Changes

From Wazeopedia
nové kapitoly, pridaný úsekový radar, viac odkazov
Na tejto stránke sa dozviete ako určiť správnu kategóriu radaru alebo kamery a postupy oznamovania , možnosti pridávania radarov a kamier vo Wazeako aj postupy ich schvaľovania.
== Typy radarov a kamier ==
Podporované sú štyri druhy Waze podporuje niekoľko druhov radarov a kamier:
*'''Rýchlostný fixnýMobilný'''*'''Rýchlostný mobilnýFixný'''*'''Úsekový'''
*'''Semafórový'''
*'''Falošný'''
=== Rýchlostný fixný Mobilný radar ===
{| style="background: none" class="wikitable" border="0" width="100%"
|- valign="top"
| [[File:Report icon speed cameraPolice.png|70px|Fixný rýchlostný radar]]| '''Pevne inštalované Všetky mobilné radaryhlásime v klientovi vždy ako ''Hliadka'' => ''Radar'' všetkých druhov, ktoré merajú rýchlosť. Zjednodušene povedané, radary pri ktorých môžete dostať pokutu, ak pri nich prejdete rýchlejšie ! Nikdy nie ako je povolené''Fixný radar''!''' Mobilný radar sa v editore mapy nezobrazuje. Môžu byť s automatickou fotografickou dokumentáciou priestupku alebo so vzdialenou kontrolouViac na stránke [[Hlásenia#Hliadka|Hlásenia]].|}
Tiež sem radíme aj dočasne nefungujúce radary, alebo momentálne prázdne schránky do ktorých môže byť === Fixný radar kedykoľvek umiestnený.===
Waze aktuálne rozlišuje {| style="background: none" class="wikitable" border="0" width="100%"|- valign="top"| [[File:Report icon speed camera.png|70px|Fixný rýchlostný radar]]| '''úsekové Pevne inštalované radary''' merajúce priemernú všetkých druhov, ktoré merajú rýchlosť na určitom úseku cesty. Takýto vstupný aj výstupný radar zadávame rovnako Zjednodušene povedané, radary pri ktorých môžete dostať pokutu, ak pri nich prejdete rýchlejšie ako rýchlostný fixný radar a v poznámke uveďte "úsekový vstup" respje povolené. ""úsekový výstup"Môžu byť s automatickou fotografickou dokumentáciou priestupku alebo so vzdialenou kontrolou. Editor pri schvaľovaní na mape potom označí príslušné cestné segmentyTiež sem radíme aj '''dočasne nefungujúce radary''', že sa jedná o úsekový alebo momentálne '''prázdne schránky''' do ktorých môže byť radarkedykoľvek umiestnený.
|}
=== Rýchlostný mobilný Úsekový radar ===
{| style="background: none" class="wikitable" border="0" width="100%"
|- valign="top"
| [[File:Police.png|70px|Fixný rýchlostný radar]]|'''Všetky mobilné Úsekové radary hlásime v klientovi vždy ako ''Hliadka'' => ''Radar''! Nikdy nie merajú priemernú rýchlosť na určitom úseku cesty. Takýto špeciálny druh radaru v klientovi ohlasujeme rovnako, ako ''Fixný fixný radar''!''' Viac .Pri prejazde úsekom merania aplikácia vždy upozorní na vstup a výstup z úseku merania, ale ikonu radaru v tomto prípade na stránke [[Hlásenia#Hliadka|Hlásenia]]mape nehľadajte.
|}
|}
== Ohlásenie fixného Pridanie radaru v mobilnej aplikácii editore == Okrem [[Hlásenia#Fixný_radar|ohlásenia radarov z aplikácie]] je možné pevné radary pridať priamo v editore: * Na hornej lište editora v menu ''Cesta'' zvoľte ''Fixný radar''* Umiestnite radar do mapy* Vo vlastnostiach [[Radary#Nastavenie rýchlosti a potvrdenie radaru/kamery|Nastavte rýchlosť]]* Zaškrtnite políčko ''Potvrdené''* Uložte
[[File:FixnyRadar.png|right|180px|Voľby Fixný radar]]Pre ohlásenie fixného === Pridanie úsekového radaru v klientovi, použite pravé menu ''Hlásenia'' [[File:W4-hlaseni.png|30px]]a zvoľte možnosť ''Fixný radar'' [[File:W4-ico-kamera.png|30px]]. Vyberte správny typ radaru alebo kamery a odošlite.===
Hlásenie Ak sa jedná o existencii radaru/kamery bude umiestnené do mapy na miesto'''úsekový radar''', na ktorom ste sa nachádzal vo chvíli stlačenia tlačítka menu príslušnom segmente/segmentoch v časti ''HláseniaÚsekový radar'' [[File:W4-hlaseni.png|30px]]. Takže stačí stlačiť tlačítko menu a s dokončením hlásenia počkať do chvíle, kedy to dopravná situácia dovoľuje.Nahlásený radar/kamera sa objaví v mape aplikácie až potomzaškrtnúť políčko pre príslušný smer, keď bude potvrdený editorom v mapovom editorealebo pre obidva smery.
== Potvrdenie radaru/kamery v mapovom editore ==
|}
<p style="text-align: center">''Ikony v klientovi a v editore sú odlišné. Takto vypadajú ikony v editore''</p>
Predtým ako editor schváli nahlásený radar/kameru v editore, musí sa pokúsiť čo možno najdôkladnejšie overiť, či sa na mieste radar skutočne nachádza. Editor pri schvaľovaní tiež overí, či sa nejedná o úsekové meranie radarom. Dávajte pozor aby ste neschvaľovali duplikáty.
=== Umiestnenie radaru/kamery ===
<br/>Červený bod za radarom označuje smer jazdy. Správne označenie vypadá tak, že v smere jazdy je prvý symbol radaru a až potom červený bod. To, čo väčšina editorov považuje za objektív radaru je hľadáčik a bod je ako pozícia kameramana (Takto akosi vypadali amatérske 8 mm kamery).
 
Umiestnenie '''úsekového radaru''' je dané [[Radary#Pridanie úsekového radaru|označením príslušných segmentov]]. V prípade potreby je vhodné pridlhé segmenty cesty rozdeliť tak, aby bol označený skutočne meraný úsek.
=== Nastavenie rýchlosti a potvrdenie radaru/kamery ===
Keď bol radar dobre umiestnený a rýchlosť bola správne nastavená, zaškrtnite ''Potvrdené'' a uložte zmeny.
Pri '''úsekových radaroch''' skontrolujte správne nastavenú [[Rýchlostné obmedzenia|Najvyššiu dovolenú rýchlosť]] na označených segmentoch.  Radar sa objaví v klientovi akonáhle budú zmeny po najbližšej [[Aktualizácie|aktualizácii mapy spracované]]. Upozorňujeme, že to môže trvať aj niekoľko dní.
=== Informácia o čase a autorovi ===
== Odstránenie potvrdeného radaru/kamery ==
Sú dva zpôsoby spôsoby ako odstrániť potvrdený radar/kameru (v editore ikona šedej farby):
=== V editore ===
466

edits