Prekladateľské zásady

From Wazeopedia

Revision as of 07:01, 10 April 2015 by Hamilnes (talk | contribs) (Created page with "Pri prekladoch cudzojazyčných textov majte na pamäti tieto zásady: * texty píšeme '''vždy''' s diakritikou (nevzťahuje sa na chat, pm, diskusiu) * pozor na preklepy *...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Pri prekladoch cudzojazyčných textov majte na pamäti tieto zásady:

  • texty píšeme vždy s diakritikou (nevzťahuje sa na chat, pm, diskusiu)
  • pozor na preklepy
  • Waze je vždy s veľkým "W"
  • pri prekladoch vo vzťahu k užívateľovi používame 2. osobu plurálu
  • privlastňovacie zámená píšeme malým písmom (vám, váš)
  • "e-mail" je vždy s pomlčkou
  • slová typu minute, hour, points (minúta, hodina, body) je vhodné prekladať skratkou min., hod., b. eliminujeme tak problémy pri skloňovaní slov