Difference between revisions of "Označovanie miest, obcí a ich častí"

From Wazeopedia
(+dvojjjazycnost)
Line 18: Line 18:
  
 
Mestské časti Bratislavy (Rača, Petržalka) neoznačujeme.
 
Mestské časti Bratislavy (Rača, Petržalka) neoznačujeme.
Pri orientácii pomôže [http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_mestsk%C3%BDch_%C4%8Dast%C3%AD_v_Bratislave_pod%C4%BEa_po%C4%8Dtu_obyvate%C4%BEov Zoznam miestnych a mestských častí Bratislavy] alebo [http://www.gista.sk/index.php/gisplan-references Gis niektorých miest]
+
Pri orientácii pomôže [http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_miestnych_a_mestsk%C3%BDch_%C4%8Dast%C3%AD_na_Slovensku Zoznam miestnych a mestských častí na Slovensku] a [http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_mestsk%C3%BDch_%C4%8Dast%C3%AD_v_Bratislave_pod%C4%BEa_po%C4%8Dtu_obyvate%C4%BEov Zoznam miestnych a mestských častí Bratislavy], alebo [http://www.gista.sk/index.php/gisplan-references Gis niektorých miest]
  
 
==== Názvy spoločných obcí ====
 
==== Názvy spoločných obcí ====

Revision as of 18:27, 12 November 2014

Pravidlá označovania miest a obcí na Slovensku

Názvy miest a obcí

Názvy miest a obcí vypĺňame v editore do políčka označeného Mesto (City) Ak názov obce nie je na Slovensku jedinečný, pridá sa zaň do zátvorky skratka príslušného okresu.

Horovce (PU)

Príslušné skratky okresov je možné nájsť v Zozname dvojpísmenových skratiek okresov a pomôže aj Zoznam obcí na Slovensku. Často môže pomôcť pri orientácii Geoportál, alebo regionálny GIS.)

Názvy častí obce

Mestské časti označujeme iba ak sú označené dopravnou značkou IS 36c/d. Miestne časti označujeme tak, že slovo "časť" nahradzujeme pomlčkou. Pred a za pomlčkou sa píšu medzery.

Levice, časť Kalinčiakovo = Levice - Kalinčiakovo

Mestské časti Bratislavy (Rača, Petržalka) neoznačujeme. Pri orientácii pomôže Zoznam miestnych a mestských častí na Slovensku a Zoznam miestnych a mestských častí Bratislavy, alebo Gis niektorých miest

Názvy spoločných obcí

Obce, ktoré sa spojili a sú teraz označované ich spoločným názvom, píšeme so spojovníkom. Pred a za spojovníkom sa nepíšu medzery.

Dvorníky-Včeláre [1]

Lovčica-Trubín [2]

Diskusia Waze na túto tému

Dvojjazyčné názvy

Pre dvojjazyčné názvy obcí nemá systém Waze podporu, preto sa pomenovania obcí (a ich častí) uvádzajú vždy iba v slovenskom jazyku.

Pozri tiež

Skracovanie dlhých názvov ulíc Diskusia o dvojjazyčných názvoch