Difference between revisions of "Body a hodnotenie užívateľa"

From Wazeopedia
m (21 revízií)
 
(No difference)

Latest revision as of 20:50, 19 June 2016

RankWazeSt.png

Bodový systém vo Waze slúži na ohodnotenie užívateľa za používanie klienskej aplikácie, ako aj za používanie webového editora mapy (WME).

Koľko bodov získaš záleží od toho aké aktivity budeš vykonávať. Získané body sú potom použité na bodové zhodnotenie pre porovnanie (rebríček) s ostatnými užívateľmi Waze.

Bodové hodnoty

aktivita body za jednotku
Obyčajná jazda s Waze6 3.2 1 km
Jazda po novej ceste 10 1 km
Valcovanie 40 1 km
Oznámenie udalosti na ceste1 6 oznam
Oznámenie udalosti o palive/cene 8 oznam
Úprava mapy2 3 úprava3
Pridanie Miesta s foto 6 miesto
Aktualizácia Miesta 3 pridaný detail4
Oznámenie chyby mapy 3 oznam
Pridanie názvu ulice 3 názov5
Pridanie domových čísel 1 segment
Príspevky do diskusie 2 3 príspevky
Darčeky na ceste podľa obr. darček

  1. Trúbenie a pokec negenerujú body.
  2. Pri hromadných úpravách (výber viacerých ciest a ich úprava) v editore mapy sa generujú body za úpravu každého objektu zvlášť. Úpravy geometrie zložitého objektu (segment, miesto) sú považované za jednu úpravu za každý objekt. Editor bude zobrazovať hromadné úpravy ako jednu "neuloženú zmenu", čo ale nesúvisí so skutočným množstvom bodov pripočítaným za hromadnú úpravu. Pri viacerých zmenách jedného objektu v priebehu 24 hodín sa body za zmenu objektu udeľujú len raz.
  3. Aktuálne pridávanie bonusových bodov, presne po 0.1 bodu za úpravu objektu, je dostupné ako 300-bodový cukrík na ceste po každých 3000 úpravách mapy. Bodovanie úprav mapy a bonusy sú stále vylepšované. Aktuálne zmeny nájdeš v diskusii na fóre [1].
  4. Pridanie kategórie, aktualizácia umiestnenia, pridanie otváracích hodín, služby, popis, tel. čísla, alebo webovej adresy.
  5. Nový názov ulice generuje body len v prípade, ak predtým ulica ešte nebola pomenovaná.
  6. S alebo bez navigovania.

Pri editovaní mapy v editore sa odporúča vykonané úpravy často ukladať, lebo prípadné chyby uloženia alebo nesprávne kombinácie zmien, nasledované správnymi úpravami, sa zdĺhavo vracajú naspäť až po nájdenie nesprávnej úpravy. Okrem toho systém garantuje udeliť body len za ca. 100 zmien mapy na jedno uloženie.

Pozri tiež