované tri druhy == Typy radarov a kamier:==
*'''Rýchlosť''' - radar na meranie rýchlosti*'''Semafórový''' - kamera monitorujúca prejazd vozidiel na semafóre*'''Falošný''' - falošná kamera alebo radar tzv. atrapa.Podporované sú štyri druhy radarov a kamier:
== Typy radarov a kamier ==*'''Rýchlostný fixný'''*'''Rýchlostný mobilný'''*'''Semafórový'''*'''Falošný'''
=== Radar na meranie rýchlosti Rýchlostný fixný radar ===
{| style="background: none" class="wikitable" border="0" width="100%"
|- valign="top"
| [[File:Report icon speed camera.png|70px|RýchlosťFixný rýchlostný radar]]| '''Pevne inštalované radary''' všetkých druhov merajúce , ktoré merajú rýchlosť. Zjednodušene povedané, radary pri ktorých môžete dostať pokutu, ak pri nich prejdete rýchlejšie ako je povolené. Môžu byť s automatickou fotografickou dokumentáciou priestupku alebo so vzdialenou obsluhoukontrolou. Tiež sem radíme aj dočasne nefungujúce radary, alebo momentálne prázdne schránky do ktorých môže byť radar kedykoľvek umiestnený.
Dočasne nefungujúce radary, alebo momentálne prázdne schránky do ktorých môže byť radar kedykoľvek umiestnený, zadávame ako funkčný rýchlostný radar.Waze aktuálne nerozlišuje rozlišuje '''úsekové radary''' merajúce priemernú rýchlosť na určitom úseku cesty, preto takýto . Takýto vstupný aj výstupný radar zadávame rovnako ako rychlostný rýchlostný fixný radara v poznámke uveďte "úsekový vstup" resp.""úsekový výstup". Editor pri schvaľovaní na mape potom označí príslušné cestné segmenty, že sa jedná o úsekový radar.|}
'''Všetky mobilné radary hlásime v klientovi vždy ako ''Hliadka'' => ''Radar'' a nikdy nie ako ''Fixný == Rýchlostný mobilný radar''!'''===
{| style="background: none" class="wikitable" border="0" width="100%"
|- valign="top"
| [[File:Police.png|70px|Fixný rýchlostný radar]]
|'''Všetky mobilné radary hlásime v klientovi vždy ako ''Hliadka'' => ''Radar''! Nikdy nie ako ''Fixný radar''!''' Viac na stránke [[Hlásenia#Hliadka|Hlásenia]].
|}
|- valign="top"
| [[File:Report icon traffic light camera.png|70px|Semafórový]]
| Kamera monitorujúca prejazd semafórusemafórom. Kamera môže byť vybavená záznamovým zariadením.Nejedná sa o zpomaľovacie spomaľovacie semafóry, dnes často inštalované na začiatku obce alebo pred prechodmi pre chodcov.  Pri tejto kamere by pred potvrdením v editore mala byť rýchlosť vždy nastavená na nulu, aby na ňu bol prichádzajúci užívateľ upozornený bez ohľadu na to, akou rýchlosťou sa priblíži. 
|}
== Ohlásenie fixného radaru v mobilnej aplikácii ==
[[File:FixnyRadar.png|right|180px|Voľby Fixný radar]]Pre ohlásenie fixného radaru v klientovi, použi použite pravé menu ''Hlásenia'' [[File:W4-hlaseni.png|30px]]a zvoľ zvoľte možnosť ''Fixný radar'' [[File:W4-ico-kamera.png|30px]]. Vyber Vyberte správny typ radaru alebo kamery, prípadne zvoľ opačný smer jazdy ak je to potrebné a odošli.  [[File:FixnyRadarodošlite.png|center|210px|Voľby Fixný radar]] 
Hlásenie o existencii radaru/kamery bude umiestnené do mapy na miesto, na ktorom si ste sa nachádzal vo chvíli stlačenia tlačítka menu ''Hlásenia'' [[File:W4-hlaseni.png|30px]]. Takže stačí stlačiť tlačítko menu a s dokončením hlásenia počkať do chvíle, kedy to dopravná situácia dovoľuje.Nahlásený radar/kamera sa objaví v mape klienta aplikácie až potom, keď bude potvrdený editorom v mapovom editore.
== Potvrdenie radaru/kamery v mapovom editore ==
=== Umiestnenie radaru/kamery ===
Pri nahlasovaní radaru v klientovi sa vždy nemusí podariť určiť miesto presne. Preto, keď ako editor potvrdzujete radar v editore použite na presné umiestnenie vysoké rozlíšenie leteckých snímok alebo [[Streetview pohľadnáhľad]]. Súčasne je ale dôležité si uvedomiť, že letecké snímky môžu byť voči reálu posunuté a alebo snímky na Streetview môžu byť zastaralé a netreba sa na ne spoliehať stopercentne. Dobré Vhodné je na overenie použiť viac zdrojov.
Ak je potrebné radar v editore posunúť, označte ho, objaví sa okolo kruh, a následne je možné s ním v tomto kruhu pohybovať. Ak je potrebné posunúť radar ďalej za hranicu kruhu, posuňte ho tak ďaleko, ako je to možné a potom zmenu uložte. Obnovte stránku (klávesa F5), počkajte až sa všetko obnoví a kruh se okolo radaru opäť vycentruje. Následne je možné radar znova posunúť až na jeho okraj.
{| cellpadding="0" border="0" width="100%"
|-
| [[File:Orientace.jpg|thumb|center|300px210px]]| [[File:Posun.jpg|thumb|center|300px210px]]
|}
=== Nastavenie rýchlosti a potvrdenie radaru/kamery ===
{| style="background: none" cellpadding="10" border="0" width="100%"|- valign="top"| [[File:Radar edit.jpg|300px180px|Radar_edit.jpgframe|right]]| Po označení radaru v editore je možné zadať rýchlosť v km/h, na akú je daný úsek cesty obmedzený.
Keď je rýchlosť nastavená, dostane blížiaci sa wazer so zapnutým klientom hlasové upozornenie v prípade, že jeho rýchlosť je vyššia ako rýchlosť tu zadaná. Ak nie je nastavená žiadna rýchlosť, dostane wazer hlasové upozornenie vždy.
|}
{{mbox|type=|text=Pre radary na území SR sa komunita dohodla nastavovať rýchlosť radarov na '''hodnotu 0 ''' (nula). Viac v diskusii [//www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=239670&sid=92c9c18bca0738e289884397e8f06ecc]. }}
Ke Keď bol radar dobre umiestnený a rýchlosť bola správne nastavená, zaškrtnite pole ''Potvrdené'' a uložte zmeny.
Radar sa objaví v klientovi akonáhle budú zmeny mapy spracované. Upozorňujeme, že to môže trvať aj niekoľko dní.
== Odstránenie potvrdeného radaru/kamery ==
Sú dva zpôsoby ako odstrániť potvrdený radar/kameru (v editoru editore ikona šedej farby):
=== V editore ===
Zmazať potvrdený i nepotvrdený radar/kameru je v editore jednoduché. Stačí ho označiť a stlačiť klávesu ''Delete'', alebo ikonu koša a uložiť zmeny. Je potrebné poznamenať, že potvrdené radary/kamery môže mazať len editor s [//wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Your_Rank_and_Points#Waze_Map_Editing_Ranks úrovňou] rovnou, alebo vyššou než úroveň editora, ktorý kameru potvrdilL4 a viac.
=== V klientovi ===
Keď sa uživateľ užívateľ blíži k radaru/kamere dostane v klientovi (aplikácii v telefónu) upozornenie kde je tlačítko ''Už nie je''. Vždy keď toto tlačítko niektorý užívateľ stlačí , pričíta sa jeho výška úrovne a vo chvíli , kedy súčet prekročí výšku úrovne editora, ktorý radar/kameru potvrdil, zmení sa tento na nepotvrdený a je možné ho v editore buď vymazať alebo opäť potvrdiť.
Vždy keď niekto použije tlačítko ''Už nie je'' dôjde k aktualizácii dátumu poslednej editácie radaru/kamery ale meno posledného editora se nezmení.''
{| cellpadding="15" border="0" width="100%"
|- valign="top"| style="width: 50%;" | [[File:Radar ano.jpg|center|210px|Radar_ano.jpg]]| '''Fixný radar''', ktorý '''do mapy určite patrí'''.|-| style="width: 50%;" | [[File:Neni 12513725-policia-con-el-radar-de-velocidad.jpg|center|300px|Neni_radar.jpg210px]]| '''InfotabuľaMobilný radar''', nie je ani radar ani atrapa a ohlasujeme cez '''''Hliadka''do mapy nepatrí'''!|- valign="top"| [[File:Kamera ano.jpg|center|300px|Kamera_ano.jpg210px]]| '''Kamery monitorujúce semafóry''', ktoré '''reportujeme i potvrdzujeme.'''|-| [[File:Neni kamera.jpg|center|300px|Neni_kamera.jpg210px]]| '''Kamera, ktorá iba monitoruje dopravnú situáciu''' nevyfotí vás a pokutu nedostanete, takže '''do mapy nepatrí.'''|-| [[File:Neni radar.jpg|center|210px]]| '''Infotabuľa''', nie je ani radar ani atrapa a '''do mapy nepatrí'''
|}
466

edits