Difference between revisions of "Označovanie miest, obcí a ich častí"

From Wazeopedia
(Názvy častí obce: +zozn)
m (Pozri tiež)
Line 34: Line 34:
  
 
==Pozri tiež==
 
==Pozri tiež==
[[Skracovanie dlhých názvov ulíc]]
+
[[Skracovanie dlhých názvov ulíc]]<br />
 +
 
 
[https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=275&t=115755 Diskusia o dvojjazyčných názvoch]
 
[https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=275&t=115755 Diskusia o dvojjazyčných názvoch]
  

Revision as of 18:29, 12 November 2014

Pravidlá označovania miest a obcí na Slovensku

Názvy miest a obcí

Názvy miest a obcí vypĺňame v editore do políčka označeného Mesto (City) Ak názov obce nie je na Slovensku jedinečný, pridá sa zaň do zátvorky skratka príslušného okresu.

Horovce (PU)

Príslušné skratky okresov je možné nájsť v Zozname dvojpísmenových skratiek okresov a pomôže aj Zoznam obcí na Slovensku. Často môže pomôcť pri orientácii Geoportál, alebo regionálny GIS.)

Názvy častí obce

Mestské časti označujeme iba ak sú označené dopravnou značkou IS 36c/d. Miestne časti označujeme tak, že slovo "časť" nahradzujeme pomlčkou. Pred a za pomlčkou sa píšu medzery.

Levice, časť Kalinčiakovo = Levice - Kalinčiakovo

Mestské časti Bratislavy (Rača, Petržalka) neoznačujeme. Pri orientácii pomôže Zoznam miestnych a mestských častí na Slovensku a Zoznam miestnych a mestských častí Bratislavy, alebo Gis niektorých miest

Názvy spoločných obcí

Obce, ktoré sa spojili a sú teraz označované ich spoločným názvom, píšeme so spojovníkom. Pred a za spojovníkom sa nepíšu medzery.

Dvorníky-Včeláre [1]

Lovčica-Trubín [2]

Diskusia Waze na túto tému

Dvojjazyčné názvy

Pre dvojjazyčné názvy obcí nemá systém Waze podporu, preto sa pomenovania obcí (a ich častí) uvádzajú vždy iba v slovenskom jazyku.

Pozri tiež

Skracovanie dlhých názvov ulíc

Diskusia o dvojjazyčných názvoch