Wazeopedia.png

Wazeopedia

Slovakia

Open main menu

Do mapy je možné pridať bod alebo plochu s poznámkou, pomocou ktorej ostatným editorom zanecháte odkaz o editácii daného miesta.

Vytvorenie poznámky

Poznámka sa tvorí a chová podobne ako Miesto:

  1. V hornej nástrojovej lište prejdite na ikonu poznámky.
  2. Zvoľte bod alebo plochu.
  3. Na príslušnom mieste mapy kliknite a vytvorte objekt poznámky.
  4. Vyplňte údaje poznámky (názov, text editačnej poznámky, zámok, platnosť zobrazenia poznámky).
  5. Uložte.

Poznámky sa zobrazujú výhradne v editore a nezobrazujú sa v mobilnej aplikácii ani v Live mape.

Pomocou poznámok môžete upozorniť hlavne na atypické editácie a úpravy ktoré sú urobené mimo uvedené pravidlá. Poznámky nie sú vhodné na žiadosti o pripojenie ciest.

Pri písaní poznámok buďte stručný a výstižný. Pod textovým poľom sa zobrazuje počet znakov, ktoré je možné do poľa napísať.

Po vypršaní času termínovanej poznámky (čas je možné zadať do poľa Uplynutie) poznámka z mapy zmizne.

Poznámka na mape

Zobrazenie poznámok je možné na mape zapnúť/vypnúť. Urobíte tak vo vrstvách zaškrtnutím/odškrtnutím pri označení Poznámky v mape. Poznámka je na mape zobrazená ako Miesto s bielou farbou:

Kliknutím na poznámku sa zobrazia jej parametre vrátane príspevkov ostatných editorov.

Príspevky iných editorov sa môžu pridávať podobne ako pri užívateľskom hlásení. Pri každej poznámke je tak možné diskutovať, pridávať nové informácie, odkazy atď. Ak zaškrtnete pole Sledovať konverzáciu, budete dostávať notifikácie e-mailom podobne ako pri UR.

Na konci okna každej poznámky môžete vidieť autora a čas vytvorenia poznámky.

Mazanie poznámok

Dobre zvážte vymazanie každej poznámky. Môže obsahovať dôležité príspevky alebo odkazy súvisiace s editovaným miestom. Vymažte iba poznámku, ktorá už nie je aktuálna! Poznámky s nastaveným termínom sa vymažú uplynutím nastaveného času.