Mapové problémy

From Wazeopedia

Revision as of 23:32, 17 December 2015 by Hamilnes (talk | contribs)

Mapové problémy (Map Problems) sú automaticky generované reporty, keď systém detekuje niečo, čo považuje za chybu. Napríklad prejazd na mieste, kde nie sú segmenty spojené, alebo je tam červená šípka, alebo tam asi chýba nakreslený segment a pod. v editore má podobnú ikonu ako UR, no UR má navyše nad pinom aj waze logo v kruhu, MP iba pin s výkričníkom.