Označovanie miest, obcí a ich častí

From Wazeopedia

Revision as of 05:23, 17 February 2014 by Kentsmith9 (talk) (Created disambiguation page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

GPS may refer to:

Šablóna:Disambig