Difference between revisions of "Práca s Validátorom"

From Wazeopedia
(+nové obrázky, lepšie formulácie)
Line 90: Line 90:
 
*[[Označovanie ciest na Slovensku]]
 
*[[Označovanie ciest na Slovensku]]
 
*[[Označovanie miest, obcí a ich častí]]
 
*[[Označovanie miest, obcí a ich častí]]
 +
*[[Skripty]]
  
 
<br />
 
<br />

Revision as of 20:22, 1 December 2015

VME Validátor je pomôcka pre WME na vyhľadávanie a zvýraznenie segmentov ciest s chybami.

Postup vyhľadávania chýb:

  • V mapovom okne editora vyberte oblasť vášho záujmu.
  • Slačte tlačítko vyhľadávania >. Počkajte až validátor preskenuje zvolenú oblasť.
  • Stlačte tlačítko Ukáž hlásenie. V prehliadač sa na novej karte zobrazí Hlásenie WME Validatora so zoznamom vyhľadaných chýb.
Wme-chyby.jpg

Po kliknutí na číslo chyby sa v prehliadači otvorí nová karta s editorom so zvýrazneným chybným segmentom.

Počas práce v editore Validátor zvýrazňuje všetky chyby farebne podľa ich závažnosti a to tak tie uložené, ako aj tie neuložené.

Po výbere takéhoto segmentu sa vľavo hore objaví zoznam jeho chýb a po priblížení myši na chybu detailnější popis s návodom na opravu.

Validator log.png

Validator log2.png

Aj keď Validátor hlási na segmente chybu, je možné zmeny uložiť, napríklad preto, že už ste urobil dosť zmien a nechcete o ne prísť. V tom okamžiku síce môžu vidieť chyby aj ostatní, ale keď na tom mieste stále edituješ, nie je na tom nič zlé. Nesprávne by bolo, nechať neopravené chyby a ísť od toho preč.

Chyby, ktoré Validátor hlási a ich riešenie

Chyba: Nepotvrdená ulica – segment nemá vyplnené pole Mesto a Ulica.

Riešenie: Stlačiť tlačítko Upraviť a názvy zadať do polí Mesto a Ulica. Ak ulica nemá meno, alebo je situovaná mimo mesto (obec), zaškrtnúť Žiadne.

Meno mesta (aj mestskej časti) sa zadáva na ceste podľa dopravnej značky Začiatok/Koniec obce. Ak na ceste dopravná značka nie je, tak po koniec súvisle zastavaného územia. Možno odkontrolovať v WME podľa Streetview náhľadu (modrý bod pod zoomom).


Ch: Žiadny smer výjazdu/Žiadny smer vjazdu – cesta buď nie je nikde pripojená, alebo nebol nastavený vjazd/výjazd pomocou šípok.

R: Vybrať postupne segmenty a kliknutím na šípku pripojenia vjazd/výjazd povoliť,

Sipky1.jpg Sipky2.jpg

alebo kliknúť na bod križovatky a stlačiť Povoliť všetky odbočenia (klávesová skratka W. Ak je možných vjazdov/výjazdov viac a povolia sa len niektoré šípky, chybová hláška môže zmiznúť, ale to neznamená že je všetko OK. Naopak automatické povolenie všetkých šípok nemusí byť vždy správne.

Toto je jedna z chýb, ktorú môžete v editore nechať, za predpokladu, že upravovaný segment je pripojený na iný, zamknutý segment a zadal ste požiadavku na pripojenie do fóra. Pri písaní požiadavky je dobré upozorniť na to, ktoré odbočenie má byť povolené/zakázané.


Ch: Uzol A/B: nespojené cesty – koncový bod segmentu leží pri inom segmente, ale nie sú napojené.

R: Vybrať nenapojený koncový bod segmentu a pokúsiť sa ho napojiť.

Toto je jedna z chýb, ktorú môžete v editore nechať, za predpokladu, že druhý segment je zamknutý a zadal ste požiadavku na pripojenie do fóra.


Ch: Uzol A/B: nepotvrdené odbočenie na miestnu komunikáciu - posúval ste koncovým bodom segmentu, keď bol vybraný celý segment a nie iba koncový bod.

R: Ak je koncový bod v krížení segmentov, povoľte šípky pripojenia ako u chyby Žiadny smer výjazdu/Žiadny smer vjazdu. Ak je koncový bod slepý, vyberte koncový bod a stlačte klávesu W.


Stejne koncove.jpg

Ch: Rovnaké koncové body prejazdných segmentov – dve križovatky sú priamo prepojené dvomi segmentami.

R: Vyberte menej významný segment (pri parkovisku/zastávke pripojenej k ceste je to práve parkovisko/zastávka) a rozdeľte ho na 2 časti. Napríklad pripojením nového segmentu a jeho následným zmazaním.


Ch: Nepotrebný uzol A/B – dva segmenty s úplne rovnakými parametrami sú spojené.

R: Vyberte bod spojenia a stlačte Delete.


Ch: Nepomenovaný segment častá chyba je, že segment nemá vyplnené pole Mesto a Ulica, prípadne ani Krajina. Každý segment musí byť pomenovaný (ak má ulica meno alebo číslo) a vyplnené Mesto. Ak mesto alebo ulica meno nemá, musí byť zaškrtnutá voľba Žiadne alebo Žiadne, Žiadne.

R: Pomenovať alebo zaškrtnúť voľbu Žiadne.

Ak narazíte na dalšie chyby, s ktorými si nebudete vedieť rady, obráťte sa na kolegov na chate, alebo v diskusnom fóre.

Časté chyby, ktoré Validátor nehlási

Niektoré chyby Validátor nehlási, pretože sa týkajú vzťahu mapy k realite a tak ich nemá ako rozpoznať.


Ch: Nesprávny typ cesty – typ cesty nezodpovedá kvalite, významu a použitiu cesty

R: Pozrite sa, aký typ cesty používať pre ktorý segment: Označovanie ciest na Slovensku

Ak sa vám to nechce čítať celé, tak si pamätajte aspoň jednoduché pravidlo:

{{Mbox|important|text=Typy ciest, ktoré nie sú určené pre autá používajte iba v odôvodnených prípadoch.


Ch: Nesprávny názov obce – aby na mape nebol zmätok, existujú formálne pravidlá ako pomenovať obce pri duplicite názvov.

R: Ak budete pomenovávať novú obec, alebo narazíte na duplicitu, pozrite sa na Označovanie miest, obcí a ich častí.

Pozri tiež