Mapové problémy

From Wazeopedia

Mapové problémy (MP) sú automatické reporty, generované ak systém detekuje niečo, čo považuje za chybu. Napríklad prejazd na mieste, kde nie sú segmenty spojené, alebo je tam červená šípka, alebo tam chýba nakreslený segment a pod. V prostredí editora má podobnú ikonu ako UR, no UR má navyše nad pinom aj waze logo v kruhu, MP iba pin s výkričníkom.