Changes

From Wazeopedia

Vrstvy

540 bytes added, 2 years ago
pridané linky
Súčasťou WME sú rôzne vrstvy (priehľadné prekrytia), ktoré je možné nad podkladovou mapou zobraziť alebo skryť:
*[[Užívateľské hlásenia (UR)|Problémy]]**'''Mapa''' - zobrazí [[mapové problémy ]] a [[Užívateľské hlásenia (UR)|hlásenia chýb]]
**'''Miesta''' - zobrazí problémy s miestami
**'''Parkoviská''' - zobrazí problémy s parkoviskami
*[[Miesta(Places)|Miesta]]
**'''Miesta''' - zobrazí body a plochy miest
**'''Obydlie''' - zobrazí privátne miesta
**'''[[Parkoviská]]''' - modrou farbou zobrazí plochy parkovísk
*Cesty
**'''[[Označovanie ciest na Slovensku|Cesty]]''' - editovateľné segmenty ciest**'''[[Združené križovatky|Zlúčené križovatky]]''' - riešenie zložitých križovatiek**'''[[Uzávierky ciest|Uzávierky]]''' - vrstva s vyznačenými segmentmi, na ktorých je premávka uzavretá**'''[[Radary|Fixné kamery]]'''
*Displej
**'''[[Zarovnanie podkladovej mapy|Satelitné snímky]]''' - podkladová satelitná mapa (Google mapmapa)**'''[[Area Managers na Slovensku|Správcovia oblasti]]''' - priehľadné plochy podľa spravovaných oblastí jednotlivých AM**'''[[slovakia:Zarovnanie_podkladovej_mapy#Postup_zarovnania_podkladu_s_GPS_stopami|GPS body]]''' - pomocou farebných šípok zobrazí GPS stopy jázd všetkých užívateľov**'''[[slovakia:Školenie_pre_začínajúcich_editorov#Editovate.C4.BEn.C3.A9_oblasti_.28EA.29|Editovateľné oblasti]]''' - zatieni na mape oblasti, ktoré sú editorovi neprístupné
**'''Pripojení používatelia''' - zobrazí pripojených editorov
**'''[[slovakia:Rýchla_príručka_pre_editora#Pozn.C3.A1mky_v_mape|Poznámky v mape]]''' - zobrazí na mape bielu plochu alebo bod s poznámkou editora**'''[[Označovanie miest, obcí a ich častí|Obce]]''' - zobrazí nad mapou priehľadné plochy ohraničujúce obce a mestá
<br />
329
edits