Difference between revisions of "Označovanie miest, obcí a ich častí"

From Wazeopedia
(replacing empty template {{Disambiguation}} by Category:Disambiguation)
(wiki linky, príklady)
Line 1: Line 1:
'''GPS''' may refer to:
+
== Pravidlá označovania miest a obcí na Slovensku ==
 +
==== Názvy miest a obcí ====
 +
Názvy miest a obcí vypĺňame v editore do políčka označeného ''Mesto (City)''
 +
Ak názov obce nie je na Slovensku jedinečný, pridá sa zaň do zátvorky skratka príslušného okresu.
 +
Horovce (PU)
 +
<br />
  
* [http://support.google.com/waze/answer/6079133 GPS coordinates], entered in the client app.
+
Príslušné skratky okresov je možné nájsť v zozname skratiek okresov[http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_skratiek_okresov_Slovenska] a pomôže aj zoznam obcí na Slovensku [http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_slovensk%C3%BDch_obc%C3%AD_a_vojensk%C3%BDch_obvodov]. Tiež môže pomôcť pri orientácii vnázvoch Geoportál [http://www.geoportal.sk], alebo regionálny GIS [http://www.gista.sk/index.php/gisplan-references].
* [[Map_Editor_Interface_and_Controls#GPS_points|GPS points layer]], in the Waze Map Editor
 
  
[[Category:Disambiguation]]
+
==== Názvy častí obce ====
 +
Mestské časti označujeme iba ak sú označené dopravnou značkou IS 36c/d.
 +
Miestne časti označujeme tak, že slovo "časť" nahradzujeme pomlčkou. Pred a za pomlčkou sa píšu medzery.
 +
Levice, časť Kalinčiakovo = Levice - Kalinčiakovo
 +
<br />
 +
 
 +
Mestské časti Bratislavy (Rača, Petržalka) neoznačujeme.
 +
Pri orientácii pomôže zoznam miestnych a mestských častí na Slovensku[http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_miestnych_a_mestsk%C3%BDch_%C4%8Dast%C3%AD_na_Slovensku] a zoznam miestnych a mestských častí Bratislavy[http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_mestsk%C3%BDch_%C4%8Dast%C3%AD_v_Bratislave_pod%C4%BEa_po%C4%8Dtu_obyvate%C4%BEov], alebo Gis niektorých miest  [http://www.gista.sk/index.php/gisplan-references].
 +
 
 +
==== Názvy spoločných obcí ====
 +
Obce, ktoré sa spojili a sú teraz označované ich spoločným názvom, píšeme so spojovníkom. Pred a za spojovníkom sa nepíšu medzery.
 +
Dvorníky-Včeláre [http://slovniky.korpus.sk/?w=dvorniky-vcelare]
 +
Lovčica-Trubín [http://slovniky.korpus.sk/?w=lovcica-trubin]
 +
<br />
 +
 
 +
Viac v diskusii na túto tému [http://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=275&t=3309#p23882].
 +
 
 +
==== Viacjazyčné názvy ====
 +
 
 +
Vo všeobecnosti pre viacjazyčné názvy obcí nemá systém Waze podporu, preto sa pomenovania obcí (a ich častí) uvádzajú vždy iba v národnom jazyku.
 +
 
 +
Od novembra 2014 je pre Slovensko dohodnuté [https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=275&t=115755], že viacjazyčné názvy sa môžu používať v oblastiach, kde je zastúpenie príslušnej národnostnej menšiny najmenej 20 %.
 +
V podstate kopirujeme nariadenie vlády, ktoré určuje, ktoré obce majú mať dvojjazyčné tabule [http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewD%20...%20fixFile=m_].
 +
 
 +
Dvojjazyčné názvy sa týkajú iba objektov: ''Názov ulice'' (Streetname) a ''Názov miesta'' (Place), kedy primárny názov objektu je vždy v slovenčine a alternatívny názov je uvádzaný v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.
 +
 
 +
==Pozri tiež==
 +
*[[Skracovanie dlhých názvov ulíc]]
 +
*Diskusia o dvojjazyčných názvoch [https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=275&t=115755]
 +
 
 +
<br />
 +
----
 +
<div style="float:left">[[File:Wme u-turn allowed.png|Na úvod|link=Slovakia]] [[Slovakia|Na úvod]]</div>
 +
<div style="float:right">[[#top|Na začiatok stránky]] [[File:Wme turn allowed.png|Na začiatok stránky|link=#top]]</div>

Revision as of 15:32, 4 July 2015

Pravidlá označovania miest a obcí na Slovensku

Názvy miest a obcí

Názvy miest a obcí vypĺňame v editore do políčka označeného Mesto (City) Ak názov obce nie je na Slovensku jedinečný, pridá sa zaň do zátvorky skratka príslušného okresu.

Horovce (PU)


Príslušné skratky okresov je možné nájsť v zozname skratiek okresov[1] a pomôže aj zoznam obcí na Slovensku [2]. Tiež môže pomôcť pri orientácii vnázvoch Geoportál [3], alebo regionálny GIS [4].

Názvy častí obce

Mestské časti označujeme iba ak sú označené dopravnou značkou IS 36c/d. Miestne časti označujeme tak, že slovo "časť" nahradzujeme pomlčkou. Pred a za pomlčkou sa píšu medzery.

Levice, časť Kalinčiakovo = Levice - Kalinčiakovo


Mestské časti Bratislavy (Rača, Petržalka) neoznačujeme. Pri orientácii pomôže zoznam miestnych a mestských častí na Slovensku[5] a zoznam miestnych a mestských častí Bratislavy[6], alebo Gis niektorých miest [7].

Názvy spoločných obcí

Obce, ktoré sa spojili a sú teraz označované ich spoločným názvom, píšeme so spojovníkom. Pred a za spojovníkom sa nepíšu medzery.

Dvorníky-Včeláre [8]
Lovčica-Trubín [9]


Viac v diskusii na túto tému [10].

Viacjazyčné názvy

Vo všeobecnosti pre viacjazyčné názvy obcí nemá systém Waze podporu, preto sa pomenovania obcí (a ich častí) uvádzajú vždy iba v národnom jazyku.

Od novembra 2014 je pre Slovensko dohodnuté [11], že viacjazyčné názvy sa môžu používať v oblastiach, kde je zastúpenie príslušnej národnostnej menšiny najmenej 20 %. V podstate kopirujeme nariadenie vlády, ktoré určuje, ktoré obce majú mať dvojjazyčné tabule [12].

Dvojjazyčné názvy sa týkajú iba objektov: Názov ulice (Streetname) a Názov miesta (Place), kedy primárny názov objektu je vždy v slovenčine a alternatívny názov je uvádzaný v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.

Pozri tiež