Difference between revisions of "Uzávierky ciest"

From Wazeopedia
m (24 revízií)
 
(No difference)

Latest revision as of 20:50, 19 June 2016

Road closure icon.png

Cesty často potrebujú byť uzatvorené z dôvodu plánovaných rekonštrukcií, športových alebo spoločenských podujatí, pre nehody alebo prírodné katastrofy.

Riadenie plynulosti premávky

Waze používa niekoľko mechanizmov na ochranu pred udalosťami spôsobujúcimi prekážky plynulej premávky. Metódy sú závislé od dôvodu obmedzenia plynulosti. Prehľad mechanizmov používaných na riadenie plynulosti premávkyː

Closure arrow in WME.png
Closure report button in client.png
 • Aktuálna uzávierka (Closure) sa používa, keď cesta je dočasne nepoužiteľná, ale nie je potreba inej zmeny (napr. zakázať odbočenie). Tieto sa bezprostredne zobrazujú v klientovi, v Live mape a WME ako oznámenia, informujúce užívateľa o aktuálnych uzávierkach a počas svojho času trvania ovplyvňujú časy a smerovanie premávky. Pre svoju bezpečnosť (na ochranu mapy) a viditeľnosť (klient, Live mapa, editor) je toto preferovaný spôsob uzávierky. Aktuálne uzávierky môžu byť použité niekoľkými spôsobmiː
  • Priame pridanie uzávierky do WME. (Iba L4+)
  • Oznámenie významnej dopravnej udalosti cez Formulár MTE (Major Traffic Event) [1].
  • Oznámenie lokálnej udalosti cez formulár Nahlásenie uzávierky [2].
  • Ohlásenie udalosti v mobilnej aplikácii.
Restriction arrow yellow mouseover.gif
 • Čiastočné obmedzenie sa používa, keď odbočenie, alebo cesta sú obmedzené na určitý čas, alebo zakázané pre určitý typ vozidiel. Obmedzujú len na určené hodiny, dni v týždni a nepoužívajú sa pri významných udalostiach ani pri úplných lokálnych uzávierkach.
 • Typové obmedzenie - podľa typu cesty, ako Súkromná cesta, Cesta na parkovisku, Poľná alebo lesná cesta.
 • Odpojenie cesty - cestný segment môže byť fyzicky odpojený, ak cesta nie je už/ešte spôsobilá na prevádzku alebo je zrušená.

Aktuálna uzávierka

Pre svoju bezpečnosť (na ochranu mapy) a viditeľnosť (klient, LM, WME. ) je toto preferovaný spôsob uzávierky.

Aktuálna uzávierka je úplné obojsmerné prerušenie dopravy na ceste, alebo jednosmerné prerušenie dopravy na ceste, pri ktorom jednosmerná jazda opačným smerom je zachovaná. Udalosť na ceste, kedy je doprava vedená striedavo v jednom pruhu a riadená semafórmi, takouto uzávierkou neoznačujeme.

Pre komunitu editorov sú zdrojom informácií o uzávierkach:

 • UR/PM odoslané z klientskej aplikácie
 • Verejné oznámenia o lokálnych udalostiach.
 • Verejné oznámenia o významných dopravných udalostiach.
 • Oficiálne zoznamy dlhodobých uzávierok (napr: minv.sk [3],www.zjazdnost.sk [4]).

Všetky aktuálne uzávierky sa riadia uvedenými všeobecnými princípmi bez ohľadu na spôsob prijatia oznámenia.

Aktuálne uzávierky sa dostávajú do mapy niekoľkými spôsobmi:

 • Priame pridanie uzávierky do WME. (Iba L4+).
 • Ohlásením uzávierky z klientskej aplikácie Waze.
 • Prostredníctvom Formulára významných dopravných udalostí (MTE) [5].
 • Prostredníctvom formulára Nahlásenie uzávierky [6]. Informácie z formulára sú overené editorom úrovne L4+ a následne zanesené do mapy.
 • Automaticky zo zoznamu uzávierok vedeného Waze.

Ako z uvedeného vyplýva, ak obmedzenie je súčasťou významnej dopravnej udalosti, ktorá má dopad na veľké množstvo ľudí v okolí (napr. významné uzavretie časti diaľnice, mestský maratón, prírodná katastrofa), prosím určite toto oznámte prostredníctvom "Formulára významných dopravných udalostí" [7].

Report uzavirka live.jpg

Bezpečnosť a viditeľnosť

Tento spôsob je bezpečnejší oproti iným metódam riadenia dopravy z viacerých dôvodov:

 • Dovoľuje editorom zabezpečiť správne presmerovanie dopravy z predmetných segmentov, bez ich zmeny, alebo znehodnotenia, bez zmeny typu cesty, pripojenia alebo šípok odbočení.
 • Ostáva zachovaná história segmentu.
 • Keď je uzávierka odstránená, správna premávka je obnovená bezprostredne, bez potreby čakať na zmenu mapových dlaždíc.
 • Uzavretá cesta bude naďalej kalkulovaná pri tranzitnej premávke. Ak je systémom detegovaná dostatočná premávka cez uzávierku, uzávierka je dočasne deaktivovaná, a to do doby až premávka ustane. Preto, ak je uzávierka omylom umiestnená na zjazdnom segmente, vodičov to bude ovplyvňovať iba niekoľko minút, pokiaľ nebude detegovaná taká premávka, že uzávierka bude automaticky deaktivovaná.
 • Aktuálna uzávierka je zobrazovaná v Live mape a v klientskej aplikácii dostatočne výstražnými ikonami a zvýraznenými segmentmi. Špeciálne ikony sú tiež viditeľné v WME pri zapnutí vrstvy Uzávierky.
 • Informácie z formulárov sú overované komunitou editorov.

Pozri tiež