WME Place Interface Enhancements

From Wazeopedia

Skript WME PIE pridáva do editora ďalšie funkcie pre uľahčenie práce s miestami (POI).

Pomocou skriptu je možné pri editovaní miest:

 • filtrovať zobrazenie miest na mape pomocou regexov
 • zobraziť rozlohu miesta v m2 - (rozhodujúce, či sa miesto v aplikácii zobrazí, alebo nie, limit je 500m2)
 • využiť nástroje pre prácu s geometriou:
  • Orthogonalize - "spravouhlenie" plochy,
  • Simplify - zjednodušenie, odstráni prebytočné body, možno nastaviť simplify faktor
  • Roatating - povoľuje rotovanie
  • Resizing - dovoľuje zmenu veľkosti
  • Clear geometry - zredukuje geometriu na základný štvorec
 • po vytvorení nového miesta rovno upraviť adresu
 • prebratie mena ulice, mesta z najbližšieho segmentu
 • automaticky nastaviť zámok
 • zobraziť na mape názvy miest (neprehľadné keď sú miesta nahusto)
 • zobraziť navigačný bod, pri prejdení myšou nad miestom
 • rýchlovoľby kategórie, zoradenie, aj podkategórie, až 11 položiek
 • zvýrazniť miesta na mape, ktoré sú odlišné od referenčného Google miesta. Význam farieb:
  • Červená - trvalo uzavreté v GoogleMap
  • Modrá - lokácie vzdialené viac ako 400m
  • Fialová - nespávny link
  • Pomarančová - (pole linku) nájdené viac než jedno miesto GM
  • Šedá - (pole Externí poskytovatelia) - správny link.

Spolu so skriptom sa naištaluje doplnok WazeWrap.