Difference between revisions of "Označovanie miest, obcí a ich častí"

From Wazeopedia
(Created page with " == Pravidlá označovania miest a obcí na Slovensku == ==== Názvy miest a obcí ==== Názvy miest a obcí vypĺňame v editore do políčka označeného ''Mesto (City)'' Ak...")
 
(→‎Pozri tiež: pravidla vel. pismen)
(21 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
Editor mapy obsahuje vrstvu ''Obce'', ktorá zobrazuje na mape plochy miest a obcí podľa označenia na cestných segmentoch.
 +
{{mbox|text=Plochy miest a obcí v aplikácii Waze, od verzie 4.x, nie sú zobrazované.}}
  
 
== Pravidlá označovania miest a obcí na Slovensku ==
 
== Pravidlá označovania miest a obcí na Slovensku ==
==== Názvy miest a obcí ====
+
=== Názvy miest a obcí ===
Názvy miest a obcí vypĺňame v editore do políčka označeného ''Mesto (City)''
+
Názvy miest a obcí pri cestných segmentoch zadávame vo vlastnostiach v políčku označenom ''Mesto (City)'':
Ak názov obce nie je na Slovensku jedinečný, pridá sa zaň do zátvorky skratka príslušného okresu.<br />
+
*Po napísaní začiatočných písmen obce do poľa sa objaví rolovací zoznam známych obcí z ktorého vyberieme príslušný názov. Nový názov obce môžu vytvárať len editori s úrovňou L4 a viac. Ak v zozname obec nie je, požiadajte o doplnenie nového názvu obce pomocou [[Editor mapy (WME)#Komunikátor (Chat)|chatu]] alebo na diskusnom fóre [//www.waze.com/forum/viewforum.php?f=275].
 +
*Zmenu potvrďte tlačítkom ''Uložiť'' [[File:Wme button save pending red.png|30px|Uložiť]].
  
<small>Horovce (PU)</small>
+
Ak názov obce nie je na Slovensku jedinečný, pridá sa zaň do zátvorky skratka príslušného okresu.
<br />
+
Horovce (PU)
 +
Horovce (MI)
 +
 
 +
{{clear}}
 +
Zdrojom pre pomenovanie mesta alebo obce je
 +
#Miestny názov uvedený na dopravných značkách
 +
#*IS36a [[File:Dopravná_značka_IS36a.svg.jpg]]
 +
#*IS36b [[File:Dopravná_značka_IS36b.svg.jpg]]<br />
 +
#Oficiálny zoznam miest a obcí a ich častí [http://www.minv.sk/?uzemne-a-spravne-usporiadanie-sr&subor=51814].
  
Príslušné skratky okresov je možné nájsť v [http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_skratiek_okresov_Slovenska Zozname dvojpísmenových skratiek okresov] a pomôže aj [http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_slovensk%C3%BDch_obc%C3%AD_a_vojensk%C3%BDch_obvodov Zoznam obcí na Slovensku]. Často môže pomôcť pri orientácii [http://www.geoportal.sk Geoportál], alebo [http://www.gista.sk/index.php/gisplan-references regionálny GIS].)
+
Príslušné skratky okresov je možné nájsť v zozname skratiek okresov[http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_skratiek_okresov_Slovenska] a pomôže aj zoznam obcí na Slovensku [http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_slovensk%C3%BDch_obc%C3%AD_a_vojensk%C3%BDch_obvodov]. Tiež môže pomôcť pri orientácii v názvoch Geoportál [http://www.geoportal.sk], alebo regionálny GIS [http://www.gista.sk/index.php/gisplan-references].
  
==== Názvy častí obce ====
+
=== Názvy častí obce ===
 
Mestské časti označujeme iba ak sú označené dopravnou značkou IS 36c/d.
 
Mestské časti označujeme iba ak sú označené dopravnou značkou IS 36c/d.
Miestne časti označujeme tak, že slovo "časť" nahradzujeme pomlčkou. Pred a za pomlčkou sa píšu medzery.<br />
+
Miestne časti označujeme tak, že slovo "časť" nahradzujeme pomlčkou. Pred a za pomlčkou sa píšu medzery.
 +
Levice - Kalinčiakovo
  
<small>Levice, časť Kalinčiakovo = Levice - Kalinčiakovo</small>
+
{{clear}}
<br />
+
Zdrojom pre pomenovanie mestskej časti je
 +
#Miestny názov uvedený na dopravných značkách
 +
#*IS36c [[File:is36c.jpg|180px]]
 +
#*IS36d [[File:is36d.jpg|180px]]<br />
 +
#Oficiálny zoznam miest a obcí a ich častí [http://www.minv.sk/?uzemne-a-spravne-usporiadanie-sr&subor=51814].
  
 
Mestské časti Bratislavy (Rača, Petržalka) neoznačujeme.
 
Mestské časti Bratislavy (Rača, Petržalka) neoznačujeme.
Pri orientácii pomôže [http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_mestsk%C3%BDch_%C4%8Dast%C3%AD_v_Bratislave_pod%C4%BEa_po%C4%8Dtu_obyvate%C4%BEov Zoznam miestnych a mestských častí Bratislavy] alebo [http://www.gista.sk/index.php/gisplan-references Gis niektorých miest]
+
Pri orientácii pomôže zoznam miestnych a mestských častí na Slovensku[http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_miestnych_a_mestsk%C3%BDch_%C4%8Dast%C3%AD_na_Slovensku] a zoznam miestnych a mestských častí Bratislavy[http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_mestsk%C3%BDch_%C4%8Dast%C3%AD_v_Bratislave_pod%C4%BEa_po%C4%8Dtu_obyvate%C4%BEov], alebo Gis niektorých miest  [http://www.gista.sk/index.php/gisplan-references].
 
 
==== Názvy spoločných obcí ====
 
Obce, ktoré sa spojili a sú teraz označované ich spoločným názvom, píšeme so spojovníkom. Pred a za spojovníkom sa nepíšu medzery.<br />
 
 
 
<small>Dvorníky-Včeláre</small> [http://slovniky.korpus.sk/?w=dvorniky-vcelare]<br />
 
 
 
<small>Lovčica-Trubí</small>n [http://slovniky.korpus.sk/?w=lovcica-trubin]
 
<br />
 
 
 
[http://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=275&t=3309#p23882 Diskusia Waze na túto tému]
 
 
 
==Pravidlá skracovania dlhých názvov ulíc==
 
 
 
===== Skracujeme názvy dlhšie ako 30 znakov. =====
 
WME Validátor je nastavený presne na 30 znakov.
 
Skracovanie bude podliehať tomuto algoritmu s tým, že po každom kroku vyhodnotíme koľko znakov po aplikovaní zostáva a ak to stačilo, tak ďalšie skracovanie podľa ďalších bodov nebudeme aplikovať.
 
  
===== Snažime sa vychádzať z oficiálnych názvov ulíc. =====
+
=== Názvy spoločných obcí ===
Kedže zaužívané divné skratky už v týchto názvoch (napr. Námestie Slov.národ.povstania alebo Námestie Slov.učeného tovarišstva (dokonca bez medzery za bodkou!)), tak lepšia bude skratka vychádzajúca s neskráteného tvaru oficiálneho názvu. Za oficiálny názov považujeme:
+
Obce, ktoré sa spojili a teraz označované ich spoločným názvom, píšeme so spojovníkom. Pred a za spojovníkom sa nepíšu medzery.
 +
Dvorníky-Včeláre [http://slovniky.korpus.sk/?w=dvorniky-vcelare]
 +
Lovčica-Trubín [http://slovniky.korpus.sk/?w=lovcica-trubin]
  
# Názvy ulíc uvedené vo Všeobecne záväznom nariadeni (VZN), ak také nie je k dispozícii, tak
+
Viac v diskusii na túto tému [http://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=275&t=3309#p23882].
# Zoznam ulíc na oficiálnej webstránke mesta, ak taký nie je k dispozícii, tak
 
# Oficiálny geografický informačný systém (GIS), ak taký nie je k dispozícii, tak
 
# Fyzické tabule názvov ulíc umiestnené na domoch, (streetview)
 
  
===== Uprednostňujeme zauživané skratky z nasledujúceho zoznamu: =====
+
=== Viacjazyčné názvy ===
{|
+
Vo všeobecnosti pre viacjazyčné názvy miest a obcí nemá systém Waze podporu, preto sa pomenovania obcí (a ich častí) uvádzajú len v národnom (Slovenskom) jazyku.
|-
 
| Slovenského národného povstania || - || SNP
 
|-
 
| Československej armády || - || ČSA
 
|-
 
| Májového povstania českého ľudu || - || MPČĽ
 
|-
 
|}<br />
 
{|
 
|-
 
! v slovenskom prostredí:
 
|-
 
| Námestie || - || Nám.
 
|-
 
| Nábrežie || - || Nábr.
 
|-
 
| Trieda || - || Tr.
 
|-
 
|}<br />
 
{|
 
|-
 
! v českom prostredí:
 
|-
 
| náměstí || - || nám.
 
|-
 
| nábřeží || - || nábř.  
 
|-
 
| třída || - || tř.
 
|-
 
|}
 
  
===== Ak názov ulice obsahuje názov vojenskej hodnosti =====
+
Pre viacjazyčné pomenovanie ulíc a miest pozri stránky [[Označovanie ciest na Slovensku#Ulice (Street)|Ulice (Street)]] a [[Miesta (Places)]].
použijeme oficiálnu skratku hodnosti.
 
  
<small>kapitána Jaroša = kpt. Jaroša</small>
+
=== Samostatné usadlosti ===
 +
Usadlosti alebo samoty, ktoré sú vzdialené od materskej obce v odôvodnených prípadoch označujeme ako [[Miesta (Places)|miesto]]. Viac o [[Čo zakresliť a čo nie#Usadlosti|usadlostiach]].
  
===== Ak názov ulice obsahuje plné meno osobnosti =====
+
==Pozri tiež==
všetky krstné mená nahradíme iniciálami mena
+
*[[Skracovanie dlhých názvov ulíc]]
 +
*Pravidlá pre písanie veľkých písmen (PDF) [http://www.slovina.szm.com/pdf/sjpvelke.pdf]
 +
*Diskusia o dvojjazyčných názvoch [https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=275&t=115755]
  
<small>S. H. Vajanského</small>
 
 
===== Ak aplikovanie vyššie uvedeného nestačí =====
 
treba použiť zdravý rozum a ešte niečo skrátiť (hneď v prvom príklade nižšie)
 
 
===== Do políčka ''Ulica (Street)'' v editore =====
 
uvádzame '''skrátený názov!'''
 
 
===== Do políčka ''Alternatívne názvy ulice:/Ulica'' v editore =====
 
uvádzame '''oficiálny názov!'''<br />
 
 
Políčko ''Alternatívne názvy ulice:/Ulica'' sa vytvorí po kliknutí na ''Pridať alternatívny názov''.
 
Ďalej do ''Alternatívne názvy ulice:/Ulica'' uvádzame neskrátenú verziu názvu a tiež názov, ktorý je použitý na tabuliach (ak je iný ako doteraz použitý). Do ďalších vytvorených polí môže editor uviesť prípadné ďalšie alternatívy zaužívaného pomenovania, ktoré budú užitočné pri vyhľadávaní ulice. Toto platí aj pre ulice, ktorých názov neskracujeme.<br />
 
 
<small>Jána Bottu vs. Bottova</small>
 
 
<br />
 
<br />
 
+
----
V takomto prípade sa treba oprieť o lokálnu znalosť.
+
<div style="float:left">[[File:ReturnTo.png|30px|Na úvod sprievodcu|link=Slovakia]] [[Slovakia|Na úvod sprievodcu]]</div>
Tu je aj priestor pre editora vytvoriť skartku podľa seba.
+
<div style="float:right">[[#top|Na začiatok stránky]] [[File:ReturnTop.png|30px|Na začiatok stránky|link=#top]]</div>
 
 
===== Príklady: =====
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! oficiálny názov !! znakov !! plný názov !! znakov !! skratka
 
|-
 
| Námestie Slov.učeného tovarišstva || 33 || Námestie Slovenského učeného tovarišstva || 40 || Nám. Slov. učeného tovarišstva
 
|-
 
| Námestie Milana Rastislava Štefánika || 36 || Námestie Milana Rastislava Štefánika || 36 || Nám. M. R. Štefánika
 
|-
 
| Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu || 43 || Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu || 43 || Nábr. arm. gen. L. Svobodu
 
|-
 
| Námestie Svetozára Hurbana Vajanského || 37 || Námestie Svetozára Hurbana Vajanského || 37 || Nám. S. H. Vajanského
 
|-
 
| Hrdinov Slov.národ.povstania || 28 || Hrdinov Slovenského národného povstania || 39 || Hrdinov SNP
 
|-
 
| Námestie Slov.národ.povstania || 29 || Námestie Slovenského národného povstania || 41 || Námestie SNP
 
|}
 
 
 
[https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=90084&hilit=skratky Diskusia Waze na túto tému]
 

Revision as of 15:20, 10 March 2019

Editor mapy obsahuje vrstvu Obce, ktorá zobrazuje na mape plochy miest a obcí podľa označenia na cestných segmentoch.

Plochy miest a obcí v aplikácii Waze, od verzie 4.x, nie sú zobrazované.

Pravidlá označovania miest a obcí na Slovensku

Názvy miest a obcí

Názvy miest a obcí pri cestných segmentoch zadávame vo vlastnostiach v políčku označenom Mesto (City):

 • Po napísaní začiatočných písmen obce do poľa sa objaví rolovací zoznam známych obcí z ktorého vyberieme príslušný názov. Nový názov obce môžu vytvárať len editori s úrovňou L4 a viac. Ak v zozname obec nie je, požiadajte o doplnenie nového názvu obce pomocou chatu alebo na diskusnom fóre [1].
 • Zmenu potvrďte tlačítkom Uložiť Uložiť.

Ak názov obce nie je na Slovensku jedinečný, pridá sa zaň do zátvorky skratka príslušného okresu.

Horovce (PU)
Horovce (MI)

Zdrojom pre pomenovanie mesta alebo obce je

 1. Miestny názov uvedený na dopravných značkách
  • IS36a Dopravná značka IS36a.svg.jpg
  • IS36b Dopravná značka IS36b.svg.jpg
 2. Oficiálny zoznam miest a obcí a ich častí [2].

Príslušné skratky okresov je možné nájsť v zozname skratiek okresov[3] a pomôže aj zoznam obcí na Slovensku [4]. Tiež môže pomôcť pri orientácii v názvoch Geoportál [5], alebo regionálny GIS [6].

Názvy častí obce

Mestské časti označujeme iba ak sú označené dopravnou značkou IS 36c/d. Miestne časti označujeme tak, že slovo "časť" nahradzujeme pomlčkou. Pred a za pomlčkou sa píšu medzery.

Levice - Kalinčiakovo

Zdrojom pre pomenovanie mestskej časti je

 1. Miestny názov uvedený na dopravných značkách
  • IS36c Is36c.jpg
  • IS36d Is36d.jpg
 2. Oficiálny zoznam miest a obcí a ich častí [7].

Mestské časti Bratislavy (Rača, Petržalka) neoznačujeme. Pri orientácii pomôže zoznam miestnych a mestských častí na Slovensku[8] a zoznam miestnych a mestských častí Bratislavy[9], alebo Gis niektorých miest [10].

Názvy spoločných obcí

Obce, ktoré sa spojili a sú teraz označované ich spoločným názvom, píšeme so spojovníkom. Pred a za spojovníkom sa nepíšu medzery.

Dvorníky-Včeláre [11]
Lovčica-Trubín [12]

Viac v diskusii na túto tému [13].

Viacjazyčné názvy

Vo všeobecnosti pre viacjazyčné názvy miest a obcí nemá systém Waze podporu, preto sa pomenovania obcí (a ich častí) uvádzajú len v národnom (Slovenskom) jazyku.

Pre viacjazyčné pomenovanie ulíc a miest pozri stránky Ulice (Street) a Miesta (Places).

Samostatné usadlosti

Usadlosti alebo samoty, ktoré sú vzdialené od materskej obce v odôvodnených prípadoch označujeme ako miesto. Viac o usadlostiach.

Pozri tiež