Difference between revisions of "Označovanie miest, obcí a ich častí"

From Wazeopedia
(→‎Viacjazyčné názvy: skrátenie + odkazy)
Line 5: Line 5:
 
  Horovce (PU)
 
  Horovce (PU)
 
<br />
 
<br />
 +
 +
Zdrojom pre pomenovanie mesta alebo obce je
 +
#Miestny názov uvedený na dopravnej značke IS 36c a IS36d,
 +
#Oficiálny zoznam miest a obcí a ich častí [http://www.minv.sk/?uzemne-a-spravne-usporiadanie-sr&subor=51814].
  
 
Príslušné skratky okresov je možné nájsť v zozname skratiek okresov[http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_skratiek_okresov_Slovenska] a pomôže aj zoznam obcí na Slovensku [http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_slovensk%C3%BDch_obc%C3%AD_a_vojensk%C3%BDch_obvodov]. Tiež môže pomôcť pri orientácii vnázvoch Geoportál [http://www.geoportal.sk], alebo regionálny GIS [http://www.gista.sk/index.php/gisplan-references].
 
Príslušné skratky okresov je možné nájsť v zozname skratiek okresov[http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_skratiek_okresov_Slovenska] a pomôže aj zoznam obcí na Slovensku [http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_slovensk%C3%BDch_obc%C3%AD_a_vojensk%C3%BDch_obvodov]. Tiež môže pomôcť pri orientácii vnázvoch Geoportál [http://www.geoportal.sk], alebo regionálny GIS [http://www.gista.sk/index.php/gisplan-references].
Line 13: Line 17:
 
  Levice, časť Kalinčiakovo = Levice - Kalinčiakovo
 
  Levice, časť Kalinčiakovo = Levice - Kalinčiakovo
 
<br />
 
<br />
 +
 +
Zdrojom pre pomenovanie mestskej časti je
 +
#Miestny názov uvedený na dopravnej značke IS 36c a IS36d,
 +
#Oficiálny zoznam miest a obcí a ich častí [http://www.minv.sk/?uzemne-a-spravne-usporiadanie-sr&subor=51814].
  
 
Mestské časti Bratislavy (Rača, Petržalka) neoznačujeme.
 
Mestské časti Bratislavy (Rača, Petržalka) neoznačujeme.

Revision as of 16:29, 14 October 2015

Pravidlá označovania miest a obcí na Slovensku

Názvy miest a obcí

Názvy miest a obcí vypĺňame v editore do políčka označeného Mesto (City) Ak názov obce nie je na Slovensku jedinečný, pridá sa zaň do zátvorky skratka príslušného okresu.

Horovce (PU)


Zdrojom pre pomenovanie mesta alebo obce je

  1. Miestny názov uvedený na dopravnej značke IS 36c a IS36d,
  2. Oficiálny zoznam miest a obcí a ich častí [1].

Príslušné skratky okresov je možné nájsť v zozname skratiek okresov[2] a pomôže aj zoznam obcí na Slovensku [3]. Tiež môže pomôcť pri orientácii vnázvoch Geoportál [4], alebo regionálny GIS [5].

Názvy častí obce

Mestské časti označujeme iba ak sú označené dopravnou značkou IS 36c/d. Miestne časti označujeme tak, že slovo "časť" nahradzujeme pomlčkou. Pred a za pomlčkou sa píšu medzery.

Levice, časť Kalinčiakovo = Levice - Kalinčiakovo


Zdrojom pre pomenovanie mestskej časti je

  1. Miestny názov uvedený na dopravnej značke IS 36c a IS36d,
  2. Oficiálny zoznam miest a obcí a ich častí [6].

Mestské časti Bratislavy (Rača, Petržalka) neoznačujeme. Pri orientácii pomôže zoznam miestnych a mestských častí na Slovensku[7] a zoznam miestnych a mestských častí Bratislavy[8], alebo Gis niektorých miest [9].

Názvy spoločných obcí

Obce, ktoré sa spojili a sú teraz označované ich spoločným názvom, píšeme so spojovníkom. Pred a za spojovníkom sa nepíšu medzery.

Dvorníky-Včeláre [10]
Lovčica-Trubín [11]


Viac v diskusii na túto tému [12].

Viacjazyčné názvy

Vo všeobecnosti pre viacjazyčné názvy miest a obcí nemá systém Waze podporu, preto sa pomenovania obcí (a ich častí) uvádzajú len v národnom (Slovenskom) jazyku.

Pre viacjazyčné pomenovanie ulíc a miest pozri stránky Ulice (Street) a Miesta (Places).

Pozri tiež