Otáčanie (U-turn)

From Wazeopedia
U-turn-tb.png

Otáčanie (U-turn) by malo zabezpečiť správnu navigáciu na konci slepej ulice.

Pri obojsmerných segmentoch sa na obidvoch stranách segmentu zobrazujú malé ikony zatočenej šípky Wme u-turn restricted.png. Vo väčšine prípadov tieto šípky otáčania (U-turn) nie je potrebné vôbec nastavovať. Navigácia miesto na otočenie rozpoznáva automaticky.

Kedy je potrebné nastaviť otáčanie

Vo väčšine prípadov otáčanie nenastavujeme , existujú ale výnimky, kedy otáčanie je nutné nastaviť Wme u-turn allowed.png. Je to vždy na konci prejazdnej cesty, kde je pripojený jeden alebo viac neprejazdných segmentov.

V teréne sú to často technické prekážky (napr. predelenie železnými alebo betónovými stĺpmi, uzamknutou závorou, obrubníkom, betónovými prefabrikátmi, stĺpikmi osadenými cez cestu, kadiaľ môžu prechádzať iba chodci na pokračujúcom chodníku a pod.).

Ak nastavíte otáčanie ako povolené Wme u-turn allowed.png, uistite sa, že aj v skutočnosti je tu otáčanie možné a legálne. V opačnom prípade, pre bezpečnosť premávky, nastavte šípku otáčania ako červenú.

Tak ako pri iných šípkach pripojenia, povolenie na otáčanie musí byť nastavené na princípe - každý koncový bod každého segmentu. Takáto veľmi podrobná kontrola je potrebná pre kvalitatívny výber ciest počas navigovania.

Otáčanie nenastavovať

Otáčanie nenastavujeme Wme u-turn restricted.png v týchto prípadoch:

  • na konci slepej ulice,
  • keď sú križovatkou spojené aspoň dva prejazdné segmenty (diaľnica, rampa, cesta I. - III. triedy, ulica a cesta na parkovisku),
  • na križovaní výhradne neprejazdných segmentov (chodníky, pešie zóny).