Difference between revisions of "Označovanie miest, obcí a ich častí"

From Wazeopedia
(Created page with " == Pravidlá označovania miest a obcí na Slovensku == ==== Názvy miest a obcí ==== Názvy miest a obcí vypĺňame v editore do políčka označeného ''Mesto (City)'' Ak...")
 
(rozdelenie na dve strany)
Line 30: Line 30:
 
[http://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=275&t=3309#p23882 Diskusia Waze na túto tému]
 
[http://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=275&t=3309#p23882 Diskusia Waze na túto tému]
  
==Pravidlá skracovania dlhých názvov ulíc==
+
==Pozri tiež==
 
+
[[Skracovanie dlhých názvov ulíc]]
===== Skracujeme názvy dlhšie ako 30 znakov. =====
 
WME Validátor je nastavený presne na 30 znakov.
 
Skracovanie bude podliehať tomuto algoritmu s tým, že po každom kroku vyhodnotíme koľko znakov po aplikovaní zostáva a ak to stačilo, tak ďalšie skracovanie podľa ďalších bodov nebudeme aplikovať.
 
 
 
===== Snažime sa vychádzať z oficiálnych názvov ulíc. =====
 
Kedže sú zaužívané divné skratky už v týchto názvoch (napr. Námestie Slov.národ.povstania alebo Námestie Slov.učeného tovarišstva (dokonca bez medzery za bodkou!)), tak lepšia bude skratka vychádzajúca s neskráteného tvaru oficiálneho názvu. Za oficiálny názov považujeme:
 
 
 
# Názvy ulíc uvedené vo Všeobecne záväznom nariadeni (VZN), ak také nie je k dispozícii, tak
 
# Zoznam ulíc na oficiálnej webstránke mesta, ak taký nie je k dispozícii, tak
 
# Oficiálny geografický informačný systém (GIS), ak taký nie je k dispozícii, tak
 
# Fyzické tabule názvov ulíc umiestnené na domoch, (streetview)
 
 
 
===== Uprednostňujeme zauživané skratky z nasledujúceho zoznamu: =====
 
{|
 
|-
 
| Slovenského národného povstania || - || SNP
 
|-
 
| Československej armády || - || ČSA
 
|-
 
| Májového povstania českého ľudu || - || MPČĽ
 
|-
 
|}<br />
 
{|
 
|-
 
! v slovenskom prostredí:
 
|-
 
| Námestie || - || Nám.
 
|-
 
| Nábrežie || - || Nábr.
 
|-
 
| Trieda || - || Tr.
 
|-
 
|}<br />
 
{|
 
|-
 
! v českom prostredí:
 
|-
 
| náměstí || - || nám.
 
|-
 
| nábřeží || - || nábř.
 
|-
 
| třída || - || tř.
 
|-
 
|}
 
 
 
===== Ak názov ulice obsahuje názov vojenskej hodnosti =====
 
použijeme oficiálnu skratku hodnosti.
 
 
 
<small>kapitána Jaroša = kpt. Jaroša</small>
 
 
 
===== Ak názov ulice obsahuje plné meno osobnosti =====
 
všetky krstné mená nahradíme iniciálami mena
 
 
 
<small>S. H. Vajanského</small>
 
 
 
===== Ak aplikovanie vyššie uvedeného nestačí =====
 
treba použiť zdravý rozum a ešte niečo skrátiť (hneď v prvom príklade nižšie)
 
 
 
===== Do políčka ''Ulica (Street)'' v editore =====
 
uvádzame '''skrátený názov!'''
 
 
 
===== Do políčka ''Alternatívne názvy ulice:/Ulica'' v editore =====
 
uvádzame '''oficiálny názov!'''<br />
 
 
 
Políčko ''Alternatívne názvy ulice:/Ulica'' sa vytvorí po kliknutí na ''Pridať alternatívny názov''.
 
Ďalej do ''Alternatívne názvy ulice:/Ulica'' uvádzame neskrátenú verziu názvu a tiež názov, ktorý je použitý na tabuliach (ak je iný ako doteraz použitý). Do ďalších vytvorených polí môže editor uviesť prípadné ďalšie alternatívy zaužívaného pomenovania, ktoré budú užitočné pri vyhľadávaní ulice. Toto platí aj pre ulice, ktorých názov neskracujeme.<br />
 
 
 
<small>Jána Bottu vs. Bottova</small>
 
<br />
 
 
 
V takomto prípade sa treba oprieť o lokálnu znalosť.
 
Tu je aj priestor pre editora vytvoriť skartku podľa seba.
 
 
 
===== Príklady: =====
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! oficiálny názov !! znakov !! plný názov !! znakov !! skratka
 
|-
 
| Námestie Slov.učeného tovarišstva || 33 || Námestie Slovenského učeného tovarišstva || 40 || Nám. Slov. učeného tovarišstva
 
|-
 
| Námestie Milana Rastislava Štefánika || 36 || Námestie Milana Rastislava Štefánika || 36 || Nám. M. R. Štefánika
 
|-
 
| Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu || 43 || Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu || 43 || Nábr. arm. gen. L. Svobodu
 
|-
 
| Námestie Svetozára Hurbana Vajanského || 37 || Námestie Svetozára Hurbana Vajanského || 37 || Nám. S. H. Vajanského
 
|-
 
| Hrdinov Slov.národ.povstania || 28 || Hrdinov Slovenského národného povstania || 39 || Hrdinov SNP
 
|-
 
| Námestie Slov.národ.povstania || 29 || Námestie Slovenského národného povstania || 41 || Námestie SNP
 
|}
 
 
 
[https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=90084&hilit=skratky Diskusia Waze na túto tému]
 

Revision as of 08:20, 11 November 2014

Pravidlá označovania miest a obcí na Slovensku

Názvy miest a obcí

Názvy miest a obcí vypĺňame v editore do políčka označeného Mesto (City) Ak názov obce nie je na Slovensku jedinečný, pridá sa zaň do zátvorky skratka príslušného okresu.

Horovce (PU)

Príslušné skratky okresov je možné nájsť v Zozname dvojpísmenových skratiek okresov a pomôže aj Zoznam obcí na Slovensku. Často môže pomôcť pri orientácii Geoportál, alebo regionálny GIS.)

Názvy častí obce

Mestské časti označujeme iba ak sú označené dopravnou značkou IS 36c/d. Miestne časti označujeme tak, že slovo "časť" nahradzujeme pomlčkou. Pred a za pomlčkou sa píšu medzery.

Levice, časť Kalinčiakovo = Levice - Kalinčiakovo

Mestské časti Bratislavy (Rača, Petržalka) neoznačujeme. Pri orientácii pomôže Zoznam miestnych a mestských častí Bratislavy alebo Gis niektorých miest

Názvy spoločných obcí

Obce, ktoré sa spojili a sú teraz označované ich spoločným názvom, píšeme so spojovníkom. Pred a za spojovníkom sa nepíšu medzery.

Dvorníky-Včeláre [1]

Lovčica-Trubín [2]

Diskusia Waze na túto tému

Pozri tiež

Skracovanie dlhých názvov ulíc