Difference between revisions of "Označovanie miest, obcí a ich častí"

From Wazeopedia
(Dvojjazyčné názvy)
(All pages about Waze App have been obsoleted - redirection to Waze Help Center proposed)
Line 1: Line 1:
 +
'''GPS''' may refer to:
  
== Pravidlá označovania miest a obcí na Slovensku ==
+
* [http://support.google.com/waze/answer/6079133 GPS coordinates], entered in the client app.
==== Názvy miest a obcí ====
+
* [[Map_Editor_Interface_and_Controls#GPS_points|GPS points layer]], in the Waze Map Editor
Názvy miest a obcí vypĺňame v editore do políčka označeného ''Mesto (City)''
 
Ak názov obce nie je na Slovensku jedinečný, pridá sa zaň do zátvorky skratka príslušného okresu.<br />
 
  
<small>Horovce (PU)</small>
+
{{Disambig}}
<br />
 
 
 
Príslušné skratky okresov je možné nájsť v [http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_skratiek_okresov_Slovenska Zozname dvojpísmenových skratiek okresov] a pomôže aj [http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_slovensk%C3%BDch_obc%C3%AD_a_vojensk%C3%BDch_obvodov Zoznam obcí na Slovensku]. Často môže pomôcť pri orientácii [http://www.geoportal.sk Geoportál], alebo [http://www.gista.sk/index.php/gisplan-references regionálny GIS].)
 
 
 
==== Názvy častí obce ====
 
Mestské časti označujeme iba ak sú označené dopravnou značkou IS 36c/d.
 
Miestne časti označujeme tak, že slovo "časť" nahradzujeme pomlčkou. Pred a za pomlčkou sa píšu medzery.<br />
 
 
 
<small>Levice, časť Kalinčiakovo = Levice - Kalinčiakovo</small>
 
<br />
 
 
 
Mestské časti Bratislavy (Rača, Petržalka) neoznačujeme.
 
Pri orientácii pomôže [http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_miestnych_a_mestsk%C3%BDch_%C4%8Dast%C3%AD_na_Slovensku Zoznam miestnych a mestských častí na Slovensku] a [http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_mestsk%C3%BDch_%C4%8Dast%C3%AD_v_Bratislave_pod%C4%BEa_po%C4%8Dtu_obyvate%C4%BEov Zoznam miestnych a mestských častí Bratislavy], alebo [http://www.gista.sk/index.php/gisplan-references Gis niektorých miest]
 
 
 
==== Názvy spoločných obcí ====
 
Obce, ktoré sa spojili a sú teraz označované ich spoločným názvom, píšeme so spojovníkom. Pred a za spojovníkom sa nepíšu medzery.<br />
 
 
 
<small>Dvorníky-Včeláre</small> [http://slovniky.korpus.sk/?w=dvorniky-vcelare]<br />
 
 
 
<small>Lovčica-Trubí</small>n [http://slovniky.korpus.sk/?w=lovcica-trubin]
 
<br />
 
 
 
[http://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=275&t=3309#p23882 Diskusia Waze na túto tému]
 
 
 
==== Viacjazyčné názvy ====
 
 
 
Vo všeobecnosti pre viacjazyčné názvy obcí nemá systém Waze podporu, preto sa pomenovania obcí (a ich častí) uvádzajú vždy iba v národnom jazyku.
 
 
 
Od novembra 2014 je pre Slovensko dohodnuté [https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=275&t=115755], že viacjazyčné názvy sa môžu používať v oblastiach, kde je zastúpenie príslušnej národnostnej menšiny najmenej 20 %.
 
V podstate kopirujeme nariadenie vlády, ktoré určuje, ktoré obce majú mať dvojjazyčné tabule [http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewD%20...%20fixFile=m_].
 
 
 
Dvojjazyčné názvy sa týkajú iba objektov: ''Názov ulice'' (Streetname) a ''Názov miesta'' (Place), kedy primárny názov objektu je vždy v slovenčine a alternatívny názov je uvádzaný v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.
 
 
 
==Pozri tiež==
 
[[Skracovanie dlhých názvov ulíc]]<br />
 
 
 
[https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=275&t=115755 Diskusia o dvojjazyčných názvoch]
 
 
 
<br />
 
----
 
<div style="float:left">[[File:Wme u-turn allowed.png|Na úvod|link=Slovakia]] [[Slovakia|Na úvod]]</div>
 
<div style="float:right">[[#top|Na začiatok stránky]] [[File:Wme turn allowed.png|Na začiatok stránky|link=#top]]</div>
 

Revision as of 12:31, 1 April 2015

GPS may refer to:

Šablóna:Disambig