Kto je kto

From Wazeopedia

Revision as of 12:31, 17 May 2016 by Hamilnes (talk | contribs) (úprava GM)

Sheriff.png

Komunita Waze je tvorená kmeňovými pracovníkmi [1] Waze a dobrovoľníkmi z radov užívateľov. Kmeňový pracovníci sídlia v centrále Waze v Izreali a Spojených štátoch a starajú sa o vývoj a chod spoločnosti Waze Ltd.. O aktualizáciu mapy Slovenska sa starajú dobrovoľníci z komunity užívateľov a najskúsenejší v komunite majú koordinačné, poradné, správne úlohy. Štruktúra komunity je obyčajne vyjadrená v leveloch (úroveň) L1, L2, L3, L4, L5, L6 a súvisí s bodovým hodnotením užívateľa.

Vedenie komunity Waze na Slovensku


Ozn. Prezývka Funkcia Kontakt
Badge GlobalChamp.png porubcan L6, Waze Global Champ, Editing expert, Client expert Mbox mail.png
Badge GlobalChamp.png foxitrot L6, Waze Global Champ Mbox mail.png
Badge GlobalChamp.png guri211 L5, Coordinator, Forum Administrator, Waze Global Champ Mbox mail.png
Badge CountryManager.png MagicOfLA L5, Waze Global Champ, SK Country manager Mbox mail.png


Ďalší z komunity editorov tvoria skupinu Local Champs na Slovensku. Iní správcov oblastí (Area Manager AM), ich prehľad je možné nájsť na stránke Area Managers na Slovensku so zobrazením príslušných oblastí, ktoré im boli pridelené.

Každý z tejto komunity nováčikovi určite rád poradí.

Označenia v diskusnom fóre

V diskusnom fóre [2] účastníci používajú identifikačné označenia, podľa toho k akej diskusnej skupine patria. Účastník môže patriť do viacerých skupín, ale používa sa len jedno označenie, podľa vlastného rozhodnutia, aký post mu je komu blízky. Nasledujúca tabuľka zobrazuje aktuálne označenia v diskusnom fóre:

Ozn. Funkcia Popis
Badge GlobalChamp.png Global Champ Editor vybraný vedením Waze, ktorý dlhodobo preukazuje prínos celej Waze komunite. Zvyčajne je po istý čas členom Local Champs.
Badge LocalChamp.png Local Champ Editor vybraný skupinou Local a Global Champs, ktorý dlhodobo preukazuje prínos Waze komunite v jeho krajine.
Badge CountryManager.png Country Manager Editor, ktorý má editačné právo v rámci celej krajiny, môže byť označovaný Country Manager.
Badge StateManager.png State Manager Editor, ktorý má editačné právo v rámci celého štátu (platí hlavne pre USA), môže byť označovaný State Manager.
Badge AreaManager.png Area Manager Editor, ktorý má editačné právo len v určitej oblasti krajiny, ktorá mu bola na jeho žiadosť udelená vedením Waze, môže byť označovaný Area Manager.
Badge Coordinator.png Coordinator Člen komunity, ktorý úzko spolupracuje s vedením Waze na zabezpečení efektívnej komunikácie medzi nimi a Waze užívateľskou komunitou.
Badge MapRaider.png Map Raider Editor, ktorý sa zúčastňuje organizovaných editačných akcií "Map Raid", ktoré sa konajú v rôznych častiach sveta, môže byť označovaný ako Map Raider.
Badge WikiMaster.png Wiki Masters Editor, ktorý tvorí Waze Wiki sprievodcu, aby bol prístupnejší a aby bol cenným zdrojom pomoci na vzdelávanie a rast spoločenstva.
Badge Expert.png Expert Užívateľ, ktorý je vo všeobecnosti expertom so zameraním na určitú oblasť Waze. Tu je Expert fórum [3] zamerané na takéto oblasti. Pôvodne dohodnuté v tomto fóre [4].
Badge Mentor Global Champ.png Mentor Global Champ Editor oboznámený s Waze, ktorý vedie nováčikov pri ich začiatkoch. Medzi mentorov patria aj Local Champ a Global Champ.
Badge Mentor Local Champ.png Mentor Local Champ Editor oboznámený s Waze, ktorý vedie nováčikov pri ich začiatkoch.
Badge Mentor.png Mentor Editor oboznámený s Waze, ktorý vedie nováčikov pri ich začiatkoch.
Badge Localizer Global Champ.png Localization Global Champ Patrí k top prekladateľom, ktorí venovali mnoho času a úsilia urobiť Waze prijateľné pre komunitu.
Badge Localizer Local Champ.png Localization Local Champ Patrí k top prekladateľom, ktorí venovali mnoho času a úsilia urobiť Waze prijateľné pre komunitu.
Badge Localizer.png Top Localizer Patrí k top prekladateľom, ktorí venovali mnoho času a úsilia urobiť Waze prijateľné pre komunitu.
Badge BetaTester.png Beta Tester Člen odporučený vedením Waze. Informácie o žiadosť môžete nájsť na "Waze beta" stránke - Centercode [5].
Badge Edit Rank 6.png Editor L6 Členstvo je otvorené, ale je založené na bodovom hodnotení.
Badge Edit Rank 5.png Editor L5 Členstvo je otvorené, ale je založené na bodovom hodnotení.
Badge Edit Rank 4.png Editor L4 Členstvo je otvorené, ale je založené na bodovom hodnotení.
Badge Edit Rank 3.png Editor L3 Členstvo je otvorené, ale je založené na bodovom hodnotení.
Badge Edit Rank 2.png Editor L2 Členstvo je otvorené, ale je založené na bodovom hodnotení.
Badge Edit Rank 1.png Editor L1 Členstvo je otvorené, ale je založené na bodovom hodnotení.
Badge Management.png Management Vyhradené pre členov vedenia Waze.
Badge WazeStaffAdmin.png Waze Staff Administrator Zamestnanci Waze, ktorí vedú a komunikujú s editormi a užívateľmi.

Pozri tiež