Difference between revisions of "Aktualizácie"

From Wazeopedia
m (korekcia bohemizmov)
m (4 revízie)
(No difference)

Revision as of 20:52, 19 June 2016

Tu sa môžete dočítať o rôznych aktualizačných procesoch, ktoré prebiehajú v systéme Waze.

Aktualizácie mapy

Zmeny mapy urobené v editore sa okamžite nepremietajú do Live Mapy ani do aplikácie Waze. Aktualizácia obvykle prebieha raz denne, ale doba sa môže predĺžiť aj na niekoľko dní.

Intl-2015.png
Aktualizácie medzinárodnej mapy (INTL) v roku 2015.
Zelená: denná aktualizácia; žltá: oneskorenie 2-3 dni; oranžová: 4-6 dní; červená: týždeň a viac.
Priemerná doba obnovy - 2,7 dňa.

Oneskorenie kvôli problémom servera

Nižšie uvedené časy predpokladajú, že systém Waze funguje normálne. Väčšinou to tak je, ale servery vždy nefungujú hladko a časy môžu byť výrazne dlhšie. Skôr ako začnete riešiť nejaký problém, pozrite si stav poslednej aktualizácie na oficiálnej stránke [1], alebo na [2], kde nájdete grafické zobrazenie aktualizácií mapy Waze.

Aktualizácie mapy v aplikácii

Po spustení sa aplikácia Waze pokúsi pripojiť k serverom Waze. Pri zlyhaní pokus neustále opakuje. Počas nedostupnosti serverov má aplikácia ešte vždy k dispozícii skôr načítané, predošlé mapové podklady uložené vo svojej pamäti. V takomto prípade sa aplikácia pokúsi navrhnúť trasu, ktorá ale nebude zohľadňovať aktuálnu dopravnú situáciu, pretože tieto informácie sa stali momentálne nedostupné.

Po pripojení na server dôjde k prípadnému obnoveniu mapy ako aj prepočítaniu plánovanej trasy.

Informácie o doprave

Hlásenia o dopravnej situácii prichádzajú do aplikácie takmer v reálnom čase. Ide najmä o aktuálne rýchlosti na cestách a hlásenia nehôd. Na základe týchto správ môže Waze navrhnúť novú, rýchlejšiu trasu.

Užívateľské hlásenia (UR)

Užívateľské hlásenia sa objavujú v editore vždy pri ukladaní jazdy (viď #Jazdy).

Editácie mapy

Ak ako nový editor nemáte oprávnenie správcu oblasti, môžete editovať mapu len do vzdialenosti 1,6 km (1 míle) od trasy, ktorou ste jazdil. Možnosť úprav okolo prejdenej trasy nedostane editor okamžite. Oprávnenie editácie sa môže v editore prejaviť za niekoľko hodín až dní.

Jazdy

Ak cestujete so zapnutou navigáciou Waze, tak sa vaše jazdy nahrávajú. Všetky uložené jazdy môžete nájsť v editore pod záložkou Jazdy. Vykonané jazdy sa obvykle v editore zobrazia najneskôr do troch dní, ale môže to trvať aj dlhšie.

Nové cesty

Nová, vyvalcovaná cesta sa v aplikácii Waze zobrazí ako červená línia. V editore nie je vidieť bezprostredne. V WME sa zobrazí až po vašej aktualizácii jázd v editore. Bez editovania zanikne červené zvýraznenie v editore obvykle po týždni.

Nová cesta sa dostane do mapy behom niekoľkých dní. Vyvalcované cesty sú vidieť na mape a je možné na ne navigovať, zvolením cieľa na mape, ale ešte nemusia byť vidieť v zozname miest.

Niekdy sa valcovanie nepodarí. Valcovanie vyžaduje dostatočne kvalitné mobilné dátové pripojenie a dobrý GPS signál. Ťažko sa valcujú cesty, ktoré ležia príliš blízko existujúcich ciest. Pred valcovaním sa doporučuje vypnúť navigovanie. Valcovanie je nutné ukončiť korektne - príslušnou voľbou v aplikácii.

Live Mapa

Mapa by sa mala aktualizovať denne. Niekdy to ale trvá dlhšie. Live Mapa by mala obsahovať rovnaké dáta, ako mapa v aplikácii Waze. V Live Mape sa nezobrazujú vyvalcované cesty, ktoré ešte neboli editované.

Body

Po každom pripojení aplikácie Waze na server dôjde k stiahnutiu bodov. Body získané behom jazdy sa posielajú na Waze server. Server body zhromažďuje a raz denne aktualizuje bodový rebríček.

Aplikácia Waze získané body dočasne iba odhaduje. Napr. môžete získať body za potvrdenie novej cesty, ktorú ale chvíľu pred vami prešiel už iný užívateľ. Server Waze dodatočne pridelí body oprávnenému užívateľovi a vaše body za túto akciu odčíta.

Môže sa stať, že na svojom bodovom konte uvidíte nulu. Neprepadajte panike, o svoje body neprídete. Pri ďalšej vhodnej príležitosti sa body opäť vrátia.

Potvrdenie nových ciest

Pac-man.png

Novo vytvorená cesta musí byť potvrdená prejazdom. V aplikácii je nepotvrdená cesta zobrazená bodkovane. Po prejdení takejto cesty (v aplikácii sa objaví ikonka Pac-mana, ktorý požiera bodky) môže trvať minimálne dva dni, až z cesty bodky zmiznú.

Strata informácií

Občas zmiznú body, stratia sa vykonané jazdy atp. Väčšina z toho sa časom napraví. Napriek tomu sa môže stať, že je chyba trvalá. Vývojári vo Waze pracujú na tom, aby sa takéto stavy neopakovali.

Mená a hranice obcí

Hranice obcí

V editore je možné z menu vrstiev zobraziť vrstvu hranice miest. Na mape sú znázornené ako priehľadné farebné plochy. Oblasť je vytvorená automaticky podľa segmentov pomenovaných menom obce. Hranice by sa mali aktualizovať v priebehu dní pri aktualizácii Live Mapy. Meno mesta sa zobrazí ako bod na Live Mape. Najmä pri nových obciach sa tvar a poloha stredu obce mení častejšie, podľa toho, ako pribúdajú nové ulice.

Aby sa zobrazilo na mape meno obce, je potrebné mať v editore vytvorené najmenej 20 ciest s menom danej obce. Následne je potrebné počkať pár dní na aktualizáciu mapy.

Automatické zmeny ciest

Pri dostatočne veľkom počte prejazdov Waze automaticky robí zmeny v mape na cestách, ktoré neboli editované. Waze dokáže napr. upraviť smer cesty, povoľovať odbočenia na križovatkách atp.

Aby sa zabránilo chybám v dôsledku nepresného GPS najmä v mestách alebo chybám z dôvodu porušenia dopravných pravidiel wazermi, je Waze konzervatívne a potrebuje na zmenu veľké množstvo záznamov s presnými GPS bodmi (20 až 100).

Ak Waze nemôže vykonať zmenu automaticky, vyznačí do editora mapový problém (MP), ktorý musí vyriešiť editor.

Pozri tiež

  • Štatistika aktualizácií Mapy INTL za rok 2015 (PDF) [3]