Kruhové objazdy v zahraničí

From Wazeopedia

Kruhové objazdy v zahraničí sa môžu líšiť od KO na Slovensku [1]].

KO v zahraničí sa rozdeľujú na:

 • štandardný a
 • neštandardný kruhový objazd.

Navigačné inštrukcie

Podľa toho, či je KO štandardný, alebo neštandardný bude Waze hlásiť:

 • Na kruhovom objazde odbočte ... resp. ... pokračujte rovno,
 • Na kruhovom objazde použite n-tý výjazd?

Záleží na vstupnom uzle, či bude KO štandardný alebo neštandardný.

Štandardný kruhový objazd

Rondel-obvykly.png
 • Navigácia hlási:
  • Na kruhovom objazde odbočte vpravo Nav icon roundabout right.jpg alebo,
  • Na kruhovom objazde pokračujte rovno Nav icon roundabout straight.JPG alebo,
  • Na kruhovom objazde odbočte vľavo Nav icon roundabout left.JPG alebo,
  • Na kruhovom objazde sa otočte Big directions roundabout u.png.
 • Má najviac 4 pripojenia.
 • Všetky uzly sú rozmiestnené v obvyklom rozsahu z pohľadu vstupného uzla (90°±15° a 180°±15°).

Neštandardný kruhový objazd

Rondel-neobvykly.png
 • Navigácia hlási:
  • Na kruhovom objazde použite prvý výjazd Nav icon roundabout 1.JPG alebo,
  • Na kruhovom objazde použite druhý výjazd Nav icon roundabout 2.JPG alebo,
  • Na kruhovom objazde použite tretí výjazd Nav icon roundabout 3.JPG alebo,
  • Na kruhovom objazde použite štvrtý výjazd Nav icon roundabout 4.JPG atd.
 • Môže mať 5 a viac pripojení (vidlička má dve pripojenia).
 • Má neobvyklé uhly pripojení z pohľadu vstupného uzla (mimo rozsahy 90°±15° a 180°±15°).

Poznámka: ±15° je odhadnutá empirická hodnota, ktorá sa môže meniť.

Uhol vektora samotného segmentu pripojeného do kruhového objazdu nemá vplyv na určenie typu kruhového objazdu:

Rondel-1.png
Uhol segmentu pripojeného do kruhového objazdu nemá vplyv na typ kruhového objazdu

Pre zistenie správneho uhla pripojenia z pohľadu príjazdového uzla si znázorníme kruhový objazd na ktorom vynesieme priamku, ktorá prechádza stredom kruhového objazdu a vstupným bodom. Druhá priamka je kolmá na prvú a pretína ju v strede kruhového objazdu.

Príklady

Pre zjednodušenie sme použili kruhový objazd s tromi pripojeniami (1,2,3).

Príjazd z bodu 1

Roundabout 4.jpg
 • Oba výjazdy 2 a 3 ležia v obvyklom rozsahu uhlov (90°±15° a 180°±15°).
 • Výjazdy budú mať inštrukcie Na kruhovom objazde odbočte vpravo Nav icon roundabout right.jpg alebo Na kruhovom objazde pokračujte rovno Nav icon roundabout straight.JPG.

Príjazd z bodu 3

Roundabout 5.jpg
 • Oba výjazdy 1 a 2 ležia mimo obvyklý rozsah uhlov.
 • Výjazdy budú mať inštrukcie Na kruhovom objazde použite prvý výjazd Nav icon roundabout 1.JPG alebo Na kruhovom objazde použite druhý výjazd Nav icon roundabout 2.JPG.

Poznámka: Aj keď jeden z výjazdov bude v obvyklom rozsahu, bude kruhový objazd neštandardný a všetky výjazdy budú mať inštrukciu Na kruhovom objazde použite n-tý výjazd.