Difference between revisions of "Vrstvy"

From Wazeopedia
(update)
(opravený popis)
Line 22: Line 22:
 
**'''Správcovia oblasti''' - priehľadné plochy podľa spravovaných oblastí jednotlivých AM
 
**'''Správcovia oblasti''' - priehľadné plochy podľa spravovaných oblastí jednotlivých AM
 
**'''GPS body''' - pomocou farebných šípok zobrazí GPS stopy jázd všetkých užívateľov
 
**'''GPS body''' - pomocou farebných šípok zobrazí GPS stopy jázd všetkých užívateľov
**'''Editovateľné oblasti''' - zobrazí editovateľné oblasti jednotlivých správcov (AM)
+
**'''Editovateľné oblasti''' - zatieni na mape oblasti, ktoré sú editorovi neprístupné
 
**'''Pripojení používatelia''' - zobrazí pripojených editorov
 
**'''Pripojení používatelia''' - zobrazí pripojených editorov
**'''Poznámky v mape''' - zobrazí žltú plochu miest s poznámkou editora
+
**'''Poznámky v mape''' - zobrazí na mape bielu plochu alebo bod s poznámkou editora
**'''Obce''' - zobrazí priehľadné plochy ohraničujúce obce a mestá
+
**'''Obce''' - zobrazí nad mapou priehľadné plochy ohraničujúce obce a mestá
 
<br />
 
<br />
  

Revision as of 12:35, 19 October 2017

Vrstvy.PNG

Súčasťou WME sú rôzne vrstvy (priehľadné prekrytia), ktoré je možné nad podkladovou mapou zobraziť alebo skryť:

 • Problémy
  • Mapa - zobrazí mapové problémy a hlásenia chýb
  • Miesta - zobrazí problémy s miestami
  • Parkoviská - zobrazí problémy s parkoviskami
 • Miesta
  • Miesta - zobrazí body a plochy miest
  • Obydlie - zobrazí privátne miesta
  • Parkoviská - modrou farbou zobrazí plochy parkovísk
 • Cesty
  • Cesty - editovateľné segmenty ciest
  • Zlúčené križovatky - riešenie zložitých križovatiek
  • Uzávierky - vrstva s vyznačenými segmentmi, na ktorých je premávka uzavretá
  • Fixné kamery
 • Displej
  • Satelitné snímky - podkladová satelitná mapa (Google map)
  • Správcovia oblasti - priehľadné plochy podľa spravovaných oblastí jednotlivých AM
  • GPS body - pomocou farebných šípok zobrazí GPS stopy jázd všetkých užívateľov
  • Editovateľné oblasti - zatieni na mape oblasti, ktoré sú editorovi neprístupné
  • Pripojení používatelia - zobrazí pripojených editorov
  • Poznámky v mape - zobrazí na mape bielu plochu alebo bod s poznámkou editora
  • Obce - zobrazí nad mapou priehľadné plochy ohraničujúce obce a mestá


Nástrojová lišta editora obsahuje tlačítko Vrstvy Layers.png, ktorým sa otvára menu s vrstavmi. Menu obsahuje názvy všetkých dostupných vrstiev v WME. Pomocou zaškrtávacích políčok je možné jednotlivé vrstvy v mapovom okne editora zobraziť alebo skryť:

 • Zaškrtnuté políčko vedľa názvu vrstvy indikuje zobrazenú vrstvu.
 • Nezaškrtnuté políčko vedľa názvu vrstvy indikuje skrytú vrstvu.

Voľba Viac možností umožňuje odfiltrovať mapové problémy a hlásenia chýb ako aj zobraziť už uzavreté položky. Pomocou ikony so špendlíkom v pravom hornom rohu je možné menu vrstiev trvalo zobraziť aj počas práce v okne mapy, inak sa menu vrstiev automaticky zatvorí.