Chat

From Wazeopedia

Chat v editore slúži na textovú komunikáciu medzi editormi.

Komunikáčný nástroj

Pri práci v editore je často potrebné prediskutovať podrobnosti s ostatnými editormi. Na to slúži chat. Tlačítko chatu je v ľavom dolnom rohu editovacieho okna. Ikona chatu sa mení podľa prichádzajúcich správ. Po klinutí na tlačítko sa otvorí okno v ktorom sa zobrazuje spoločná komunikácia medzi editormi.

Chat.png
A - bez správ, B - nové správy,
C - nová správa pre teba, D - v režime neviditeľný

Nastavenie

V chatovacom okne je minimum nastavení:

  • Chatroom - obyčajne sa volí automaticky podľa územia editácie (defaultne Slovakia).
  • Viditeľnosť - zobrazenie resp. nezobrazenie pred ostatnými editormi. Neskrývajte svoju prítomnosť v editore! Ostatní editori vám radi pomôžu, najmä ak ste začínajúci editor. A navyše, sme tu vo verejnom editore, tak všetky vaše úpravy mapy je možné skontrolovať aj inak.

Používanie

V pravej časti okna sa zobrazujú dostupní editori s ikonou Wme-chat-rank.png podľa úrovne editačého oprávnenia.

Po kliknutí na meno editora sa prenesiete na pozíciu príslušného editora v mape. Takto sa dvaja editori môžu rýchlo stretnúť na pozícii v mape o ktorej komunikujú. Iným spôsobom udania presnej pozície je vloženie permalinku do správy.

Do textového poľa zadáš svoju textovú správu a klávesou Enter správu odošleš. Správa sa bezprostredne zobrazí všetkým prítomným editorom.

Poslanie správy konkrétnemu editorovi dosiahnete pomocou zápisu:

@menoEditora textSprávy

Funkcie chatu je možné rozšíriť nainštalovaním doplnkových skriptov do editora.