Wazeopedia.png

Wazeopedia

Slovakia

Mobilní rozdíl/12018...12138

Radary

655 bytes added, 2 years ago
m
Príklady radarov a kamier
Na tejto stránke sa dozviete ako určiť správnu kategóriu radaru alebo kamery, možnosti pridávania radarov a kamier ako aj postupy ich schvaľovania.
Na tejto stránke sa dozviete ako určiť správnu kategóriu radaru alebo kamery == Typy radarov a postupy oznamovania kamier == Waze podporuje niekoľko druhov radarov a kamier vo Waze.:
Sú podporované tri druhy radarov a kamier:*'''Mobilný'''*'''Fixný'''*'''Úsekový'''*'''Semafórový'''*'''Falošný'''
*'''Rýchlosť''' - === Mobilný radar na meranie rýchlosti*'''Semafórový''' - kamera monitorujúca prejazd vozidiel na semafóre*'''Falošný''' - falošná kamera alebo radar tzv. atrapa.===
{| style="background: none" class= Typy radarov a kamier "wikitable" border="0" width="100%"|- valign="top"| [[File:Police.png|70px|Fixný rýchlostný radar]]|'''Všetky mobilné radary hlásime v klientovi vždy ako ''Hliadka'' => ''Radar''! Nikdy nie ako ''Fixný radar''!''' Mobilný radar sa v editore mapy nezobrazuje. Viac na stránke [[Hlásenia#Hliadka|Hlásenia]].|}
=== Radar na meranie rýchlosti Fixný radar ===
{| style="background: none" class="wikitable" border="0" width="100%"
|- valign="top"
| [[File:Report icon speed camera.png|70px|RýchlosťFixný rýchlostný radar]]| '''Pevne inštalované radary''' všetkých druhov merajúce , ktoré merajú rýchlosť. Zjednodušene povedané, radary pri ktorých môžete dostať pokutu, ak pri nich prejdete rýchlejšie ako je povolené. Môžu byť s automatickou fotografickou dokumentáciou priestupku alebo so vzdialenou obsluhoukontrolou.Tiež sem radíme aj '''dočasne nefungujúce radary''', alebo momentálne '''prázdne schránky''' do ktorých môže byť radar kedykoľvek umiestnený.|}
Dočasne nefungujúce radary, alebo momentálne prázdne schránky do ktorých môže byť === Úsekový radar kedykoľvek umiestnený, zadávame ako funkčný rýchlostný radar.Waze aktuálne nerozlišuje '''úsekové radary''' merajúce priemernú rýchlosť na určitom úseku cesty, preto takýto vstupný aj výstupný radar zadávame rovnako ako rychlostný radar. '''Všetky mobilné radary hlásime v klientovi vždy ako ''Hliadka'' => ''Radar'' a nikdy nie ako ''Fixný radar''!'''==
{| style="background: none" class="wikitable" border="0" width="100%"
|- valign="top"
|
| '''Úsekové radary''' merajú priemernú rýchlosť na určitom úseku cesty. Takýto špeciálny druh radaru v klientovi ohlasujeme rovnako, ako fixný radar.
Pri prejazde úsekom merania aplikácia vždy upozorní na vstup a výstup z úseku merania, ale ikonu radaru v tomto prípade na mape nehľadajte.
|}
|- valign="top"
| [[File:Report icon traffic light camera.png|70px|Semafórový]]
| Kamera monitorujúca prejazd semafórusemafórom. Kamera môže byť vybavená záznamovým zariadením.Nejedná sa o zpomaľovacie spomaľovacie semafóry, dnes často inštalované na začiatku obce alebo pred prechodmi pre chodcov.  Pri tejto kamere by pred potvrdením v editore mala byť rýchlosť vždy nastavená na nulu, aby na ňu bol prichádzajúci užívateľ upozornený bez ohľadu na to, akou rýchlosťou sa priblíži. 
|}
|}
== Ohlásenie fixného Pridanie radaru v mobilnej aplikácii editore ==
Pre ohlásenie fixného radaru v klientovi, použi pravé menu ''Hlásenia'' Okrem [[File:W4-hlaseni.pngHlásenia#Fixný_radar|30pxohlásenia radarov z aplikácie]]a zvoľ možnosť ''Fixný radar'' [[Fileje možné pevné radary pridať priamo v editore:W4-ico-kamera.png|30px]]. Vyber správny typ radaru alebo kamery, prípadne zvoľ opačný smer jazdy ak je to potrebné a odošli.
* Na hornej lište editora v menu ''Cesta'' zvoľte ''Fixný radar''
* Umiestnite radar do mapy
* Vo vlastnostiach [[Radary#Nastavenie rýchlosti a potvrdenie radaru/kamery|Nastavte rýchlosť]]
* Zaškrtnite políčko ''Potvrdené''
* Uložte
[[File:FixnyRadar.png|center|210px|Voľby Fixný radar]]=== Pridanie úsekového radaru ===
 Hlásenie Ak sa jedná o existencii radaru/kamery bude umiestnené do mapy na miesto'''úsekový radar''', na ktorom si sa nachádzal vo chvíli stlačenia tlačítka menu príslušnom segmente/segmentoch v časti ''HláseniaÚsekový radar'' [[File:W4-hlaseni.png|30px]]. Takže stačí stlačiť tlačítko menu a s dokončením hlásenia počkať do chvíle, kedy to dopravná situácia dovoľuje.Nahlásený radar/kamera sa objaví v mape klienta až potomzaškrtnúť políčko pre príslušný smer, keď bude potvrdený editorom v mapovom editorealebo pre obidva smery.
== Potvrdenie radaru/kamery v mapovom editore ==
Radar/kamera, ktorý je nahlásený wazerom v klientovi z mobilnej aplikácie sa zobrazí v mape až potom , keď je potvrdený v editoreeditorom vo WME. Ak do cca 3 týždňov nedôjde k jeho potvrdeniu, bude automaticky smazaný vymazaný systémom. Nepotvrdený radar/kamera je v editore hnedej farby. Po potvrdení zmení farbu na šedú.
{| style="background-color: #e0e0e0" cellpadding="0" border="0" width="100%"
|}
<p style="text-align: center">''Ikony v klientovi a v editore sú odlišné. Takto vypadajú ikony v editore''</p>
Predtým ako schváliš editor schváli nahlásený radar/kameru v editore, pokús musí sa pokúsiť čo možno najdôkladnejšie overiť , či sa na mieste radar skutočne nachádza. Rovnako dávaj Editor pri schvaľovaní tiež overí, či sa nejedná o úsekové meranie radarom. Dávajte pozor aby si neschvaľoval ste neschvaľovali duplikáty.
=== Umiestnenie radaru/kamery ===
Pri nahlasování nahlasovaní radaru v klientovi sa vždy nemusí podariť určiť miesto presne. Preto, keď potvrdzuješ ako editor potvrdzujete radar v editore použi použite na presné umiestnenie vysoké rozlíšenie leteckých snímok alebo [[Streetview pohľadnáhľad]]. Súčasne je ale dôležité si uvedomiť, že letecké snímky môžu byť voči reálu posunuté a alebo snímky na Streetview môžu byť zastaralé a netreba sa na ne spoliehať stopercentne. Dobré Vhodné je na overenie použiť viac zdrojov.
Ak je potrebné radar v editore posunúť, označ označte ho, objaví sa okolo kruh, a následne je možné s ním v tomto kruhu pohybovať. Ak je potrebné posunúť radar ďalej za hranicu kruhu, posuň posuňte ho tak ďaleko, ako je to možné a potom zmenu uložuložte. Obnov Obnovte stránku (klávesa F5), počkaj počkajte až sa všetko obnoví a kruh se okolo radaru opäť vycentruje. Následne je možné radar znova posunúť až na jeho okraj.
{| cellpadding="0" border="0" width="100%"
|-
| [[File:Orientace.jpg|thumb|center|300px210px]]| [[File:Posun.jpg|thumb|center|300px210px]]
|}
<br/>Červený bod za radarom označuje smer jazdy. Správne označenie vypadá tak, že v smere jazdy je prvý symbol radaru a až potom červený bod. To, čo väčšina editorov považuje za objektív radaru je hľadáčik a bod je ako pozícia kameramana (Takto akosi vypadali amatérske 8 mm kamery).
 
Umiestnenie '''úsekového radaru''' je dané [[Radary#Pridanie úsekového radaru|označením príslušných segmentov]]. V prípade potreby je vhodné pridlhé segmenty cesty rozdeliť tak, aby bol označený skutočne meraný úsek.
=== Nastavenie rýchlosti a potvrdenie radaru/kamery ===
{| style="background: none" cellpadding="10" border="0" width="100%"|- valign="top"| [[File:Radar edit.jpg|300px180px|Radar_edit.jpgframe|right]]| Po označení radaru v editore je možné zadať rýchlosť v km/h, na akú je daný úsek cesty obmedzený.Keď je rýchlosť nastavená, dostane blížiaci sa wazer so zapnutým klientom hlasové upozornenie v prípade, že jeho rýchlosť je vyššia ako rýchlosť tu zadaná. Ak nie je nastavená žiadna rýchlosť, dostane wazer hlasové upozornenie vždy.
Ak nie je nastavená žiadna {{mbox|type=|text=Pre radary na území SR sa komunita dohodla nastavovať rýchlosť, dostane wazer hlasové upozornenie vždyradarov na '''hodnotu 0''' (nula).Viac v diskusii [//www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=239670&sid=92c9c18bca0738e289884397e8f06ecc]. }}
Potom ako Keď bol radar dobre umiestnený a rýchlosť bola správne nastavená, zaškrtni pole zaškrtnite ''Potvrdené'' a ulož uložte zmeny.
Radar sa objeví v klientovi akonáhle budú zmeny mapy spracované. Upozorňujeme, že to môže trvať aj niekoľko dníPri '''úsekových radaroch''' skontrolujte správne nastavenú [[Rýchlostné obmedzenia|Najvyššiu dovolenú rýchlosť]] na označených segmentoch.
Radar sa objaví v klientovi po najbližšej [[Aktualizácie|}aktualizácii mapy]]. Upozorňujeme, že to môže trvať aj niekoľko dní.
V zónach kde sa mení povolená rýchlosť v závislosti na dopravnom značení nastavujeme rýchlosť na maximálnu používanú hodnotu.=== Informácia o čase a autorovi ===
Informácie o radare/kamere ''Upravené:'' a ''užívateľom'' zobrazované v editore nemusia spolu súvisieť. Je to z dôvodu rozdielneho prenosu informácií z editora a z klienta. V prípade úpravy radaru/kamery v editore sa do ''Upravené:'' prenáša dátum úpravy a do ''užívateľom'' meno editora. Z klienta sa v prípade, že niektorý uživatel užívateľ počas jazdy stlačí pri radare/kamere ''Už nie je'', prenesie len informácia o dátume do ''Upravené:'' ale ''užívateľom'' zostane nezmenené.
Informácie ''Vytvorené:'' a ''užívateľom'' zobrazované v editore sa obe prenášajú z klienta v okamihu vytvorenia radaru/kamery (v editore sa nedá radar/kamera vytvoriť).
== Odstránenie potvrdeného radaru/kamery ==
Sú dva zpôsoby spôsoby ako odstrániť potvrdený radar/kameru (v editoru editore ikona šedej farby):
=== V editore ===
Zmazať potvrdený i nepotvrdený radar/kameru je v editore jednoduché. Stačí ho označiť a stlačiť klávesu ''Delete'', alebo ikonu koša a uložiť zmeny. Je potrebné poznamenať, že potvrdené radary/kamery môže mazať len editor s [[Editing ranks|//wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Your_Rank_and_Points#Waze_Map_Editing_Ranks úrovňou]] rovnou, alebo vyššou než úroveň editora, ktorý kameru potvrdilL4 a viac.
=== V klientovi ===
Keď sa uživateľ užívateľ blíži k radaru/kamere dostane v klientovi (aplikácii v telefónu) upozornenie kde je tlačítko ''Už nie je''. Vždy keď toto tlačítko niektorý užívateľ stlačí , pričíta sa jeho výška úrovne a vo chvíli , kedy súčet prekročí výšku úrovne editora, ktorý radar/kameru potvrdil, zmení sa tento na nepotvrdený a je možné ho v editore buď vymazať alebo opäť potvrdiť.
Vždy keď niekto použije tlačítko ''Už nie je'' dôjde k aktualizácii dátumu poslednej editácie radaru/kamery ale meno posledného editora se nezmení.''
{| cellpadding="15" border="0" width="100%"
|- valign="top"| style="width: 50%;" | [[File:Radar ano.jpg|center|210px|Radar_ano.jpg]]| '''Fixný radar''', ktorý '''do mapy určite patrí'''.|-| style="width: 50%;" | [[File:Neni 12513725-policia-con-el-radar-de-velocidad.jpg|center|300px|Neni_radar.jpg210px]]| '''InfotabuľaMobilný radar''', nie je ani radar ani atrapa a ohlasujeme cez [[Hlásenia#Hliadka|'''''Hliadka''do mapy nepatrí''']]!|- valign="top"| [[File:Kamera ano.jpg|center|300px|Kamera_ano.jpg210px]]| '''Kamery monitorujúce semafóry''', ktoré '''reportujeme i potvrdzujeme.'''|-| [[File:Neni kamera.jpg|center|300px|Neni_kamera.jpg210px]]| '''Kamera, ktorá iba monitoruje dopravnú situáciu''' nevyfotí vás a pokutu nedostanete, takže '''do mapy nepatrí.'''|-| [[File:Neni radar.jpg|center|210px]]| '''Infotabuľa''', nie je ani radar ani atrapa a '''do mapy nepatrí'''
|}
== Pozri tiež ==
*[[Hlásenia]]
*Diskusia o radaroch [https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=16915&start=260], [https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=135800]
329
edits