Difference between revisions of "Servisné kódy"

From Wazeopedia
(upr. úvod)
Line 1: Line 1:
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
  
[[Mobilná aplikácia]] Waze je pomerne uzatvorený systém s obmedzenými možnosťami zásahov užívateľa. Napriek tomu je tu niekoľko špeciálnych kódov, ktoré prispôsobujú alebo menia chovanie navigácie. Uvedená tabuľka uvádza v súčasnosti známe kódy aj aké funkcie vykonávajú. Nie je dopodrobna známe čo všetky uvedené kódy robia, preto sú tu uvedené ako neodporúčané. Prosím nepoužívajte ich, ak nie sú odporučené servisným zástupcom Waze alebo Waze Champs v diskusnom fóre.
+
[[Mobilná aplikácia]] Waze je pomerne uzatvorený systém s obmedzenými možnosťami zásahov užívateľa. Napriek tomu je tu niekoľko špeciálnych kódov, ktoré prispôsobujú alebo menia chovanie navigácie. Uvedená tabuľka uvádza v súčasnosti známe kódy aj čo vykonávajú. Ak nie je dopodrobna známe čo kódy robia, sú tu uvedené ako neodporúčané. Prosím nepoužívajte ich, ak vám nie sú odporučené servisným zástupcom Waze alebo Waze Champs v diskusnom fóre.
  
 
== Spustenie kódu ==
 
== Spustenie kódu ==

Revision as of 14:38, 11 April 2016


Mobilná aplikácia Waze je pomerne uzatvorený systém s obmedzenými možnosťami zásahov užívateľa. Napriek tomu je tu niekoľko špeciálnych kódov, ktoré prispôsobujú alebo menia chovanie navigácie. Uvedená tabuľka uvádza v súčasnosti známe kódy aj čo vykonávajú. Ak nie je dopodrobna známe čo kódy robia, sú tu uvedené ako neodporúčané. Prosím nepoužívajte ich, ak vám nie sú odporučené servisným zástupcom Waze alebo Waze Champs v diskusnom fóre.

Spustenie kódu

Kódy sa zadávajú do poľa na vyhľadávanie navigačného cieľa:

  1. V aplikácii Waze prejdite do hlavného menu Menu icon.png
  2. Zadajte kód do vyhľadávacieho poľa a potvrďte Hladat.png

Niektoré kódy fungujú ihneď po spustení, iné až po reštarte navigácie. Znovuzadanie kódu spôsobí prepnutie stavu (zapnuté/vypnuté).

Známe servisné kódy

Bezpečné kódy

Kód Popis Poznámka
2##2 Prepínač debug režimu Zapne/vypne hlásenie chýb
##@tts Prepínač TTS Zapne/vypne TTS (Text-To-Speech).
cc@tts Vymazanie TTS cache Ak TTS (Text-To-Speech) nefunguje správne, je potrebné vymazať TTS cache a prinútiť tak aplikáciu stiahnuť aktuálnu verziu TTS.
dbg@tts Prepínač TTS debug
##@asr Prepínač ASR Zapne/vypne ASR (Automatic Speech Recognition). Funkcia musí byť podporovaná telefónom.
##@username Zobrazí užívateľské meno Zobrazí aktuálne užívateľské meno wazera.
##@eng Nastaví angličtinu Zmení jazyk aplikácie Waze.
##@heb Nastaví hebrejčinu Zmení jazyk aplikácie Waze.
##@restorefav Obnoví obľúbené položky Stiahne obľúbené ciele zo servera.
##@coord Prepínač súradníc Zobrazí/skryje GPS súradnice.
##@debuglang Kontrola prekladu Preložené texty v aplikácii sa nahradia za [OK].
##@debugspeed Sledovanie rýchlostných obmedzení Zobrazí rýchlostné obmedzenia na cestných segmentoch v závislosti od aktuálnej rýchlosti. Funguje len ak je funkcia povolená pre danú verziu Waze a pre daný štát.
##@rawgps Prepínač GPS pozície Prídavná ikona s GPS súradnicami aktuálnej pozície.

Používať opatrne

Kód Popis Poznámka
##@il Prepínač na izraelské servery Systém Waze beží na viacerých miestach. Aplikácia sa vie pripojiť na iný, ako východzí, server.
##@usa Prepínač na servery v USA Systém Waze beží na viacerých miestach. Aplikácia sa vie pripojiť na iný, ako východzí, server.
##@other Prepínač na ROTW servery Systém Waze beží na viacerých miestach. Aplikácia sa vie pripojiť na iný, ako východzí, server.
##@resetapp Reset aplikácie Waze Resetuje Waze do východzieho nastavenia, ktoré zodpovedá stavu po čerstvej inštalácii. Vymaže obľúbené ciele, informácie o účte atd.

Neodporúčané kódy

Kód Popis Poznámka
##@stg ? Zobrazí správu o zmene infraštruktúry a vyžiada reštart. Následne klient zobrazí rovnakú správu a spadne. Aplikácia sa musí opäť nainštalovať.
#test# ? Nič nevykoná.
##@debugtools Prepínač alt. debug Veľmi spomalí aplikáciu.
##@shift Prepínač posunu polohy
##@enc ? Nič nevykoná.
##@map ? Nič nevykoná.

Pozri tiež