Skripty

From Wazeopedia

Revision as of 10:57, 18 December 2019 by Hamilnes (talk | contribs) (→‎WME HardHats CZ: zrušený chat a wazík)

Waze komunita vytvorila velké množstvo pomôcok, doplnkov a skiptov, ktoré rozširujú možnosti práce v prostredí Waze. Na tejto stránke nájdete výber niektorých z nich.

Skripty zaberajú zdroje vášho počítača. Veľké množstvo spustených skriptov môže mať za následok zpomalenie behu vášho počítača, preto používajte len tie skripty, ktoré skutočne využívate.

Majte na pamäti, že skripty sú často aktualizované. Aby správne fungovali v nových verziách aplikácie (Live mapa, editor), používajte najaktuálnejšie verzie. Niektoré skripty sa obnovujú automaticky, iné potrebujú zásah užívateľa.

Pamätajte, že skripty používate na vlastnú zodpovednosť. Waze, ani autori týchto stránok, nepreberajú zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené ich použitím.

Požiadavky na prehliadač

Skripty bývajú prispôsobené pre najbežnejšie prehliadače: Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari. Doporučujeme používať jeden z nich a vybrané skripty podľa toho nainštalovať.

Pred inštaláciou skriptov je potrebné do prehliadača pridať doplnok na spúšťanie skriptov:

  • Pre Chrome inštalujte Tampermonkey Ico-tampermonkey.png (môže byť potrebné zapnúť "Developer mód"). Použite prednostne verzie skriptov z Chrome Web Store.
  • Pre Operu inštalujte Tampermonkey β Ico-tampermonkey-opera.png (môže byť potrebné zapnúť "Developer mód").
  • Pre Internet Explorer inštalujte Greasemonkey Ico-greasemonkey.png, alebo ekvivalen.


Vylepšenia zobrazenia pre editor

WME Fix UI

Skript opravuje niektoré nedostatky v prostredí editora - zmenší postranné panely, presunie chat a zoom, pridá voľby do vrstiev, umožňuje zarovnanie mapy a iné.

WME LiveMap closures

Wme-live-map-closure.jpg

Skript zobrazuje uzávierky v editore rovnako, ako sú zobrazené v Live mape.

Diskusia o skripte na CZ/SK fóre [1].

WME Color Highlights

WME Color Highlights.jpg

Skript vyfarbí segmenty a miesta podľa ich stavu, typu a ďalších kritérií. Je možné napr. zvýrazniť zamknuté alebo nepomenované cesty.

Street Vector Layer

Street Vector Layer

Skript vytvorí novú vrstvu, v ktorej je možné nastaviť iný vzhľad segmentov. Možné je zmeniť farbu a šírku segmentu, upravovať veľkosť značiek smerovania jednosmeriek a veľa iného.

Stiahnuť JS

WME Junction Angle info

Wme-junction-angle-info.jpg

Zobrazenie uhlov pripjenia ciest na križovatkách, ktoré sú dôležité pre navigačné pokyny.

WME Closest Segment

Čiara od bodu k najbližšiemu segmentu

Skript zobrazí čiaru medzi zameriavacím krížom alebo bodom a najbližším zjazdným segmentom. Ukazuje kde presne bude Waze navigovať pri konkrétnom mieste.

WME Map Tiles Update

Wme-map-tiles-update-2.jpg

Malý skript, ktorý zobrazuje dátum a čas poslednej aktualizácie mapy podľa status.waze.com. Informáciu zobrazí pri štarte WME, po prejdení myšou na ikonu (i) a tiež pri update.

WME PlaceNames

Wme-placenames.jpg

Tento malý skript umožňuje zobraziť mená miest v editore.

WME Toolbox

Wme-toolbox.jpg

Skript zobrazuje uzamknuté segmenty, neštandardné úpravy a chyby (revcony, U-turny, slučky). Obsahuje nástroje pre výber segmentov a miest a kopírovanie ich vlastností. Podrobný návod Cz.png.

Stiahnuť pre Chrome
Stiahnuť pre Firefox

Editácie mapy

WME Road Selector

WME-road-selector.png

Skript umožňuje hromadne vyberať segmenty podľa zadaných podmienok. Na konštrukciu podmienok môžete použiť zátvorky a logické operátory AND a OR. Podmienky môžete ukladať s vlastným názvom na opakované použitie. Popis na CZ/SK fóre [2].

WME Select Same Type Roads

WME-Select-Same-Type-Roads.png

Umožňuje vybrať rovnaké typy segmentov alebo i dlhšiu trasu medzi dvomi vybranými segmentmi.

WME Panel Swap

WME-Panel-Swap.png

Pridá do ľavého panela malé tlačítko, ktoré umožňuje prepínať medzi panelom vlastností a panelom so skriptami. Tak nie je nutné kvôli zmene nastavenia skriptu rušiť označenie segmentov alebo miest.

WME center to begin-end of street

WME-center-to-begin-end-of-street.png

Na panel pre výber segmentov pridá tlačítka A a B ktoré umožnia skok na jeden z koncov vybraného segmentu. To je výhodné najmä pri editovaní veľmi dlhých segmentov.

Stiahnuť z fóra Waze

WME Speedhelper

WME Speedhelper SK.png

Zjednodušenie zadávania rýchlostí pomocou sady tlačítok. Skript ušetrí niekoľko kliknutí. Viac v návode.

Street-created-selected-and-named.png

WME Street to River PLUS

Skript zjednodušuje kreslenie riek. Dokáže zmeniť neuložený cestný segment na úzku plochu vodného toku a uloží s kategóriou Rieka. Je možné nastaviť šírku a meno rieky. Skript je podrobne popísaný v návode na použitie Cz.png.

WME Simplify Place Geometry

Wme-simplify-place-geometry.jpg

Skript dokáže zjednodušiť geometriu vybraného miesta typu plocha vymazaním prebytočných geometrických bodov v jednom kroku. Odporúčame nezadávať príliš vysoký faktor, aby nedochádzalo k priveľkej deformácii geometrie plochy.

WME MagicWand

WME-MagicWand.png

Umožňuje klonovať, otočiť, zmenšiť, zväčšiť, alebo "zpravouhliť" plochu miesta. Plochu miesta vytvára aj podľa farby z podkladovej mapy. Pozor! - skript v editore zmení definíciu klávesových zkratiek Ctrl+C na klonovanie a Ctrl+X na "zpravoúhlení" plochy. Potrebné zmeniť skratky napr. na Ctrl+ Shift+C a Ctrl+ Shift+X.

Waze Aerial Shifter

WAS nie je dlhšiu dobu podporovaný (2019), namiesto neho odporúčame použiť skript WME Fix UI, ktorý okrem iného tiež umožňuje zarovnanie mapy.

WME Street View Availability

Skript na mape zobrazuje, na ktorých miestach sú dostupné panoramatické fotografie Google Street View. Viac [3].

Stiahnuť balíček pre Chrome

WME Place Interface Enhancements (PIE)

WME PIE pridáva do editora ďalšie funkcie pre zjednodušenie práce s miestami (POI). Je možné zobrazenie veľkosti plochy miesta (v imperiálnych alebo metrických jednotkách), uzamykacieho tlačítka na RPP, umožňuje interaktívne centrovanie a priblíženie mapy a iné. Viac na stránke WME Place Interface Enhancements

Validácia mapy a trasovanie

MagicSK.PNG

WME Magic

Skript kontroluje zobrazenú oblasť mapy, a farebne zvýrazňuje chyby a problémové segmenty alebo miesta podľa nastavenia. (Skript pracuje správne ak sú použité nastavenia pre Slovensko - Magic for country: Slovakia. Ak je zobrazené _default alebo iné, nepoužívajte skript pre SK). Podrobný popis v angličtine:[4].

Stiahnuť od autora

WME Validator

Validator log.png

Skript kontroluje zobrazenú oblasť mapy, a zobrazuje problémové segmenty. Vytvorí správu o chybách s návodom na ich opravu. Viac v o práci so skriptom v návode.. Diskusia o Validátore na CZ/SK fóre [5].

Stiahnuť z Chrome Web Store

Slovenská lokalizácia do Validatora

Validator log2.png

Dôležitý doplnok pre WME Validator, ktorý pridáva specifické pravidlá platné pre Slovensko, ako aj slovenčinu do rozhrania skriptu. Lokalizácia sa inštaluje následne po inštalácii skriptu WME Validator.

WME Route Checker

Route Checker.png

Skript zobrazuje aktuálne navigačné pokyny v prostredí editora. Stačí vybrať dva segmenty, nastaviť voľby a spustiť.

Stiahnuť z Chrome Web Store

WME Route Speeds (Traffic)

Skript zobrazuje medzi vybranými segmentami trasu z Live mapy a zobrazí zaznamenané rýchlosti na ich segmentoch.

WME Speeds

Wme-speeds.png

Skript zvýrazňuje segmenty rôznou farbou podľa Najvyššej dovolenej rýchlosti nastavenej vo vlastnostiach. Umožňuje tak na mape WME rýchlo prehliadať cesty s dovolenými rýchlosťami. Viac v podrobnom návode.

Komunikácia v editore

Od 10/2019 je Chat v editore zrušený.

Iné nástroje

WME Favorites

WME Favorites

Skript na uloženie obľúbených miest. Vytvorí tlačítko v lište nástrojov s editovateľným zoznamom. Položky v zozname je možné upravovať, presúvať a mazať.

Stiahnuť z Chrome Web Store

WME UR-MP tracking

Umožňuje skenovať EA a v tabuľke zobraziť všetky dostupné UR-ká a MP, lokalizovať ich na mape, zoradiť podľa typu, veku, dátumu posledného komentára, vzdialenosti. Vytvára štatistiky.

Live Mapa

Live Map UR Overlay (LMUR)

Skript umožňuje v Live mape zobrazovať UR s rôznymi možnosťmi filtrovania.

Stiahnuť z Chrome Web Store

Mobilné aplikácie

Waze Speed Limit Button

Wslb app.png

Doplní do aplikácie Waze možnosť použiť ikonu rýchlosti ako tlačítko, pomocou ktorého je možné odosielať hlásenia o polohe dopravných značiek ovplyvňujúcich najvyššiu dovolenú rýchlosť. Popis inštalácie na Wazer.sk [6]. Webstránka projektu [7].

Stiahnuť od autora.

Pozri tiež