Označovanie miest, obcí a ich častí

From Wazeopedia

Revision as of 06:43, 19 February 2014 by Kentsmith9 (talk) (Kentsmith9 moved page GPS to GPS (disambiguation))

GPS may refer to:

Šablóna:Disambig