Dĺžka segmentov

From Wazeopedia

Revision as of 20:52, 19 June 2016 by Wottem (talk | contribs) (1 revízia)

Našou snahou je, aby sme mali v mape čo najmenej priveľmi krátkych segmentov. Krátke segmenty môžu zhoršiť určenie správnej navigačnej trasy, komplikujú navigačné pokyny a zhoršujú prácu s mapou.

Určenie dĺžky segmentu

Dĺžku segmentu môžete zistiť po je vytvorení a uložení. Keď je segment vybraný, jeho dĺžku v metroch uvidíte v spodnej časti na karte vlastností. Dĺžka sa neobjaví pred uložením.

Najmenšia dĺžka segmentu

Najmenšia dĺžka segmentu na určenie navigačnej trasy je 16 m. Kratšie segmenty môžu spôsobovať problémy. Pri dĺžke pod 5 m hlási Validátor chybu.

Odporučené dĺžky segmentov

Aby mohlo Waze správne navigovať, musí poznať časy prejazdov jednotlivými segmentmi. Tie zistí podľa polohy vozidla a času zistenia tejto polohy. Kvôli nepresnosti merania polohy pomocou GPS na danom zariadení je vhodné dodržiavať odporučené minimálne dĺžky segmentov v závislosti na obvyklej rýchlosti na danom segmente:

Rýchlosť Dĺžka segmentu
do 30 km/h 20 m
do 50 km/h 30 m
do 90 km/h 50 m
nad 90 km/h 80 m

Zjednodušene môžeme povedať, že najmenšia dĺžka segmentu v metroch je dve tretiny povolenej rýchlosti.

Pri vytváraní nie je vždy možné dodržať minimálnu dĺžku segmentu. Napriek tomu je vhodné, aby minimálne vzdialenosti boli pri kreslení dodržiavané.

Veľmi dlhé segmenty

Neexistujú žiadne problémy pri prevádzke systému, ktoré by vyžadovali obmedzenia maximálnej dĺžky segmentu, ale existuje niekoľko dôvodov, prečo je lepšie maximálnu dĺžku limitovať.

Segment by nemal mať zbytočné uzly, ale výnimočne môže byť zakreslené nejaké predelenie, z týchto dôvodov:

  • Dlhá cesta s menom mesta spôsobí priveľmi roztiahnutý polygón obce na vrstve Obce.
  • Segmenty, ktoré sú mimo editačnej oblasti nie je možné upraviť. Cesty nad 10.000 metrov, ktoré majú toto obmedzenie, obmedzujú možnosti editora.
  • Priveľmi dlhé segmenty vyžadujú pri zobrazovaní v klientovi a WME viac zdrojov.
  • Segmenty nad 10.000 metrov, ktoré boli v poslednom čase problematické.

Chyby

Chyby, na ktoré pri editáci mapy narazíte, opravte:

Kratke-segmenty.jpg
A) Mimobžžné kríženie spojiť do jedného uzla]]; B) Predĺžiť segment ulice;
C) Vidličku nahradiť T-križovatkou]]; D) Rozdelenie v koncovom bode A posunúť ďalej.

Nie všetko, čo je na prvý pohľad zle, je chyba. Preto neopravujte: