Letiská

From Wazeopedia

Revision as of 20:50, 19 June 2016 by Wottem (talk | contribs) (4 revízie)

Rollbahn.jpg

Vzletové a pristávacie dráhy ako aj pojazdové cesty a privátne odstavné pásy na letiskách označujeme samostatným typom cesty Ranvej (Runway/Taxiway). Tento typ cesty je len na zobrazovanie a nemôže byť pripojený na zjazdné segmenty ciest. Ak sa ranvej križuje so zjazdným segmentom cesty, nastavte úroveň cesty nižšie ako je úroveň ranvej a presvečte sa, že nie sú pripojené.

Fly-inCommunity.png

Každú ranvej nakreslite ako jednoduchý segment, označte typ Ranvej a v adrese pri Mesto použite zaškrtnutie Žiadne. Nakoniec uzamknite na ochranu pred náhodným pripájaním ciest nováčikmi a uložte.

Miesto letiska vytvárame ako plochu ohraničujúcu celý areál letiska. Označte ho kategóriou Letisko (Airport). Meno by malo byť v tvare - Letisko Názov letiska - ICAO kód - IATA kód (ak existuje). Príklad označenia názvu letiska:

Letisko Poprad Tatry - LZTT - TAT

Príslušné kódy pre letiská na Slovensku je možné nájsť v pravidelne aktualizovanej Leteckej informačnej príručke AIP [1]. Ak sa menej významné letisko v príručke nenachádza, môžete využiť tieto zoznamy [2] [3].

Miestom s kategóriou Letisko môžete označiť aj oficiálne pristávacie miesta pre vrtulníky tzv. heliporty [4]. V názve miesta je potom potrebné uvádzať Heliport Názov heliportu. Príklad:

Heliport Záchranná služba Košice